Yapılar, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık üçte birini kullanıyor.

Editör
02.01.2013

 

Çevreci bina uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu ve daha bağımsız bir yaşam ortamı hedefleniyor.Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal (fosil temelli) kaynakların hızla tüketilmesi yapı sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirdi. Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken çevreci bina olarak tabir edilen yapılar ortaya çıktı.

Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan Çevreci binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkardı. 

Yapılar, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık üçte birinin kullanmaktadır. Çevreci bina uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu ve daha bağımsız bir yaşam ortamı hedefleniyor. 

Yeşil binanın faydaları neler? 

Kentsel yaşam alanlarına değer katması 

Binanın değerini artırması 

Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi 

Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması 

Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması 

Çevreci çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması 

Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltması 

Güneş enerjisinden en fazla yaralanma 

Doğal ışıktan en fazla yararlanma 

Çevreci katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini azaltması 

Çevreci katmanları ile oksijen üretmesi 

Karbondioksit salınımının azaltılması 

Enerji tasarrufu sağlaması 

İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin azaltılması 

Çevreci yapının avantajları nedir? 

Yeşil binalar yalnızca maliyet üzerinden değer oluşturmuyor. En az tasarruf kadar insan sağlığı ve çevreye uyum da gözetiliyor. Böylece, son kullanıcıya isletme maliyeti tasarrufu yanında sağlık ve konfor da sunuyor. Örneğin, inşaatın yapımı sırasında kullanılan malzemelerin insan sağlığına uygun olması gerekiyor.

Bu amaçla boya, yapıştırıcı, silikon gibi malzemelerin zararlı maddeler içermemesi gerekiyor. Kriterler ölçüsünde dönüşebilir malzemeler de kullanılıyor. Projede, çalışanların yasam kalitesinin artırılması da ön planda tutulur. Yine projelerde ofis alanlarında kat yükseklikleri, ilgili yönetmeliklerde belirtilen en üst değerlere yükseltilmiş durumda. Binanın insan sağlığını gözetmesi bazı yan avantajlar da doğruyor.

Çünkü sağlıklı binalarda çalışanlar daha az hasta oluyor ve bu da işgünü kaybını azaltıyor. Hatta bu sayede sigorta sistemine binen yük de azalmış oluyor. Bunun dışında ışık kullanımı ve ofis içi malzemenin çevreye duyarlı olması da çalışanlar üzerinde hem moral motivasyon hem sağlık açısından avantaj sunuyor. 

Çevreci yapılarda maliyet nedir? 

Bir binanın "Çevreci Yapı" unvanını alması için tasarımı, yapım sistemi ve yapı malzemelerinde seçici davranılması maliyetlerin artacağını düşündürüyor. Fakat binanın prestij ve değerinin artması, enerji tüketimindeki tasarruf göz önüne alındığında artan maliyet kazandırdıkları karşısında önemini yitirir.

Özellikle mimari tasarım sürecinde doğru karar ve ilkeler ile bina değeri yükseltilebileceği gibi maliyetler de optimumda tutulabilir. Çevreci binaların önem kazanması ve yaygınlaşması ile tercih edilme önceliği de artacak. 

Sertifikasyon için almak istenilen puana göre İlk yapım maliyetlerinin yüzde 5-10 arasında gerçekleşiyor. Hedeflenen puanın yüksekliğine bağlı olarak da Çevreci binaların enerji tasarrufunda yüzde 50 -70'e varan tasarruf sağladığı gözleniyor. Uzun dönemde çevreci binalar, işletme maliyetlerinin düşük olmasını sağlıyor. Bu işletme maliyet düşüklüğü, yapının kiralama veya satışında,tercih edilmesinde ciddi avantajlar sağlıyor. 

Geçen yılki zirve sonucunda ortaya aşağıdaki ortak görüşler çıkmıştı

1) Türkiye'nin kalkınma stratejisi, sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina uygulamalarını da içermelidir. 

2) Sürdürülebilirlik kent ölçeğinde ele alınmalı; parsel ya da bina bazındaki çalışmalarla kısıtlı kalmamalıdır. Kentsel sürdürülebilirlik açısından belediyeler daha etkin roller üstlenmelidir. 

3) Kentsel dönüşüm ve dar gelirliler için konut konuları "enerji verimliliği" ve "yeşil bina" uygulamalarıyla birlikte ele alınmalı, kentsel dönüşümde, mevcut binaların yıkılması ve yeniden yapılmasının yanı sıra, elverişli olanlar da iyileştirilerek değerlendirilmelidir. Sürdürülebilirlik kavramı, mevcut yapılar ve toplu konutlar için "işletme giderleri" açısından da ele alınmalıdır. 

4) Yeşil binaların maliyeti, gün geçtikçe standart maliyetlere yaklaşmakta ve bazı durumlarda eşdeğer olmaktadır. Sanılanın aksine yeşil binalar, inşaat maliyetlerini kayda değer oranda artırmamaktadır. Proje geliştirme sürecinde, yatırımcılar tarafından bu durum gözönünde bulundurularak yatırım kararları verilmelidir. 

5) Üniversiteler müfredat ve araştırma açısından Yeşil Binaları gündemine almalı, Yeşil Kampüsler desteklenmelidir. 

6) Kamu yatırımlarına sürdürülebilirlik koşulu getirilerek sürdürülebilirlik konusunda devlet öncü rol üstlenmelidir. Devlet, mevcut kamu binalarinin yeşile dönüştürülmesini ivedikle programına almali ve bu konuda kamuoyuna öncülük etmelidir. 

7) SPK, gayrimenkul değerlemelerinde, yeşil bina belgeli binaların daha değerli olarak nitelendirilmesi için çalışma yürütmelidir. Bu çerçevede, Gayrimenkul sektörü değer tablosunda yeşil olan ve olmayan binalar ayrı liglerde değerlendirilmelidir. 

8) Büyük bir hızla veri ve istatistik toplanarak, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile, tabanında enerji verimliliği kritelerine yer veren, yeni gayrimenkul değerleme modelleri geliştirilmelidir 

9) Yeşil konut demek lüks konut demek değildir. Sosyal konutlar da yeşil bina statüsüne dönüştürülmeli ve inşa edilmelidir. 

10) Aylik bazda elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri düşen yeşil bina sahiplerine azalan ödeme riskleri ve artan hane halkı gelirlerine endeksli olarak daha düşük faizli konut kredisi verilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi şubatta

18-19 Şubat 2012 tarihlerinde Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği 2 gün sürecek "2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi"ni düzenleyecektir. Swiss Otel İstanbul`da düzenlenecek konferans yapı sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük etmekle beraber, konferansa ulusal ve uluslararası alanlarında saygın konuşmacılar katılacaktır. 

Bu yılki zirvede binaların yesil dönüsümünün yanı sıra kentler ve toplumların da yeşil dönüşümü değerlendirilecek. Daha Yaşanabilir Şehirler İçin Ulusal-Uluslararası İşbirlikleri, Yeşil Dönüşümün Yatırım Maaliyetleri, Teknoloji-Yapı Kent İlişkisi, Geleceğin Yeşil İş Modelleri, Yerel Yönetimlerin ve Dünya Yeşil Bina Konseylerinin Tecrübe Paylaşımı zirve konularından bazıları. Ayrıca bu yıl ilk kez "Yesil Gençlik Hareketi" adı altında üniversite ögrencilerinin katılımlarıyla etkinlikler düzenlenecek.

KAYNAK: Sabah Gazetesi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account