BAYMAK ısıtma soğutma sektöründe, BDR THERMEA GROUP’ un teknoloji gücünü de arkasına alarak, rekabetçi, kurumsallaşmış, yatırım gücü olan ve Türkiye’nin yükselen hedeflerine katkıda bulunmayı misyon edinerek çalışmalarına devam ederken, ürün yelpazesini, enerji verimliliğine ve sürdürülebilir enerji üretimine paralel genişletmek için ar-ge yatırımlarına devam ediyor. Bu yatırımların en yeni örneği ise henüz ülkemizde yeteri kadar yaygınlaşmamış olan ısı pompasıdır.

Yazar:Editor
22.02.2013

 

İTÜ Enerji Enstitüsü içerisinde kurulan laboratuvarın temel amacı, ülkemizde ısı pompalarının yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden olan yanlış toprak altı uygulamaların önüne geçmek ve hem verimsiz hem de pahalı ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmesinin önünü kesmektir.

Isı Pompası Nedir?

Ortamlar arasındaki doğal ısı geçişinin yönü sıcak ortamdan soğuk ortama doğrudur. Doğal akışın tersine, ısıyı düşük sıcaklıktaki kaynaktan yüksek sıcaklıktaki kaynağa aktaran makinelere ISI POMPASI denir.

Isı pompası, dışarıdan aldığı elektrik enerjisi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama verebilen bir makinedir. Isı pompası bir kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı ve genleşme vanasından oluşur. Isı pompaları ısının alındığı veya verildiği ortama göre hava veya toprak kaynaklı ısı pompaları olarak isimlendirilir ve hem ısıtma hem de soğutma amacıyla kullanılabilmektedir. Isı pompaları ısıtma amaçlı çalışırken, soğuk ortamdaki ısıyı iç mekana taşırken, soğutma amaçlı çalışırken de soğuk iç mekanlardaki ısıyı daha sıcak olan dış mekana taşırlar

Isı pompaları, Isıyı üretmeyip, sadece taşıdıklarından dolayı, tükettiklerinden 7 kata kadar fazla enerji temin edebilirler. Isı pompaları, ısı kaynağı olarak toprak, hava, suda bulunan güneş enerjisinden faydalanır.

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Nasıl Çalışır?

Toprak kaynaklı ısı pompası toprağın altında depolanmış güneş enerjisini kullanır. Akışkanın kompresörde sıkıştırılması sonucu basıncı ve dolayısıyla sıcaklığı arttırılır. Basıncı ve sıcaklığı yüksek olan buhar, yoğuşturucuda sıvı hale geçerken ısısını merkezi sisteme aktarır. Genleşme valfinde sıvı haldeki yüksek basınçlı sıvının basıncı düşürülür. Buharlaştırıcıda düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından alınan enerji ile ısıtma devresindeki akışkana enerji aktarılır ve çevrim yeniden başlar.

Avantajları:

Enerji kaynağı olan toprak ısısının yıl içinde sürekli sabit kalması

Çevre kirliliği yaratmaması

Yüksek verim ve düşük işletme maliyeti

Üstün konfor, ısıtmada süreklilik

Dezavantajları:

İlk yatırım maliyetinin yüksek olması

Yasal Durum ve Teşvikler

Isı pompası ile ilgili kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm ulusal ve bölgesel kurumları, tedarikçileri, üreticileri, enerji verimliliği firmalarını bir araya getirmeyi amaçlayan Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA), Avrupa Ekonomik İlgi Grubu (EEIG) çatısı altında, Şubat 2000’ de Brüksel’ de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. 20 ülkede faaliyet gösteren 83 üyesi mevcuttur. 

EHPA’ nın 2020 yılına dek hedefleri;

Tüm yeni binaların sıfır enerji tüketimli olarak inşa edilmesi

Tüm binaların enerji ihtiyaçlarında belirgin düşüş sağlanması

Mümkün olan her yerde atık enerjinin kullanılması

Binaların enerji ihtiyacının en az %50’ sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması

Isıtma ve soğutma kullanılan enerjinin büyük bölümünün ortam kaynaklarından elde edilmesidir.

Avrupa Parlementosu 23 Nisan 2009 tarihinde, 2009/28/EC numaralı “YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ENERJİ KULLANIMININ ARTTIRILMASI” başlıklı direktifi yayımlamıştır. 

20-20-20 direktifi olarak da isimlendirilen bu direktifin öngördüğü hedefler;

%20 enerji verimliliği artışı,

Sera gazı salınım miktarının 1990 ylına göre %20 azaltılması,

2020 yılına dek ulaşım, ısıtma-soğutma ve elektrik tüketimi sektörlerinde kullanılan enerjinin %20’ sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasıdır.

Isı Pompaları Çevreci Sistemlerdir

Isı pompalarının binalardan kaynaklanan sera gazı salınımını %50, endüstriden kaynaklanan sera gazı salınımını da %5 oranında azaltabileceği öngörülmektedir. 

Bu durumda yıllık 1,8milyon ton CO2’ in (toplam salınımın %8’ i) salınımının engellenmesi mümkün olacaktır. Engellenen bu salınım ile kömürle çalışan 244GW gücünde buhar türbini kapanmış, petrol tüketimi 780 milyon litre azalmış, 52 milyon araç trafikten çekilmiş ya da 500.000km2 ağaç dikilmiş gibi kazanım sağlanabileceği ön görülüyor.

Baymak’ın desteklediği bu çalışma ile doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması ve  doğalgaza göre aynı ısıtma gereksinimi için %40 daha ucuza ısınabilmek hedeflenmektedir.

Enerji verimliliğine ve sürdürülebilir enerji üretimine büyük önem veren BAYMAK,  İTÜ Enerji Enstitüsü içerisinde kurulan laboratuvarda ilk yerli üretim olacak ‘toprak kaynaklı ısı pompası’ için yürütülen çalışmalara destek vermektedir.

 
 
 
Kaynak : İnşaat&Yatırım

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account