İzoder Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltman İçin Yalıtım Seferberliği Başlatmalı