Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebileceğini belirterek bu kimseye ‘Yönetici’, kurula ise ‘Yönetim Kurulu’ dendiğini söyledi.

Yazar:Editor
24.01.2013

 

Apartman ve sitelerde Ocak ayı denilince yönetici seçimleri akla gelir. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunun 29. Maddesine göre, kat malikleri kurulu, yönetim planında özel bir zaman belirtilmediyse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanmalıdır. 

8 Bağımsız Bölümde Yönetici Zorunlu

Hakan Erilkun, ana gayrimenkulde ister işyeri, ister daire olsun toplamda sekiz veya daha fazla bağımsız bölümün varsa, yönetici atanmasının mecburi olduğuna dikkat çekti. Erilkun, kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine bir yönetici atanabileceğini vurguladı.

Panonuz Olsun, Yoksa Cezası Var

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gerektiğinin altını çizen Hakan Erilkun, “Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, 50 TL’den 250 TL’ye kadar idarî para cezası verilir” dedi.

İşletme Projesi Yapılmalı

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları kat maliklerine ortak veya arsa payı oranında paylaştırıldığını belirterek şunları söyledi: “Toplanması gerekli olacak tutarlar hesap edilerek aidatlar hesaplanmalıdır. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Yönetim planında ortak yerlere ilişkin kullanım durumu ile bağımsız bölümlere ilişkin genel giderlere katılım gibi önemli bilgiler yer almaktadır.”

Yönetim Planınızı Okuyun

Yönetim planının apartman ve sitenin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenlediğini vurgulayan Hakan Erilkun, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme olduğunu söyledi. Hakan Erilkun; “Taşınmazlara ait yönetim planı tapu dairesinde tescil sırasında alıcılar tarafından kabul ediyor. Yani, tapu dairesinde taşınmazı satın alırken, yönetim planını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirten bölüme imza atıyorsunuz. Ama yönetim planlarını ve maddelerini açıkça okumuyor ve buna dikkat edilmiyor” dedi.

Yönetici Ücret Alabilir

Yöneticinin, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebileceğinin altını çizen Hakan Erilkun şöyle devam etti: “Herhangi bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. Bu nedenle kanunları ve mevzuatlara hakim, bölgesinde etkili, konusunda uzman bir emlak müşaviri sizleri doğru bir şekilde yönlendirebilir.”Kaynak : İnşaat&Yatırım

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account