ISI YALITIMSIZ BİNA KALMAYACAK

Editör
25.07.2011

Enerji Verimliliği Kanunu ardından çıkan Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüm binalar ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak yenilenecek. Bu durumda ısı yalıtımı yapan markalar için 2011 yılından itibaren büyük bir pazar ortaya çıkmış ve büyük bir yarış başlıyor.

Ancak bu yarışı Terraco Türkiye yine önde götürecek gibi gözüküyor. Bu öngörüye sahip Terraco Türkiye, bu yıl başında EOTA (Avrupa Birliği Teknik Organizasyonu)’nın ETAG 004 belgesini alarak Avrupa standartlarında gerçekleştirdiği ısı yalıtımı projeleri ile sektörün en güvenilir firmalarının başında geliyor…

Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince de bir süre sonra Türkiye’de de uygulanması zorunlu hale gelecek olan bu sistem ile her binanın bir ısı kimliğine sahip olma şartı istenecek ve bu sistem sayesinde binalarda ısı yalıtımı konusundaki standartlar yakalanmış olacaktır.

Terraco Ecotherm ısı yalıtım sistemlerini kullanan binalarda, bu kapsamda ETAG 004 belgesi sayesinde kimlik problemi olmayacak ve sorunsuz bir denetim süreci yaşayacaktır.

Terraco’nun amacı ısı yalıtımı sektöründe kaliteyi artırmak, bu konuda öncü olmak, tüketicileri daha bilinçli olarak yalıtıma yönlendirmek, hem de kalitesiz ürünlerle yapılan uygulamaların önüne geçerek kalite düzeyini arttırmak...

Çünkü Türkiye’de yaklaşık 17 milyon yapının % 90’ı ısı yalıtımsız durumda…


Enerji Performans Yönetmeliği Nedir?

Enerji Performans Yönetmeliğine göre bundan böyle her yapının enerji performansının ölçülmesi ve enerji kimlik belgesinin hazırlanması gerekiyor. Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içerecek ve konutların aynen beyaz eşyalarda olduğu gibi A' dan G' ye kadar sınıflandıracaktır.

Yönetmeliğin uygulanmasıyla binalarda ısıtma-soğutma amaçlı enerji tüketiminin ortalama %50, karbondioksit salımının da %3-%4 gibi bir oranda azaltılmasının öngörülmektedir. Enerji kimlik belgesinin zorunlu hale gelmesi en başta ısı yalıtımını zorunlu kılmaktadır. Çünkü en büyük tasarruf en az yüzde 50'lik bir oranla ısı yalıtımı sayesinde sağlanabilir.

Türkiye-Dünya karşılaştırması

Dünya genelinde enerji tüketimi son 25 yılda kişi başına sadece yüzde 5 kadar artmış olmakla beraber, gelişmekte olan ülkemizde son 25 yıldaki artış oranı yüzde 100 rakamının üzerindedir. Ülkemizin kendi enerji üretimi 1990 yılında toplam ihtiyacın % 50 kadarını karşılarken günümüzde % 30 civarını karşılamaktadır.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hem enerji üretimini arttırmak hem de enerjiyi verimli kullanmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Konuya Türkiye açısından yaklaşıldığında, ülkemizde 2000 yılından günümüze kadar yaklaşık 300 bin adet bina inşa edilmiştir.

Devlet İstatistik Enstitüsünün 2000 yılında yapmış olduğu bina sayımında ise yaklaşık 8.000.000 adet bina bulunmaktadır. Dolayısıyla teorik olarak 2000 yılından bu yana yapılan tüm binalarda TS 825 standardına uygun olarak yalıtıldığını kabul etsek dahi - ki bu oldukça iyimser bir kabuldür, bina stoğumuzun yaklaşık %3’ünün bu kapsama girdiği söylenebilir.

Oysa gerek yalıtım uygulamalarının yaygınlaştırılması hatta zorunlu hale getirilmesi ve gerekse bireysel olarak evlerde alınabilecek küçük önlemlerle çok önemli tasarruflar elde edilebilir.

