Nurol GYO’nun düzenlediği ‘İstanbul İçin Hafta Sonu KentiniTasarla’ proje yarışmasına 200 öğrenci başvuruda bulundu.

Editör
06.05.2013

 

Yarışmanın birincisiİstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Melike Yetim veMeriç Arslanoğlu’nun hazırladığı Haliç Camialtı Tersanesi’nin kentekazandırılmasına yönelik proje oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık veTasarım Fakültesi’nden Ferruh Barış Türe, ‘Herkes İçin Kamusal Alan, Herkes İçinİstanbul’ projesiyle ikicisi; İstanbul Teknik Üniversitesi MimarlıkFakültesi’nden Cem Çiftçi  ‘E-5 HaftaSonu Rotası’ projesiyle üçüncülük ödülünü kazandı.

Nurol GYO’nun bu yılbirincisini düzenlediği ‘İstanbul İçin HaftaSonu Kentini Tasarla’ proje yarışması sonuçlandı. Farklı fikir ve tasarımlarınyarıştığı ‘İstanbul İçin Hafta Sonu Kentini Tasarla’ yarışması, mimar adayı öğrencilerinyaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yarışmaya farklı mimarlıkfakültelerinden toplam 200 öğrenci başvuru yaptı.

Dereceye giren projelere ödülleri Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç ve Nurol GYO Pazarlama Direktörü Yelda Altürk’ün katıldığıbir törenle verildi. Yarışmada İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden MelikeYetim ve Meriç Arslanoğlu’nun birlikte hazırladığı ve Haliç’te bulunan CamialtıTershanesi’nin tekrar kullanıma kazandırılmasıyla ilgili proje birinci oldu.

BahçeşehirÜniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Ferruh Barış Türe ikinciliğialırken, yarışmanın üçüncülüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi MimarlıkFakültesi’nden Cem Çiftçi kazandı.

Hafta sonuiçin kente özel tasarımlar

 ‘İstanbul İçinHafta Sonu Kentini Tasarla’ konulu tasarım yarışmasında öğrencilerden, 1950’li yıllardanitibaren hızla büyüyen ve plansız kentleşme yaşanan İstanbul'da, hafta sonuiçin kente özel tasarımlar ve yeni fikirler üretilmesi istendi.

Yarışmadaöğrencilerin; ‘açık alanlar’, ‘kıyılar’, ‘eğlence/dinlence alanları’, ‘yer’, ‘boşzaman’, ‘aylak/flaneur’ ve ‘mekansal ve sosyal kutuplaşma’dan ilham alaraktasarım geliştirmeleri ve fikirler üretmeleri beklendi.

Başvuruların, 26Kasım 2012 -15 Mart 2013 tarihleri arasında alındığı yarışmanın kazananları 25Nisan 2013’de gerçekleşen jüri değerlendirme toplantısıyla belirlendi.Yarışmacıların yaratıcılık ve hayal gücünü yansıttıkları yarışmada projeler BahçeşehirÜniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Eyüce, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü BölümBaşkanı Prof. Dr. Arzu Erdem, BilgiÜniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tansel Korkmaz, Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç ve Nurol GYO PazarlamaDirektörü Yelda Altürk’ten oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. 

Kamusal alanlarındeğerlendirilmesine yönelik projeler

Yarışmanın birincisi olan İTÜ MimarlıkFakültesi öğrencileri Melike Yetim ve Meriç Arslanoğlu, Haliç’te bulunan CamialtıTershanesi’nin tekrar kullanıma kazandırılmasıyla ilgili projeyi hazırladı. Projede,hızlı nüfus artışına maruz kalan İstanbul’da kentin ve kentlinin nefes alabileceğialanlar yaratılması amaçlandı.

Yarışmanın jüri üyeleri, projeninkamusal alanın açılımları ve kamuya açılabilirlik potansiyeli olan alanların bubağlamda ele alınmış olmasını dikkat çekici buldukları yönünde değerlendirmedebulundu.

Yarışmada ikinci olan Ferruh Barış Türe, artangöçle birlikte hızlı ve plansız büyüyen İstanbul’da kamusal alanların yenidenhalkın kullanabileceği alanlara dönüştürülmesini amaçladı.

Yarışmada üçüncülüğü elde eden Cem Çiftçi ise ‘E-5Hafta Sonu Rotası’ projesi ile İstanbullular’ın eğlenme, dinlenme ve aktiviteihtiyaçlarını karşılamaya yönelik E-5 hattını ele aldı.

‘Geleceğin imarlarını destekliyoruz’

Nurol GYO Pazarlama Direktörü Yelda Altürk kurumolarak öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkaracak bir projede yer almaktanmutluluk duyduklarını söyledi. Altürk, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘İstanbul İçin Hafta Sonu KentiniTasarla’ yarışması geleceğin mimarlarının ilgisini çekti. Gençarkadaşlarımızdan bu denli yaratıcı ve tutkulu projelerin gelmesi bizi mutluetti.

Kent potansiyelini ortaya çıkarmayı ve mimarlık fakültesi öğrencilerininyaratıcılıklarını desteklemeyi hedeflediğimiz yarışmamızı önümüzdeki yıllardada devam ettireceğiz” dedi.

Yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından, Camialtı Tershanesi’nintekrar kullanıma kazanmasıyla ilgili hazırladıkları proje ile birinci olanMelike Yetim ve Meriç Arslanoğlu MacBook Pro, ‘Herkes İçin Kamusal Alan Herkesİçin İstanbul’ projesiyle ikinci olan Ferruh Barış Türe MacBook Air , ‘E-5Hattı Haftasonu Rotası’  projesi ileüçüncü olan Cem Çiftçi ise I-Pad 4 kazandı. Yarışma ödülleri, öğrencilere NurolGYO Pazarlama Direktörü Yelda Altürk tarafından takdim edildi.

 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account