BASF çevre, sağlık ve güvenlik hedeflerinde olumlu sonuçlar elde ediyor

Editör
12.03.2013

 

·         Satılan ürünün metrik tonu başına sera gazı emisyonları %32 azaltıldı

·         Enerji verimliliği %19 arttırıldı

·         İş kazaları yarı yarıya azaltıldı

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 2002 yılıyla karşılaştırıldığında 2012 yılında satılan ürünün metrik tonu başına sera gazı emisyonlarını %31.7 oranında azaltırken, enerji verimliliğini ise %19.3 arttırdı. İş kazaları da aynı dönemde %48 oranında azalma gösterdi.

Çevre, sağlık ve güvenlik konusunda elde edilen ilerleme, BASF’nin http://www.basf.com/group/news-and-media-relations/facts_publications adresinde yayınlanan entegre raporu içerisinde belgelendi.

2020 yılı için kendisine dünya genelini kapsayan yeni hedefler belirleyen BASF, temel alınan 2002 yılıyla karşılaştırıldığında satılan ürünün metrik tonu başına sera gazı emisyonlarını %40 azaltmayı, enerji verimliliğini ise %35 oranında arttırmayı hedefliyor (petrol ve gaz hariç). BASF’nin Yeterlilik Merkezi Çevre, Sağlık ve Güvenlik Başkanı ve İklim Koruma Yetkilisi Dr. Ulrich von Deessen, elde edilen sonuçlara ilişkin olarak, “Kimyasal tesislerimiz Avrupa geneliyle karşılaştırıldığında zaten ortalamanın üzerinde bir verimlilikle faaliyet gösterdiği için, bu hedeflerin son derece yüksek hedefler olduğunu söyleyebiliriz. Bir bütün olarak, iklim koruması konusunda başarılı bir şekilde ilerlediğimiz görülüyor” dedi.

2012 yılında, emisyonlardaki azalma ve enerji verimliliğindeki artış 2011 yılına oranla daha düşük gerçekleşti. 2011 yılında, 2002 yılıyla karşılaştırıldığında satılan ürünün metrik tonu başına %34.6 daha az sera gazı yayan BASF, enerji verimliliğini ise %25.7 oranında iyileştirildi. 2011 ve 2012 yılları karşılaştırıldığında görülen değişikliklerin, dünya genelinde azalan fabrika kapasitesi kullanımı ve bakım çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi.

BASF, tüm petrol üretim tesislerinde, ham petrol üretimiyle ilişkili gazların rutin operasyonlarda sürekli olarak yakılmasını durdurdu. BASF, sadece bu girişimiyle yılda yaklaşık 2 milyon metrik ton civarında sera gazı emisyonunu önlüyor.

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account