Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Malatya Tarım Teknokenti) kurulmasına ilişkin başvurun bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapıldığı bildirildi.

Editör
21.09.2011

 

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden ilimiz tarım sektörü adına beklenen azami katkının sağlanabilmesi için ülkemizde tarım alanında tartışmasız en köklü ve yetkin araştırma kurumları ile ilimizin tarım alanında en önemli bilgi birikimine sahip kurum ve kuruluşları bir çatı altında bir araya getirilmesi amaçlanmış; bu amaç doğrultusunda Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TİGEM Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletme Müdürlüğü, Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Tarım Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve bir özel sektör firmasının girişimi olarak oluşturulmuştur.

Bu girişimce yönetilecek Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ilimiz Akçadağ ilçesinde (Karapınar Köyü hudutları içerisinde) tahsis edilen 2.518.004 metrekare alanda kurulacaktır. Her türlü altyapı ve uygulama alanları yanında idare binaları, sosyal tesisler, laboratuarlar, girişimci binaları olmak üzere toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin kuruluş onayının alınmasını müteakip kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hizmete girmesiyle, araştırma kurum ve kuruluşları ile ilimiz tarım-gıda sektörü arasında etkin bir işbirliği olanağı oluşturarak bu sektörün uluslararası rekabet edebilir ve ihracata dönük bir yapıya kavuşturulmasını temin etmeye yönelik teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik yapmak, ürün kalitesi ve standardını yükseltmek, sektörde verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, sektör KOBİ'lerinin yeni ve ileri teknolojiye uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun yatırımları artırmak ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi alanlarında önemli katkılar sağlayacaktır" denilen açıklamada, daha sonra şunlar belirtildi:

"İlimiz tarım ve gıda sektöründe, yenilik ve verimlilik temelinde değişen küresel üretim yapısına uygun gelişiminde önemli bir itici güç olacak ‘Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ (Malatya Tarım Teknokenti) kurulmasına ilişkin başvuru Valiliğimizce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmıştır.

Stratejik önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan ülkemiz tarım ve gıda sektöründe, günümüz uluslararası üretim koşullarına uymak ve rekabet gücünü artırmak amacına dönük hızlı bir yapısal değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Sürmekte olan bu süreç, üretim ilişkilerinin uluslararası verimlilik ölçütlerine uygunluğunu zorunlu kılmakta, yeni üretim model ve anlayışının geliştirilmesini, yoğun bilgi üretimi ve teknoloji geliştirmeyi, bu bilgi ve teknolojinin kullanımını, teknoloji yoğun yatırımların desteklenmesini, bu alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

İlimiz ekonomisinde tarım ve gıda sektörünün tartışmasız başat konumu, ilimizin bu alanda sahip olduğu mutlak ve mukayeseli üstünlüğünün güçlendirilerek sürdürülmesi zorunluluğu, geniş bir sosyal kesimi oluşturan tarım sektöründe gelir ve refah artışı sağlanmasının gerekliliği gibi nedenlerle, ilimiz tarım ve gıda sektöründe yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesine dönük Valiliğimiz girişimleri sürmektedir. Valiliğimizce günümüz küresel tarım sektörü yapılanmasın uygun olarak sürdürülen bu çalışmalar sonucunda, Malatya Tarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar verilmiş ve kuruluş çalışmalarında önemli bir aşama olan kuruluş onayının alınması aşamasına gelinmiştir."

Kaynak : AA

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account