Modernleşme sürecinin tanığı AKM başkente konuk oldu