Koç Holding 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan Çarşamba günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleştirildi.

Yazar:Editor
12.04.2013

 

 Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Genel Kurul açılışında yaptığı değerlendirmede, dünyanın 2008 küresel krizinin artçı

dalgaları ile sallanmaya devam ettiğine dikkat çekerken, “Hem ülkemizde, hem çevremizde hem de global alanda birçok değişime gebe bu dönemde de Koç Topluluğu olarak ‘sürekli girişimcilik’ anlayışı ile ilkleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  

Koç Holding’in 49. Olağan Genel Kurul’u 10 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. Genel Kurul Gündemi kapsamında Koç Holding’in yatırımcıları, pay sahipleri, iş ortakları ve çalışanlarına seslenen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Koç vizyonunun temel taşı, Topluluğumuzu ve ülkemizi ileri taşıyacak adımlarda anahtar rol oynamaktır” dedi.

Mustafa V. Koç: “Süreç belirsizliklerle dolu olsa da, geleceğe büyük bir heyecanla bakıyoruz...”

Dünyanın 2008 global krizinin artçı dalgaları ile sallanmaya devam ettiğine dikkat çeken Mustafa V. Koç, “Hem gelişmekte olan ülkelerde, hem de Türkiye’nin komşu bölgelerinde, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda önemli değişimler ve yeniden yapılanmalar göze çarpmaktadır.

Bu değişimleri geçici bir dalgalanma olarak görmek yerine, yeni bir ekonomik düzene geçiş olarak okuyan ve stratejilerini bu doğrultuda inşa eden şirketler geleceğin kazananları olacaktır. Bu süreç belirsizliklerle dolu olsa da Koç Topluluğu olarak geleceğe daha büyük bir heyecanla bakmamızı da sağlamaktadır” dedi.

"Mustafa V. Koç: “Koç Topluluğu’nu gelecekte de öncü kılacak özelliklere sahibiz”

Koç vizyonunun temel taşı, Topluluğumuzu ve ülkemizi ileri taşıyacak adımlarda anahtar rol oynamaktır” diyen Mustafa V. Koç, geçmişte olduğu gibi gelecekte de değişime öncülük etmek için gerekli meziyet ve yapıların Koç Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana DNA’sına işlediğine dikkat çekerken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erken uyarı sistemlerini etkin şekilde kurmuş olmak, uzun vadeye odaklanmak, stratejilerini yeni fırsatlara hızlı adapte edebilmek, tehditlere karşı finansal yapıyı sağlam tutmak, doğru risk yönetim mekanizmalarını kurmak, performans yönetiminde kısa vadeli getiri yerine sürdürülebilir değer yaratılmasını ödüllendirmek, Koç Topluluğu’nu gelecekte de öncü kılacak özelliklerdir.

Dünya ekonomilerinde yaşanan derin problemler düşünüldüğünde, Türkiye’nin göreceli iyi durumunun daha da önem kazandığına dikkat çeken Mustafa V. Koç, “Bu konjonktürde yabancı ortaklığı olan şirketlerimiz Türkiye’deki operasyonlarının gücünden yararlanarak yeni projeler için çalışmaktadırlar. Diğer şirketlerimiz de sektörlerine ilişkin global arenadaki potansiyel işbirliği ve satın alma fırsatlarını proaktif şekilde takip etmektedirler” diye konuştu. 

Mustafa V. Koç: “Önümüzde fırsatlar yaratabilecek olsa da risklerin ağırlığı da bir o kadar yüksek bir dönem var...”

Ülkemizin beklenilen şekilde kredi notunun artırılmasının ve artan sermaye girişlerinin Koç Topluluğu şirketleri için hem maliyet açısından uygun hem de daha uzun vadeli finansman imkanlarını da artırdığına dikkat çeken Mustafa V. Koç, “Nitekim bu yıl içinde şirketlerimizin finansman kaynaklarını çeşitlendirerek daha uygun koşullarda ihraç ettikleri tahviller bu gelişmeyi fırsata çevirmenin en güzel göstergesidir” dedi. “Her ne kadar önümüzdeki dönem fırsatlar yaratabilecek olsa da risklerin ağırlığı da bir o kadar yüksektir”

diyen Mustafa V. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bir yandan iki kıtayı birleştiren inanılmaz fırsatlarla dolu bir coğrafyaya hükmetmekte bir yandan da sorunlu komşular arasında her an dengelerin hızlı bir şekilde değişebildiği ve politik risklerin yüksek olduğu bir ortamda yer almaktadır. Bu risklerin varlığı bizleri mali yapımızı her zaman güçlü tutma ve potansiyel sorunlar ve volatiliteye karşı her an hazır alma konusunda disipline etmektedir.”

