Rapor şirketin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik yolculuğunda kaydettiği ilerlemeleri, hedefleri ve taahhütleri kapsıyor

Editör
17.11.2023

Kurulduğu günden bu yana, etik, şeffaf, takip edilebilir, hesap verebilir ve sorumlu yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Kocaer Çelik, sosyal, çevresel ve yönetişim alanlarındaki uygulamalarını paydaşlarına uluslararası standartlarda sunma amacıyla ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapor şirketin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik yolculuğunda kaydettiği ilerlemeleri, hedefleri ve taahhütleri kapsıyor.

Türkiye’nin çelik profil segmentindeki en büyük şirketleri arasında yer alan Kocaer Çelik, insana ve doğaya duyduğu saygıyla ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel performansını içeren sürdürülebilirlik raporunun ikincisini yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiatives- GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan rapor, Kocaer Çelik’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumunu da ortaya koyuyor.

İndirilen Her Bir Rapor Çocuklar Adına Bağışa Dönüşecek

Kocaer Çelik, bu yılki sürdürülebilirlik raporunda sektöre öncülük ederek, hem kurumsal sosyal sorumluluğa katkıda bulunmayı hem de sürdürülebilirliği vurgulamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda sürdürülebilirlik raporunun indirilmesi ile eşzamanlı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Şirket, sürdürülebilirlik raporunu indirmek isteyen her bir paydaşın tercih etmesi halinde onlar adına çocukların eğitimi ve sağlıklı yaşamını destekleyen sivil toplum kuruluşlarına bağış gerçekleştirecek. Sürdürülebilirlik raporuna https://www.kocaersteel.com/tr/sustainability/reports adresinden ulaşılabilecek.

Yatırımlarımıza Hız Kesmeden Devam Ettik

2022 yılı verileriyle hazırlanan ikinci sürdürülebilirlik raporu ve şirketin performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer; “Demir çelik sektöründeki küresel ve yerel zorluklara rağmen 2022 yılında satış hacmimizi ve kârlılığımızı önemli ölçüde artırarak başarılı bir performans sergiledik. Şirket olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve markamızın bir sonraki nesillere değer ve fark yaratarak aktarılabilmesi için önemli bir adım olan halka arzla birlikte güçlenen yönetimimiz ve sermaye yapımızla, inovasyon, yenilebilir enerji ve fabrikalarımızın teknolojik modernizasyonu gibi alanlarda yatırımlarımıza devam ederek, katma değerli ürünlerle rekabet gücümüzü daha da arttırıyoruz” dedi.

Karbon Nötr Olma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını iş stratejisiyle entegre bir şekilde yürüten Kocaer Çelik; yönetim kurulundan başlayarak şirketin tüm organizasyonlarında çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları odağına alarak kısa-orta ve uzun dönem sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İklim koşullarının ekosistemimiz adına ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunun farkında olan Kocaer Çelik bu doğrultuda kendine, 2025 yılına kadar tükettiği elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak, 2035’e kadar sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmak, 2035’e kadar atıklarını %50 azaltmak, 2053’e kadar sıfır atık noktasına ulaşmak, 2035’e kadar kullanılan suyun %50’sini, 2053’e kadar tamamını geri kazanmak, 2053 yılına kadar karbon nötr olmak, emisyonlarını azaltmak için karbon yakalama projelerine yatırımlar yaparak uluslararası çerçeveler ile tam uyumlu olmak gibi çevresel hedefler belirliyor.

Sera Gazı ve Atık Su Yönetimiyle Herkes İçin Daha Sürdürülebilir Bir Geleceğin Yolunu Açıyor

Enerji ve sera gazı emisyonlarının yönetimini, sürdürülebilirlik stratejisinde temel unsurlarından biri olarak gören Kocaer Çelik; emisyonları proaktif bir şekilde yöneterek, enerji kullanımını optimize eden çalışmaları sonucunda ürün başına sera gazı yoğunluğunu 2020 yılına göre %28 azaltmış bulunuyor. Yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi artırmak amacıyla 24 MW güce sahip Jeotermal Enerji Santrali (JES) kurulumuna ilişkin fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

Üretim prosesinde soğutma amaçlı kullanılan suların işlemden geçirilerek yeniden kullanılmasını sağlayan Kocaer Çelik; bu sayede proses sularını %100 geri kazanıyor ve alıcı ortama deşarj etmeyerek çevreye yarattığı etkiyi minimize ediyor. 2022 yılında, A1 fabrikasında gerçekleştirdiği ‘Hadde Havuzu Kum Filtrasyon Projesi’ ile mavi su ayak izini düşüren şirket, proje sonucunda fabrikada aylık %38 su azaltımı ve yıllık 36.000 ton su tasarrufu gerçekleştiriyor. A2 fabrikasında yürüttüğü ‘Yağmur Suyu Toplama ve Damlama Sulama Projesi’ ile de yapılan yağmur suyu hasadıyla bitki sulama ve tuvalet rezervuarlarındaki toplam su ihtiyacının %55’ni karşılıyor. Şirket projeden elde edilen olumlu sonuçlardan yola çıkarak 2023 yılı sonunda damlama sulama sistemini ve 2024 yılı sonunda da yağmur suyu toplama sistemlerini diğer fabrikalarında uygulamayı hedefliyor.

Bölgesel Kalkınmaya ve İstihdama Katkı Sağlıyor

Yürüttüğü faaliyetlerle, bölgesel ekonomik büyümeye ve istihdama önemli ölçüde destek sağlayan şirket, büyük çoğunluğu yerel olan tedarikçilerle güçlü bir iş birliği içerisinde yer alıyor. 2022 yılında 235’i yerel ve 7’si yurtdışı olmak üzere toplam 242 adet yeni tedarikçiye kapılarını açan Kocaer Çelik, aynı zamanda yarattığı istihdam olanaklarıyla sosyal refahın artmasına katkı sağlayarak eğitim ve sosyal projelerle bölgenin sosyal kalkınmasına da destek oluyor

Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Toplumun İhtiyaç Duyduğu Alanları Destekliyor

İş dünyasında sosyal sorumluluğun önemini farkında olan ve çeşitli etkinliklerle topluma katkı sağlamaya gayret gösteren Kocaer Çelik, Topluma Hizmet Kulübü ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Kocaer Steel-Band kulübü ile otizmli çocukların yaşamlarını anlamak ve farkındalık kazandırmak için etkinlik düzenledi. Topluma Hizmet Kulübü öncülüğünde ise Kızılay’a yönelik “Kan-Can-Ritim” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, Kızılay’ın hayati öneme sahip kan ihtiyacını karşılamak için Kocaer Çelik çalışanları gönüllü bağışçı oldu.

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account