Progresiva ve HEI Arasında Giga Enerji Depolama Tesisi Anlaşması