Türkiye’nin, Bölge’nin ve Avrupa’nın sosyo-ekonomik tablosu içinde değerlendirilmesi yapıldı.

Editör
08.05.2013

 

AYD Başkanı Hulusi Belgü ev sahipliğinde; başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla AYD Merkezi’nde 08.05.2013 Çarşamba günü gerçekleştirilen “2013, Birinci Çeyrek (ilk üç ay) Değerlendirme Toplantısı”nda sektörün, Türkiye’nin, Bölge’nin ve Avrupa’nın sosyo-ekonomik tablosu içinde değerlendirilmesi yapıldı. 

Basın Toplantısı’nda her ay yapılan AVM Endeksi’nin ilk üç aylık değerlendirmesi yanında Mayıs ayında sektörün katılacağı ICSC Avrupa Pazarlama Konferansı ve Ödül Töreni ve ayrıca Haziran’daki İstanbul Shopping Fest hazırlıkları hakkında da bilgi  verildi.

AYD Başkanı Hulusi Belgü ilk üç aylık AVM Endeksi ile ilgili olarak şunları söyledi: “2013 ilk çeyreğinde cirolar 2012’ye göre %7 artmış bulunuyor; buna bakarak sektör cirolarının bu yıl da yüksekte olacağını ve hedeflere ulaşılacağını söyleyebiliriz” dedi.

Belgü şöyle devam etti: “Ziyaretçi sayıları endeksi de geçen yıl, yani 2012 ilk çeyreği ile aynıdır. 2012’nin ilk çeyreğinden itibaren hizmete açılan 21 AVM ile sektöre eklenen 750bin m²  yeni kiralanabilir AVM alanına rağmen ziyaretçi sayılarının korunmuş olması sektörün önemli bir başarısıdır. Ziyaretçilerin AVM’leri, İstanbul’da da Anadolu’da da benimsendiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanabilir”. 

AYD ile Akademetre Research tarafından ve her ay yayınlanan 2013 Mart AVM Endeksi verilerine göre; Ciro Endeksi’nin 2012 Mart ayına göre %13’lük artış göstererek 139 puana ulaştığını, bu artışla 2013’ün ilk çeyreğindeki ciro endeksinin 2012’ye göre %7 arttığını belirten Belgü; İstanbul ve Anadolu ciro endekslerinin ayrı ayrı değerlendirildiğini; İstanbul ciro endeksinin 11,4 artarak 137 puana, Anadolu ciro endeksinin ise 15,4 artarak 142 puana ulaştığını söyledi. “Bu da gösteriyor ki organize perakendedeki gelişmeler Anadolu AVM’leri itibariyle daha da artış içeriyor” dedi. 

Hulusi Belgü ev sahipliğindeki Basın Toplantısı’nda açıklanan 2013 Mart AVM Endeksi’ne göre diğer veriler şöyledir: 2013 ilk çeyrekte 2013 aynı döneme göre tüm ürün kategorilerinde endeks yükseldi. AVM içerisindeki diğer mağazaların ciro artışı %11, Yiyecek/içecek alanları ciro artışı %9, Hipermarket ciro artışı %7, Teknoloji market/elektrikli ürünler ciro artışı %6, Giyimde ciro artışı %6, Ayakkabı-Çanta ciro artışı %4.Basın Toplantısı’nda Ziyaret Sayısı Endeksi hakkında da bilgi verildi.  Ziyaret Sayısı Endeksi’nde 2013 Şubat ayına göre 2013 Mart ayında Endeks değeri %4,2 arttı. 

Böylece, 2013 Mart Ziyaret Sayısı Endeks değeri 99 puan oldu.  Ayrıca; Ziyaret Sayısı Endeksi İstanbul’da 91 puan, Anadolu’da ise yine fazla artış göstererek 111 puana ulaştı.

Çeyrekler bazında değerlendirme yapıldığında ise ziyaretçi endeksinin 2012 ilk çeyreği ile aynı seyirde olduğu tespit edildi. (Lütfen bakınız: AVM Endeksi Bülteni ve 2012 Mart-2013 Mart karşılaştırma tablosu) . Belgü, AYD 2013 hedeflerinden söz etti ve  sektöre 1.100.000 m² kiralanabilir alan eklenmesiyle ziyaretçi sayısının 1.6 milyar kişiye ulaşmış olduğu hatırlatıldı. Böylece sektörün toplam olarak 9.4 milyon kiralanabilir alana ve 60 milyar TL ciroya ulaşmasının  sağlanacağı belirtildi. 