 Koç Holding’in uzun vadeli yatırımları ile sürdürülebilir büyümeye odaklanarak portföyündeki şirketlere değer katan bir holding yapısında olduğuna da dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Hisse değerimizdeki yüksek göreceli performansımız, uzun vadeli kurumsal yatırımcıların istikrarlı şekilde artan payı ve düşük iskonto oranlarımız ile hissedarlarımız için yarattığımız değeri bir kez daha gösterdik” diye konuştu.

Mustafa V. Koç, Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin sadece ekonomik gelişiminin değil toplumsal gelişiminin de anahtarı olduğunu vurgularken, “Vehbi Koç Vakfı ve Koç Holding olarak yürüttüğümüz birçok sosyal sorumluluk projeleri ile sadece yatırımcılarımız için değil Toplumumuz için de sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi. Mustafa V. Koç, “Hem ülkemizde, hem çevremizde hem de global alanda değişime gebe bu dönemde de Koç Topluluğu olarak ‘sürekli girişimcilik’ anlayışı ile yine ilkleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Turgay Durak: “2012 yılında Topluluğumuz genelinde kombine bazda 4,9 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. 2013 yılı için yatırım hedefimiz 6,8 milyar TL...”Genel Kurul’da Koç Holding Yönetim Kurulu adına, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin temel tespit ve değerlendirmelerini paylaşan Koç Holding CEO’su Turgay Durak, dengeli portföy yapısı, güçlü nakit pozisyonu, risk yönetimi ve verimlilik artırıcı uygulamaları ile Koç Topluluğu’nun 2012 yılında ciro ve karlılığını büyük oranda artırdığına dikkat çekti. Koç Topluluğu’nun, finansal pozisyonunu daha da güçlendirerek tüm faaliyet alanlarında başarılı neticeler almaya devam ettiğini anlatan Turgay Durak, “Koç Holding’in 2012 net konsolide cirosu 84.833 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide ciroda son iki yılda yıllık ortalama yüzde 26 artış yaşanmıştır. Ciro artışlarında yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki satışlarımızın

dengeli katkısı olmuştur” diye konuştu. 2012 yılında Koç Topluluğu genelinde kombine bazda 4,9 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdiğini de vurgulayan Turgay Durak, sözlerini şöyle sürdürdü: “En fazla yatırım enerji sektöründe gerçekleştirilmiş olup, ağırlığı enerji verimliliği, operasyonel etkinlik ve kârlılığı artırıcı projeler, çevre yatırımları ve akaryakıt istasyon yatırımları oluşturmaktadır. Hemen ardından yeni model yatırımları ve kiralık araç filosu alımları ile otomotiv sektörü gelmektedir. Çevreye duyarlı yeni model ve teknoloji yatırımlarını sürdüren dayanıklı tüketim sektörü 3’üncü sırada yer almıştır. 2013 yılında da Koç Topluluğu kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi ile faaliyet göstermeye ve risk yönetimine azami önem vermeye devam edecektir. İstihdamı artırmaya ve verimliliğimizi yükseltmeye yönelik yatırımlarımız hız kazanacaktır. 2013 yılı için Topluluk genelinde kombine bazda 6,8 milyar TL yatırım hedefimiz var.”

Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belirlendi

Öte yandan Koç Holding 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kurulu üyeleri seçimi de yapıldı. Bu doğrultuda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır:

Rahmi M. Koç – Şeref Başkanı

Mustafa V. Koç – Yönetim Kurulu Başkanı

Temel Atay – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Ömer M. Koç – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Semahat Arsel – Üye

 

İnan Kıraç – Üye

 

Ali Y. Koç – Üye

 

Dr. Bülent Bulgurlu – Üye

 

Prof. Dr. John H. McArthur – Üye 

 

Prof. Dr. Heinrich V. Pierer – Üye

 

Muharrem Hilmi Kayhan – Bağımsız Üye

 

Kutsan Çelebican – Bağımsız Üye

 

Sanford I. Weill – Bağımsız Üye

 

Peter Denis Sutherland – Bağımsız Üye

 

Kwok King Victor Fung – Bağımsız Üye

 

 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account