artık sıra uluslararası bir faaliyet üssü olmakta

Yazar:Editor
08.05.2013

 

Ernst &Young’ın dünya genelinde 200’den fazla iş lideriyle yaptığı anket,katılımcıların yüzde 50’den fazlasının önümüzdeki yıl Türkiye’de iş yapmayıplanladığını ortaya koyuyor. İş adamları yüzde 80 oranla Türkiye’ninçekiciliğinin önümüzdeki dönemde daha da artacağı görüşünde birleşirken, eksikliklerise; işgücü kalitesi, ağır formaliteler, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı olarakifade ediliyor.

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firması Ernst &Young, Türkiye’ye yönelik özel olarak hazırladığı “2013 Türkiye’nin YatırımÇekiciliği” başlıklı araştırmasının sonuçlarını 8 Mayıs tarihinde düzenlediği “StratejikBüyüme Forumu Türkiye 2013”te açıkladı. Rapora göre, uluslararası yatırımcılar Türkiye’ninuzun soluklu büyüme potansiyelinin farkında.

Ankete katılanların yüzde 50’denfazlası dünya ekonomisindeki belirsizliklere rağmen önümüzdeki yıl Türkiye’deiş yapmayı planlıyor; yüzde 71’i de Türkiye’nin yatırım çekiciliğinin son üçyıllık dönemde kayda değer düzeyde arttığını düşünüyor.

Türkiye’deki yatırım stratejileri sorulduğunda ise,ülkede aktif olan şirket temsilcilerinin yüzde 56’sı mevcut işlerini büyütmeyi,yüzde 41’i tesislerini genişletmeyi ve yüzde 15,1’i yeni eleman almayıplanladıklarını belirtti.

Müşfik Cantekinler: Türkiye uluslararası yatırımcınınradarında kalıcı olacak

Stratejik Büyüme Forumu’nda “Türkiye’nin çekiciliği:Dünya ekonomisindeki trendler ve Türkiye’de iş yapmak” konulu bir sunum yapan Ernst & Young Türkiye KurumsalFinansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, konuyla ilgili olarak şudeğerlendirmelerde bulundu: “Geçmişteki politik ve ekonomik sıkıntılarınbaşarıyla üstesinden gelen Türkiye, şimdi istikrarlı ve güçlü bir büyümesürecinde yol alıyor.

Orta vadede yılda en az yüzde 5’lik büyüme hızını yakalayacağıöngörülen Türkiye ekonomisi, büyük bir potansiyel taşıyor. Geçmişe bakıldığındaTürkiye, ticaret ve yatırımda çoğunlukla gelişmiş dünyaya bağlı olarakbüyüyordu. Oysa şimdi Ortadoğu, Afrika ve Asya ile yatırım ve ticaribağlantılarını kayda değer düzeyde güçlendirdi. Bu güçlü yönler birçok yatırımcıya cazip geliyor veTürkiye’ye duydukları güveni arttırarak korumalarını sağlıyor.”

Yabancı iş adamları yüzde 80 oranla Türkiye’ninçekim gücünün artacağını söylüyor

Ernst & Young’ın “European Investment Monitor (EIM)”veritabanında derlenen bilgilere göre, 2007 yılında 40 olan uluslararası projesayısı, beş yıl içerisinde iki kattan daha fazla artış göstererek 2012 yılında95’e yükseldi.

Gerçekleşen yatırım rakamları, Türkiye’nin güçlü birbüyüme grafiği çizdiğine inanan ve gelecekte daha cazip bir yatırım destinasyonuolacağını öngören uluslararası iş liderlerinin algılarıyla örtüşüyor.Türkiye’ye ilgi artışını sağlayan başlıca faktörler arasında; stratejik konum,istikrarlı ve güçlü büyüme ivmesi ile iç piyasanın büyüklüğü yer alıyor.

Anketekatılanların yüzde 80’i aşan bir bölümü Türkiye’nin yatırım çekim gücününartacağını öngörüyor; bu oran gelişmekte olan başlıca ülkeler arasında yalnızcaBrezilya için daha yüksek. Avrupa’daki şartların düzeleceğini öngörenlerinoranı ise sadece yüzde 38.

