Kentsel dönüşüm, mütekabiliyet ve 2B sektörü atağa geçirecek