AYD Başkanı Hulusi Belgü Basın Toplantısı’nda şu konulara da değindi; “Bilindiği gibi AVM sektörü olarak son 10 yılda toplam 40 milyar ABD Doları yatırım gerçekleştirilmiş ve bu yatırımlar dolayısı ile 350 bin istihdam sağlanmıştır. Bu rakamlarla geriye dönüp bakıldığında ve ülkemizin o dönem yaşadıklarıyla içinde bulunduğu sosyo-ekonomik gelişim şartları hatırlandığında yatırımcılarımızın Türkiye ekonomisine ve istihdam sorununa dönük dinamo etkisi sağladığı çok nettir. Sektörün bu hızlı gelişimi içinde yerli ve global yatırımcılar pek çok projeyi hayata geçirdi. Bu hızlı gelişim içinde tıpkı diğer sektörlerde çeşitli dönemlerde olduğu gibi istisnai durumlarla da karşılaşılmaktadır. 2009 yılı ilk günlerinde kurulan ve sektörün lider STK’sı olan AYD’nin kuruluş amaçlarının başında; yatırımcıyı, işletmeciyi bir çatı altında  toplamak, üyesi olsun olmasın sektörel bilgiye ihtiyacı olan kurum-kuruluşlara bilgi kaynaklarıyla rehberlik yapmak, yardımcı olmak gelmektedir” diye ekledi.  

Basın Toplantısı’nda AVM tanımına da değinen Belgü, Uluslararası Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (ICSC) kriterlerinin esas alındığını, böylece 5bin m²  üzerinde kiralanabilir alana sahip, en az 15 bağımsız bölümü olan ve tümü tesis olarak yönetilen kurumsal ticari gayrimenkullerin AVM olarak tanımlandığını söyledi. Ayrıca; 5bin-20bin m²  arası küçük, 20bin-40bin m² arası orta, 40bin- 80bin m² arası büyük, 80bin m² üstünün ise çok büyük AVM’ler olarak sınıflandırılması gerektiğini belirtti.

Ülkemizde aktif olarak sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri de üstlenen AVM’lerin bu tanımlara göre kategorize edilmesinin değerlendirmeler için daha doğru olacağını söyledi. Yoğunluklu olarak son 10 yılda geliştirilen AVM’lerin hem işletmeci hem çalışanlar ve hem de diğer taraflar için çok önemli olduğunun altını çizen AYD Başkanı Hulusi Belgü; 2013’te sektöre yeni açılacak AVM’ler ile birlikte 1.1 milyon m² daha kiralanabilir alan eklenmesi ile ziyaretçi sayısının 1,6 milyar kişiye ve ciroların da 60 milyar TL’ye ulaşacağını ve AYD olarak sektörün gelişimine de ülkenin ekonomisine de büyük katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Belgü; “Sektörün gelişimi, ihtiyaçları doğrultusunda zaman içerisinde artık kendi AVM tanımlarımızı belirleyeceğiz. Bir AVM nasıl olmalı, hizmet kalitesi ne olmalı, shop mix’i nasıl oluşturulmalı, doğru konumlandırma nasıl yapılmalı, kira değerlerinin belirlenme şekli gibi birçok konunun bir standardizasyonun belirlenme ihtiyacı doğacaktır” dedi.

Belgü AVM’lerin başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken konulara da değindi: “Başarılı projenin anahtarı; doğru mimari ve mekanik/elektrik projelendirilmesi, inşaatın doğru malzeme kullanılarak yapılması, ticari hedeflere göre doğru mağaza karmasına bağlı kalarak kiralanması ve açılışla birlikte yeterli deneyim ve bilgi seviyesinde yöneticiler tarafından yönetilmesi ve faaliyeti içerisinde gerektiğinde konsept, proje, mağaza karması değişiklikleri ve iyileştirmelerin yatırımcıları tarafından yapılmasıdır.