Büyümeye yönelik reformların devam etmesi gerekiyor

Anket sorularını yanıtlayanlar nezdinde Türkiye’ningeleceği parlak görülmekle birlikte, yatırımı caydırıcı bazı engellerinkaldırılması gerekiyor. İyileştirmeye açık alanlar arasında ilköğretime erişimyaygınlaştırılarak ve mesleki eğitim iyileştirilerek işgücü kalitesininyükseltilmesi; aşırı formalitelerin kaldırılması ile inovasyon ve Ar-Gealtyapısının geliştirilmesi konularına dikkat çekiliyor.  

Müşfik Cantekinler konu ile ilgili olarak şudeğerlendirmelerde bulundu: “İş liderlerinin çoğunluğunun Türkiye’ningeleceğine dair iyimser yaklaşımları, ülkemizin yavaş da olsa tartışmasız birşekilde uluslararası yatırımcıların radarlarına girdiğini ve orada kalıcıolacağını gösteriyor.

Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu önümüzdeki 10 yıllıkdönemde önde gelen bir ‘faaliyet üssüne’ dönüşümüne elverişli bir ortamsağlıyor.”

Türkiye’ye en çok yatırım ABD’den geliyor

Raporda, 2007-2012 yılları arasında Türkiye’de yatırımyapan ülkeler arasında ABD 86 proje ile ilk sırada yer alıyor. Toplamda yüzde28’lik paya sahip olan ABD merkezli şirketler en çok iş hizmetleri, bilgi veiletişim teknolojileri (BİT), kimya, taşımacılık ve lojistik ile endüstriyelürün sektörlerinde yatırım yaptılar. Türkiye’de yatırım yapan Avrupa ülkeleriarasında 64 proje ile Almanya öne çıkıyor; ardından Fransa, Birleşik Krallık veİtalya geliyor. 

Asyalı yatırımcılar fırsat arıyor

Asya merkezli projelerde, yatırımların üçte birindenfazlasını gerçekleştiren Japonya ilk sırada yer aldı. Türkiye’ye projegirişlerinde altıncı sırada bulunan Japonya’nın yatırımlarında otomotiv (%29)ve finansal hizmetler (%18) sektörlerinin öne çıktığı gözlendi. 

Çin, Hindistan ve Güney Kore merkezli yatırımlar toplam23 adetle zayıf kalmakla birlikte, bu ülkeler Türkiye’nin büyüme potansiyelineilgi göstermeye başladıkları için yatırımların artacağı öngörülüyor.

Çin merkezli bazı şirketler özellikle nükleerenerji, otoyol, hızlı tren, demiryolu ve liman projelerinde yatırım fırsatı arıyor.Güney Kore ve Türkiye’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşması kapsamında danükleer ve kömür santrali yapımı alanında işbirliği yapılıyor. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırımlarını artıracak

Proje sayısında Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesinin payıancak yüzde 3 olmakla birlikte, Türkiye’nin bu bölgeyle işbirliğini ve ticariilişkilerini güçlendirmesi nedeniyle yatırımların artacağı öngörülüyor.

Yatırımlarda öne çıkan sektörler ise şöyle; Ernst & Young’ın EIM verilerine göre, 2007-2012yılları arasında projelerin yüzde 17’sini oluşturan ‘iş hizmetleri’ en çokyatırım çeken sektör oldu. Talep artışı ve rekabetçi maliyetler, endüstriyelürünler sektöründe 52, otomotivde 49, bilgi ve iletişim teknolojilerinde 39 vefinansal hizmetler sektöründe 36 yatırım projesinin devreye girmesine ortamsağladı.  

Yatırımcı ülkeler listesinde ABD ilk (%41), BirleşikKrallık ikinci (%17), Almanya üçüncü (%9) ve Avustralya (%5) dördüncü sıradayer aldı. İş hizmetleri sektörü özellikle 2011 yılında diğer sektörleri geridebıraktı; başta ABD ve Almanya merkezli şirketlerin faaliyetleriyle projesayısında yüzde 167’lik artış kaydedildi.  

 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account