Saray Alüminyum “Yükselen Yetenekler” Yarışması

Editör
19.09.2011

Ataşehir - İstanbul Finans Merkezi Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın Amacı ve Konusu

Bu yarışmada öğrencilerin, İstanbul'un yeni finans merkezi olması öngörülen alanda, kentsel mekan gereksinimlerine çözüm üretmeleri amaçlanmaktadır.

2009 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında, Avrupa Yakası'ndaki MİA Bölgesi'nin yükünü azaltan, iki yaka arasında işgücü ve ulaşım dengesini sağlayan, ticaret, turizm, konut, kültür, yönetim ve rekreasyon alanı ve kullanımlarının yer alacağı güçlü bir merkeze ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu ihtiyaca yönelik Ataşehir Bölgesi 1. kademe merkez olarak belirlenmiştir.

İstanbul Finans Merkezi olarak tanımlanan Ataşehir Bölgesi'ndeki 500 dönümlük arazide TÇMB'ye ait Çimento Meslek Lisesi yer almakta olup, diğer parsellerin hak sahipleri T.C. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, SPK, BDDK grupları ile Emlak Konut GYO'dur.

Yarışmacılardan, Ziraat Bankası'nın sahip olduğu parsel alanında finans merkezi amacına uygun ve yapılaşmanın elvermiş olduğu (Emsal:2,5 h:serbest) “yüksek yapı” önerisini planlama ve mimari tasarım ilkeleriyle tanımlayan bir fikir projesi üretmeleri beklenmektedir.

Bu bağlamda, yarışma alanının finans merkezi olarak tasarlanması konusunda belirlenen yapılaşma koşulları dışında, yeşil alan ve rekreatif işlevlerin kullanımına yönelik kamusal mekan ağırlıklı kararlar içeren bir proje üretilmesi önem taşımaktadır.

2. Yarışmanın Türü ve Şekli

Saray Alüminyum tarafından düzenlenen öğrencilere yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC'deki okulların mimarlık, şehir planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler katılabilir.

Yarışmacıların, yarışmanın ilan edildiği tarihe veya daha sonrasına ait öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesini sunmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin, kimlik bilgileri, öğrenci sicil no, adres, üniversite vs. bilgilerini son başvuru tarihine kadar yarışma web sitesine kayıt etmeleri gerekmektedir.

Yarışmacılar diledikleri takdirde yarışmaya ekip olarak katılabilirler ya da birden fazla proje sunabilirler. Her durumda birincilik ödülü bir projenin ekip temsilcisine verilecektir. Ödül alan öğrencilerin ödül paylaşımını kendilerinin organize etmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Saray Alüminyum ve Arkitera Mimarlık Merkezi çalışanları ile jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

4. Yarışma Alanı ve Sınırları

Yarışma alanı, finans merkezi olarak belirlenen alanın içerisinde yer alan Ziraat Bankası'nın satın almış olduğu 54.390 metrekarelik parsel alanı ile sınırlanmıştır. Güneyde 01-02 Çamlıca Bağlantısı ile sınırlanan bu alan, Kozyatağı'na 5 km, Boğaz Köprüsü'ne 9 km ve Ataşehir Merkezi'ne 3 km uzaklıkta konumlanmaktadır.

5. Jüri Üyeleri ve Raportörler

Jüri Üyeleri
Bünyamin Derman, Y. Mimar, DB Mimarlık
Kerem Erginoğlu, Y. Mimar, Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
Ali Osman Öztürk, Y. Mimar, A Tasarım Mimarlık
Salih Sekban, Mimar, CWG Danışmanlık Ltd.
Brigitte Weber, Y. Mimar, Brigitte Weber Mimarlık

Raportörler

Engin Yeşilyurt, Mimar, Saray Alüminyum
Derya Yazman, Şehir Plancısı, Arkitera Mimarlık Merkezi

6. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışma Şartnamesi
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları
Sayısal Halihazır Harita

7. İhtiyaç Programı

İhtiyaç programı aşağıdaki gibidir.

A. Ofis Birimleri
Ofisler 60.000 m²
Sirkülasyon (%30) 18.000 m²
Toplam 78.000 m²

B. Sosyal Birimler (Kamuya Kapalı)
Yeme-İçme ve Sosyal Alanlar 4.000 m²
Spor Salonu / Aktivite Alanları 3.000 m²
Sirkülasyon (%30) 2.100 m²
Toplam 9.100 m²

C. Sosyal Birimler (Kamuya Açık)
Yeme-İçme ve Ticari Üniteler 10.000 m²
Sanat Galerisi 1.000 m²
Çok Amaçlı Salon 5.000 m²
Sirkülasyon (%30) 4.800 m²
Toplam 20.800 m²

D. Otopark
Kapalı Otopark 40.000 m²

8. Yarışmacılardan İstenenler

Serbest ölçekli şemalar ve diyagramlarla ifade edilecek planlama ve tasarım kararları
1/1.000 ölçekli vaziyet planı
1/200 ölçekli yapı planı
1/500 ölçekli kesit ve silüetler
Yapı ve yakın çevresini gösteren perspektifler
Mimari Açıklama Raporu

9. Teslim Koşulları ve Sunuş

Teslimler internet üzerinden yapılacaktır. Katılımcılar, aşağıda belirlenen standartlara uygun tasarımlarını proje web sitesine yükleyecektir. Yüklemeler sırasında sistem, olası hataları düzenlemek amacıyla yükleme yapan kullanıcıya yükleme bittikten sonra 2 saat daha düzenleme zamanı verecek, bu 2 saatin sonunda kendisini kilitleyecektir.

Pafta Standartları

A1 kağıt normunda dik olarak kullanılacak 3 paftayı aşmamak şartıyla sunum serbest olup, 3 boyutlu görseller ve şemalar kullanılabilir. Pafta çözünürlükleri 300 dpi olarak istenmektedir. Paftaların sağ üst köşelerine proje rumuzları (5 basamaklı sayı şeklinde) yazılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda asma şeması yer alacaktır.

10. Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı.....................................27 Nisan 2011
Soruların Sorulması için Son Tarih.............1 Haziran 2011
Soruların Cevaplanması...........................6 Haziran 2011
Son Başvuru Tarihi..................................3 Ekim 2011 (Saat: 23:59'a kadar)
Sonuçların Açıklanması............................30 Ekim 2011
Ödül Töreni:..........................................Kasım 2011 (İlerleyen günlerde belli olacaktır.)

11. Sonuçların Duyurulması

Yarışmanın sonuçları yarışmanın web sitesinde, ayrıca www.arkitera.com ve www.saray.com adreslerinde de eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

12. Ödüller

Yarışma sonucunda bir adet birincilik ödülü, 5 adet de teşvik ödülü verilecektir.
Birincilik Ödülü...........25.000 TL
Teşvik Ödülü...............1.000 TL (5 Adet)
 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account