Kentsel Dönüşüm ile Türkiye'nin Doğalgaz İhtiyacı Yüzde 50 Azalacak!

Yazar:Editor
19.03.2013

 

Son günlerde tartışılan ve inşaat sektöründe büyük bir hareketlenme sağlayan kentsel dönüşümden mutlu çıkacak olan sektörlerden birisi de yalıtım sektörü. Şu an ülkemizdeki yapıların %85’ i yalıtımsız ve kentsel dönüşüm sonucunda 14 milyon yapının elden geçirilmesi bekleniyor.

 Bu durum mülk sahiplerinin cebine de olumlu yansıyacak. Isınmak için karşılaşılan yüksek doğalgaz faturaları yalıtım sayesinde yarı yarıya kadar inecek.

Ülkemizin günlük enerji ihtiyacının %65’lik kısmı ithal edilmektedir ve bu ihtiyacın 2020 yılında %75-80 olacağı varsayılmaktadır. Bu, toplam enerji tüketiminin %30-40’ı konutlarda iklimsel konfor sağlanmak amacı ile ısıtma veya soğutmaya harcanmaktadır.

Bu miktarın azaltılmasının ise büyük oranda ısı yalıtımı ile mümkün olduğunu belirten EPSDER Başkanı Ümit GÜNEŞ, enerji ihtiyacının dışa bağımlılık yarattığını ve ülkemize ciddi bir maddi külfet oluşturduğunu; ısı yalıtımı sayesinde enerji verimliliği, enerji verimliliği ile de israfın önlenmesi,  çevrenin korunması ve maksimum konforun sağlandığını belirtti.

BM’nin açıkladığı İklim Değişlikliği Raporu’na göre 1990-2004 yılları arasında yüzde 72.6 ile karbondioksit gazı ile en hızlı artışı kaydeden ülkenin Türkiye olduğunu ve bunun temel nedeninin enerji kaynaklarını verimli kullanamama ve yalıtım hakkında bilinçsizlik olduğunu söyleyen EPSDER Başkanı Ümit GÜNEŞ ülkemizde o günlere göre az da olsa daha iyi bir yalıtım bilinci oluştuğunu belirtti.

DEVLET DAHA DUYARLI!

Bugünlerde kentsel dönüşümü kapsamında inşaat sektörde büyük bir hareketlenme olduğunu söyleyen EPSDER Başkanı Ümit GÜNEŞ, yalıtım sektörünün bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini, bunda da devletin enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda yalıtıma verdiği önemin altını çizdi.

Bu bağlamda devlet kurumlarının çok titiz bir çalışma içerisinde olduğunu belirten EPSDER Başkanı Ümit GÜNEŞ,  5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile 2 Mayıs 2017’ye kadar eski yeni 1000 m2 den büyük tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi almasının zorunlu kılındığına dikkat çekti.

Yeni yönetmeliğe göre bina A-B-C-D-E-F-G arasında bir enerji sınıfı ile adlandırılır. Mevcut yasa ve yönetmeliklerde iyi ve kötü enerji sınıfına sahip binalar için henüz(2017 yılına kadar) bir yaptırım olmamakla birlikte C sınıfı ve üstü binalarda devletten destek alınması beklenmektedir

Etkin ısı yalıtımı kalınlıkla doğru orantılıdır,  ısı yalıtım malzemesi kalınlığı arttırıldıkça enerji sınıfının iyileşeceği ve buna bağlı olarak enerji tüketimi ile sera gazı salınımının da azalacağını belirten EPSDER Başkanı Ümit GÜNEŞ; ülkemizde ilk başlarda ortalama 2-3 cm olan kalınlıkların bugün 5-6 cm’ye çıktığını ancak yine de yetersiz olduğunu ve ortalama ısı yalıtımı kalınlıklarının Avrupa’da olduğu gibi 12-14 cm’lere çıkarılmasının gerektiğini belirtti.

Bu kalınlıkta ısı yalıtım yapılmasının teknik ve ekonomik mümkünlüğü ise EPS sayesinde  sağlanabilmektedir. Bu sebepledir ki bugün Almanya yalıtım pazarının % 75-85’i EPS ile yapılan ısı yalıtım sistemleri ( kaynak: Almaya EPS üreticileri Derneği IVH ) ile sağlanmaktadır.

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account