OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanayi Bakanı Ergün ile Enerji Bakanı Yıldız'a organize sanayi bölgelerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor sundu.

Yazar:Editor
23.08.2011

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 10 yılı aşkın bir süredir uygulamada olan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun yenilenmesini, yatırımcı için OSB'lerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla teşvik politikalarında OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılmasını, OSB yatırımcılarının kullandığı elektrik, doğalgaz bedellerinin kamu yüklerinden arındırılmasını istedi. OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a organize sanayi bölgelerinin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir rapor sundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün'e sunulan raporda, 10 yılı aşkın süredir uygulanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun yenilenmesi, kapalı alanı 2 bin metrekareden küçük olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından özel izin almış olanlar hariç, bütün sınai üretim tesislerinin organize sanayi bölgelerinde kurulmasının zorunlu ve cazip hale getirilmesi istendi. OSB'lerin yatırımcı için cazibe merkezi haline getirilmesi amacı ile teşvik politikalarında OSB'ler adına pozitif ayrımcılık yapılması, Çevre Kanunu'nun Geçici 4. maddesinde değişiklik yapılarak kuruluş aşamasında olan merkezi arıtma tesisi yapacak doluluk ve atık seviyesine gelmeyen OSB'lere ceza uygulamasının önlenmesi raporda yer alan başlıklardan oldu. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği", "OSB Uygulama Yönetmeliği" ile OSB'lere tanınan Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Merkezi kurma ve işletme yetkisinin kaldırılması da istendi.
 
TRT payı kaldırılsın
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a sunulan raporda ise sanayi sektöründe kullanılan elektrik ve doğalgazın tüketiminin yüzde 50'sinin OSB'lerde faaliyet gösteren sanayiciler tarafından tüketildiğine dikkat çekilerek, OSB yatırımcılarının kullandığı elektrik, doğalgaz bedellerinin kamu yüklerinden arındırılması gerektiği bildirildi. Enerji fiyatlarının makul seviyelere indirilmesi amacıyla doğal gaz alış fiyatı içerisindeki özel tüketim vergisinin, elektrik alış fiyatı içerisindeki yüzde 1 enerji fonunun, yüzde 1 belediye payının, yüzde 2 TRT payının kaldırılması veya OSB katılımcılarına arıtma tesislerine uygulanan enerji bedeli iadesine benzer bir yöntemle iadesi istendi.
 
OSB Doğal Gaz AŞ desteklensin
 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılarak OSB'lere lisanslı doğal gaz temin ve dağıtım yetkisi verilmesi, OSBÜK önderliğinde OSB'ler tarafından kurulan OSB Doğal Gaz AŞ'nin doğalgaz ithalatı yapabilmesi için özel destek sağlanması BOTAŞ'ın 14 Şubat 2011 tarihinde kontrat süresi biten 6 milyar m3'lük Batı Hattı'nın OSB Doğal Gaz AŞ'ye devredilmesi istendi.
 
Elektrik tesisleri proje onay yetkisi verilsin
 
Organize sanayi bölgelerine elektrik tesisleri proje onay ve kabul yetkisinin verilmesinin önemine vurgu yapılan raporda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Şubat 2011 tarih ve 703 sayılı makam onayında değişiklik yapılarak OSB'lere de proje onayı ve kabul işlemleri yetkisinin verilmesi gerektiği kaydedildi. Bakanlığın kriterlerine uygun en az 1 elektrik mühendisi ve gerekli teknik donanıma sahip olan OSB'lere, katılımcılarının projelerini onaylama ve kabul işlemlerini yaparak Bakanlığa bilgi verme yetkisinin verilmesinin sanayicinin işini kolaylaştırarak devletin yükünü azaltacağı belirtildi.
 
Kaynak: Dünya Gazetesi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account