Teşkilat Kanunu’nda değişiklik yapan ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmasına imkan veren kararnamenin içinde dikkatlerden kaçak bir madde yer aldı

Editör
12.08.2011

 

Bu maddeye göre Maliye Bakanlığı Hazine arazileri üzerinde imar yetkisi aldı. Maliye devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları farklı projeler için değerlendirebilecek. Plan değişikliklerini belediyeler 3 ay içinde onaylamazsa planlar Milli Emlak tarafından re’sen onaylanacak.

Bir Maliye yetkilisi değişikliğin nedenini şöyle izah etti: Bugün İstanbul’da Boğaz’a nazır bir çok kamu binası bulunuyor. Kamu kuruluşları, bu binalar yerine yine kent içinde farklı bir bölgede de faaliyetini sürdürebilir. Boğaz’a nazır kamu binalarının bulunduğu alanların bir bölümü, imar planı değişiklikleriyle otel alanına dönüştürülebilir. Bu şekilde satışa çıkarılabilir. Araziler çok daha yüksek bedelle ekonomiye kazandırılabilir.

 

Maliye Bakanlığı, Hazine arazilerini imar planı yaptırarak, otel, iş merkezi veya toplu konut alanı olarak satmaya hazırlanıyor.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kurulmasını öngören teşkilat kanununda değişiklik yapan Maliye Bakanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hazine arazileri üzerinde Bakanlar Kurulunun belirlediği projeler için imar yetkisi aldı.

İlgili düzenlemeye göre, Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında, Hazine’nin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların imar planlarını, çevre imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapabilecek, yaptırabilecek, tadil edebilecek ve imar uygulamasını gerçekleştirebilecek.

Bu planlar, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alan içindeki sahalar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ise ilgili valilik tarafından planların intikal ettiği tarihten itibaren 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek onaylanacak.

Belediyeler ve valiliklerin 3 ay içinde onaylamadığı planlar ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce re’sen onaylanacak. İlgili belediye ve valilikler de, bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl süreyle değiştiremeyecek.

Maliye Bakanlığı, bu yetki çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi iller başta olmak üzere kent merkezlerindeki Hazine’ye ait arsa ve arazilerin değerini imar planı yaptırarak artıracak. Hazine taşınmazları imar planlı olarak daha yüksek bedellerle satışa sunulacak.

Aynı şekilde şehir merkezlerinde üzerlerinde kamu binalarının bulunduğu bazı alanlar da, yine imar planı değişikliği ile konumlarına göre önce otel alanı, iş merkezi ya da toplu konut alanına dönüştürülebilecek. Daha sonra da ihaleye çıkarılarak satılacak.

Alınan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı, büyük şehirlerde rantı yüksek Hazine arazilerini Toplu Konut İdaresi’ne vermek yerine, imar planını yaparak veya yaptırarak, daha yüksek bedelle ekonomiye kazandıracak.

Devletin 119 bin binası var, Kuleli Lisesi bile taşınabilir

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, 10 Ağustos itibarıyla devletin hüküm ve tasarrufu altında 118 bin 892 bina, 404 bin 709 arsa, 827 bin 457 arazi bulunuyor. Maliye Bakanlığı aldığı yetki çerçevesinde Çengelköy’deki Kuleli Askeri Lisesi’ni başka yere taşıyıp binayı da otele dönüştürebilecek.

Uygulama planını TOKİ eski Başkanı Bayraktar yapacak

Maliye Bakanlığı’nın, yeni düzenleme kapsamındaki uygulama planı yapma yetkisinin bu alandaki donanım ve tecrübesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılması düşünülüyor.

Bu düşünce hayata geçirildiğinde, Maliye Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararnameye uygun şekilde Hazine’ye ait arsa ve araziler üzerinde projeler üreterek, yeni konsepti belirleyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, bu konsepte uygun uygulama planı hazırlayacak. Arsa ve arazi daha sonra da satışa çıkarılacak.

Boş yere atıl duracağına ekonomiye kazandırılır

Maliye Bakanlığı’ndan bir üst düzey yetkili, büyük şehirlerde Hazine’ye ait binlerce bina, arsa ve arazi bulunduğuna dikkati çekerek kararnamenin amacını şöyle değerlendirdi:

“Bunların önemli sayılacak bir bölümü de, kent merkezlerinde yer alıyor. Bugün İstanbul’da Boğaz’a nazır bir çok kamu binası bulunuyor. Kamu kuruluşları, bu binalar yerine yine kent içinde farklı bir bölgede de faaliyetini sürdürebilir. İstanbul’da örneğin sürekli olarak otel ihtiyacı olduğu dile getiriliyor. Boğaz’a nazır kamu binalarının bulunduğu alanların bir bölümü, imar planı değişiklikleriyle otel alanına dönüştürülebilir. Bu şekilde satışa çıkarılabilir. Mevcut binalar, çevredeki dokuyu bozmayacak şekilde restore edilerek ya da duruma göre yenilenerek otel haline getirilebilir. Hazine de, bu şekilde hüküm ve tasarrufu altındaki bu arazileri çok daha yüksek bedelle ekonomiye kazandırabilir. Aynı şekilde kent merkezlerinde veya kent girişlerinde devlete ait çok sayıda boş arazi var. Bunlar da imar planlarıyla ticaret merkezi, alışveriş merkezi ya da toplu konut alanı olarak yeniden düzenlenir. Bu yerler de, atıl duracağına ekonomiye kazandırılmış olur. Bu yetki ile kentsel dönüşümler gerçekleştirilebilir. İmar planı yetkisiyle bunları yapmak istiyoruz.”

Kaynak: Vatan

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account