“Atık ısı hatları devlet tarafından kurulsun”

Editör
23.01.2013

 

TOBB İklimlendirme Sanayi Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, termik santrallerde açığa çıkan atık ısının şehir ısıtma ve soğutması için kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bu konuda devletin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Poyraz, hali hazırda atık ısısından faydalanılmayan elektrik üretim santrallerinin belirlenecek bir program çerçevesinde 2023 yılına kadar kademeli olarak atık ısısından yararlanılabilir hale getirilmesi ve bu dönüşümün devlet tarafından teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.  

Elektrik santrallerinden açığa çıkan ve değerlendirilemeyen ciddi bir atık enerji potansiyeli olduğuna dikkat çeken Poyraz, atık ısının mesken ısıtma ve soğutmasında kullanılacak önemli bir kaynak olduğunu, böylelikle enerji verimliliğinde artış, dışa bağımlılıkta azalma ve ucuz ısınma imkanı sağlanabileceğini vurguladı.

Devletin mutlaka gerek alt yapı kurarak gerekse yönetmelikler yayınlayarak atık enerji kaynaklarını değerlendirmesi gerektiğini belirten Poyraz, bu konuda bazı rakamsal bilgiler vererek şöyle konuştu, “ 2011 yılı verilerine göre; ülkemizde kullanılmakta olan enerjinin yüzde 34,5’i binalarda, yüzde 35,5’i ise sanayide tüketilmektedir.

Elektrik üretiminde hidroliğin payı yüzde 23, kömürün payı yüzde 29, doğalgazın payı ise yüzde 45’tir. Çok büyük bir bölümü kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerde değerlendirilemeyen atık ısıdan kaynaklı kayıplar yaklaşık 11 milyar metreküp doğalgazla eşittir.

Yine binalarda kullanılan toplam doğalgaz miktarı 107 bin 483 GWh olduğu göz önüne alındığında elektrik üretirken kullanılmadan, yararlanılmadan doğrudan atmosfere atılan ısıdan kazanılabilecek enerjinin binalardaki doğalgaz ihtiyacından daha fazla, ki bu rakam da 130 bin GWh’dir. Devletimiz mutlaka gerekli önlemleri almalıdır” dedi. 

Poyraz, Türkiye’de şu an açığa çıkan ve kullanılamayan atık ısının hem çevreyi kirlettiğine ve hem de bina ısıtması için tesisler kurularak gereksiz yere yakıt tüketimi yaşandığına işaret ederek, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların dikkate alınması ve atık enerjinin yaygın şekilde şehir ısıtmasında kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account