Bu unsurlardan birinin veya birkaçının eksik yapılması sorun yaratabiliyor. Bugün AVM kriterlerine uygun olarak geliştirilmiş, doğru marka karmasının oluşturulduğu, konumlandırmasının iyi planlandığı projelerde verimliliğin artmakta olduğunu gözlemliyoruz.

AYD temsilcisi olduğu sektörü bu konuda bilgilendirerek daha doğru projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor.  Sektör büyüme süreci içinde her türlü olumlu olumsuz durumdan etkileniyor. Amacımız sektörde daha sağlıklı bir yapı kurulmasına yardımcı olarak bu minimize etmek, avm yatırımcısı için bir rehber oluşturup sektörün diğer önemli paydaşları ile birlikte sektör adına  yol gösterici olmak. AYD olarak amacımız sektörü mercek altına almak ve iyi, kötü deneyimlerden yola çıkarak sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Tüm bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında AYD tüm sektör paydaşları ile ortak  çalışmakta, deneyim paylaşımı ve yönlendirmeler yapmaktadır. Sektörün ihtiyacı olan yasal düzenlemeler için yine ortak çalışmalar yürütülmekte, yasal düzenlemeler için görüş ve uyarılar yetkili mercilere iletilmekte ve sektörün kalıcı, sağlıklı gelişimi ve toplumsal katma değeri için büyük çaba harcanmaktadır” dedi.

AYD Başkanı Sayın Belgü; “AYD olarak ne mutlu ki bünyemizde üyemiz olarak bulunan ve fonksiyonunu yitiren hiçbir bir proje yoktur. Aksine üyemiz olanlar sektörün başarılı projeleri arasında yer almaktadır” dedi. AYD üyelerinin projelerinin bir çoğunun Avrupa tarafından da ödüllendirilmiş ve örnek gösterilen alışveriş merkezleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

 Belgü;  birçok kritere göre değerlendirme yapılarak, çok çeşitli özellikleri biraraya getirmiş, hizmet kalitesi yüksek, doğru shop mix, lokasyon seçimi, yönetim fonksiyonlarının belirli kriterlerde yapılandırılmış olmak, hizmet kalitesi, mimari yapısı, inşaat-teknik yeterlilikleri, ulaşım vb kriterlere uygunluğu gibi farklı birçok kriteri biraraya getirebilmiş projelerin ödüllendirildiği belirtti. 

2013 MIPIM ödülleri’ndeki başarılara da değinen Belgü, önümüzdeki hafta İngiltere’de gerçekleştirilecek olan ICSC uluslararası Pazarlama Ödülleri için Türkiye’den toplam 68 projenin bu yarışmaya başvurduğunu söyledi.  “AVM Sektörü’nün Pazarlama Oscarları” olarak tanımlanan ICSC Avrupa Solal Pazarlama Ödülleri’ni kazanmak için 20 ülkeden 120 projenin finale kaldığı ve Türkiye’nin de en çok finale kalan proje sayısı ile ilk sıraya yerleştiğini açıkladı.

Finalde değerlendirilmeye  hak kazanan 22 proje ile Türkiye 1. ülke olurken İtalya (14), Güney Afrika (12), Polonya (12) listede yer aldı. Bu da Türkiye’nin Dünya AVM sektöründe yatırımları, projeleri ve performansı ile Avrupa başta olmak üzere söz sahibi olduğu belirtildi. 

AYD Başkanı Hulusi Belgü; bu dinamik ve performansı ile dikkat çeken sektörün sorumlu lideri olarak, üyelerinin başarılarından AYD olarak onur duyduklarını da söyledi. 

Daha sonra AYD Basın Toplantısı’nda üçüncüsü yapılacak olan İstanbul Shopping Fest çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Hulusi Belgü “Dünyanın en renkli şehirlerinin başında gelen İstanbul, bu yıl da alışverişveriş severlere unutulmaz bir organizasyon sunacak. 8-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival, alışverişi eğlenceyle buluşturan harika etkinlikleri, özel fırsatları ve sürprizleriyle İstanbul’da yaşayanların yanı sıra yerli ve yabancı pek çok turisti de kendine çekmeye hazırlanıyor. Haziran ayında gerçekleşecek bu festival ile birlikte 2013/ 2. çeyrekte ciroların daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

 

Dergisi


KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account