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon yapının % 90’ı ısı yalıtımsız durumdadır. Uygulanan duvar kalınlıklarının yanlış, olması nedeni ile çok fazla ısı enerjisi kaybı olmakta ve bu da dolayısıyla ısı yalıtımını konunun en önemli bir parçası haline getirmektedir.

Bu yönetmelik sayesinde artık yeni yapılacak yapılarda duvar kalınlıklarını doğru belirlemek, temelden başlayarak çatıya kadar ısı köprülerinin oluştuğu her noktada yalıtımı düşünmek zorunlu hale gelmiştir. Aynı zamanda mevcut yapıların enerji etkinliğinin kontrol edilmesi ve ısı yalıtımlarının yapılması da bu yönetmeliğin yaptırımı ile sağlanabilecek.

Enerji Performans Yönetmeliği'nin uygulanmasıyla ülkemize yılda yaklaşık 4 milyar dolar kazanç…

Isı yalıtımı çevre kirliliğinin azaltması, hava ve su gibi hayati önem taşıyan doğal kaynakların verimli kullanılması açısından değerlendirildiğinde sağladığı avantajlar nedeniyle temiz bir dünya, temiz bir gelecek gibi kazanımlarımı bulunuyor. Ülke ekonomisine sağladığı katkı ise göz ardı edilemeyecek büyüklükte…

Enerji Performans Yönetmeliği'nin uygulanması ve denetimiyle yılda yaklaşık 8 milyar dolar civarında ısı enerjisi kazancı ve tasarrufu sağlamak mümkün olacak.

Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) binanın enerji performansına göre A-B-C-D-E-F-G gibi sınıflardan hangisine ait olduğu belirtilmiş olduğundan, tüketici binasının yalıtımının uygun olup olmadığını, ısıtma soğutma aydınlatma giderlerinin düşük ya da yüksek olup olmadığını görecek ve tercihini bu yönde yapacaktır. Enerji Kimlik Belgeleri binaların görünür yerlerine asılmak durumundadır.

Mevcut binalar, 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgelerini düzenleme zorunluluğunda olacaklar.

Isı yalıtımında neden Terraco?

Türkiye’de ısı yalıtımı sektörü büyüklüğü yaklaşık 7,5-8 milyon metreküp civarındadır. Şu anda Türkiye ne yazık ki uygulama sıklığı ve kalitesi bakımından gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak derecede geride kalmış durumda. Kişi başına kullanılan yalıtım malzemesi Türkiye’de 0.04 metreküp iken Avrupa’da 0.4 metreküp, A.B.D.’de ise 1 metreküp civarında…Yalıtımlı bina yalıtımsız binaya göre yılda en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor.

Terraco Türkiye’nin amacı  tüketicinin ısı yalıtımı konusunda bilinç kazanmasını sağlamak. Sektörün en güvenilir markası olan Terraco bunu sahip olduğu ETAG 004 belgesi ile de kanıtladı. 3 yıl süren zorlu bir çalışmanın sonucunda Terraco ECOTHERM ısı yalıtım sistemi, tüm performans testlerinden olumlu sonuç alarak EOTA (Avrupa Birliği Teknik Organizasyonu)’nın ETAG 004 belgesini almaya hak kazandı.

Türkiye’de gerçekleştirdiği üretim ile Avrupa Teknik onayı alan ilk ve tek firma Terraco’dur. Dünya üzerinde 11 ülkede üretim hattı bulunan Terraco’nun aldığı ETAG 004 belgesi, Avrupa Birliği standartlarında çevreci ve insan sağlığına duyarlı, kaliteli üretim yaptığının bir kanıtıdır. Türkiye’ye 1988 yılında giriş yapan İsveç teknolojisi Terraco, çevreci ve yenilikçi ürünleri ile boya ve yalıtım sektöründe ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor…

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account