Avrupa Birliği; Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim, Sürdürülebilir Sanayi Politikası Eylem Planı’nı 2009 yılında yeniden düzenleyerek, enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan tüm ürünleri kapsayan, ekotasarım yükümlülüklerini belirleyen bir çerçeve oluşturmak üzere “Ekotasarım Direktifi” yayınlamıştır.

Editör
05.02.2013

 

Bu direktif ülkemizde “Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” adı altında 7 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu direktif, Enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu olan çevresel şartların çerçevesini belirlemek suretiyle enerji verimliliğini, çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve ürünlerin çevreye olan duyarlılığı ile ilgili bir çok direktif aslında ürünlerin daha az enerji tüketmini sağlaması için gerekli şartları anlatmaktadır. Pompalar ile ilgili de bu konuda bir çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların en sonuncusu Avrupa Birliği Komisyon’u tarafından (EU) 547/2012 nolu ‘Su Pompaları İçin Ekotasarım Uygulama Direktifi’dir. Bu direktif ile pompalar için minimum verim indeks (MEI) adı altında pompa verimlerini karşılaştırmaya yarayan boyutsuz bir sayı oluşturulmuştur. 

Mas Pompa Avrupa’da 1 Ocak 2013 itibariyle uygulamaya giren EUP (Enerji Kullanan Ürünler) direktifleri  doğrultusunda ECO dizayn çalışmalarını tamamladığı santrifuj pompalar ile Inspecco tarafından sertifikaya uygun bulunmuştur.

Bu direktif ile su pompalarının ekotasarım gerekliliklerine uygunluğu için aşağıdaki şartları yerine getirmesi beklenmektedir. Bu değerleri sağlayamayan pompaların Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde satışının yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca Avrupa Birliği’nde satışa sunulan su pompaların da MEI değerlerini belirtmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Yayınlanan direktifle yıllara göre MEI değerleri aşağıdaki şartları sağlamak zorundadır.

1 Ocak 2013 tarihinde su pompaları için MEI≥0.1

1 Ocak 2015 tarihinde su pompaları için MEI≥0.4

Böylelikle direktif kapsamındaki pompalar için EUP direktifleri doğrultusunda verimlilikler değerlendirilerek minimum verim indeksleri belirlenmiştir.  Ürünlerimiz ülkemizde gelecekte zorunlu olacak bu direktifin şartlarını şimdiden sağlamaktadır.

 
 
Kaynak : İnşaat&Yatırım

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account