Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi bölgesini imara açmaya hazırlanıyor.

Yazar:Editor
28.11.2012

 

Yapı Denetim Kanunu Taslağı’na eklenen yeni maddelerle koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın kamuoyunda tartışma yaratan ve 11 kanunda değişiklik öngören torba kanun taslağındaki Yapı Denetim Kanunu’na ilişkin düzenlemenin, Boğaziçi bölgesinin belli şartlarda imara açılmasını içerdiği ortaya çıktı.

Buna göre, Boğaziçi’nde koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı katsayısı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek.

YAPI 2 KATI GEÇMEYECEK

Konut yapılacak parsel alanlarının toplamının en az bin metrekare olması gerekecek. Bu parsellerden bitişik olanların tevhid edilmesi zorunlu olacak. Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla tevhid sonrasında uygulama kapsamındaki parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı inşa edilebilecek.

Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı, yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. İmar hakkı başka bir parsele devredilen parsellere yapı inşa edilemeyecek. Bu parsellerin belediyeye park ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak terk edilmesi zorunlu olacak.

5 BİN METREYE ŞART YOK

Daha önce düzenleme yapılmaksızın kamuya bila bedel terk edilmiş veya terk edilecek alanlar Taban Alanı Katsayısı hesabına dahil edilecek. En az toplam 5 bin metrekare büyüklüğün sağlanmasında parsellerin birbirine bitişik olma şartı aranmayacak.

Parsellerin tamamının bitişik olmadığı durumlarda her 5 bin metrekare için uygulamaya giren parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı yapılabilecek.

Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. Yapı yapılmayacak parsel veya parsellerin belediyeye terk edilmesi zorunlu olacak.

10 metrelik kademeler

BOÐAZİÇİ öngörünüm bölgesinde kamuya terk edilecek alanların ayrıştırılması dışında ifraz yapılamayacak. Ancak bu maddeye uygun olarak tevhid yapılabilecek. Bu madde kapsamında yapılacak uygulamalarda kamuya terk işlemleri gerçekleştirilip tescil edilmeden yapı ruhsatı tanzim edilemeyecek. Yapılacak yapılarda arazinin yükselme yönünde en az 10 metre derinliğinde olmak şartıyla kademelendirme yapılabilecek.

Dünyanın en değerli kültürel mirası böyle hor kullanılmamalı

ŞEHİR Plancıları Odası Genel Sekreteri Hüseyin Gazi Çankaya, taslağa tepki göstererek, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için rantı kaynak olarak gördüğünü savundu. “Torba taslağa unuttuklarını atıyorlar” görüşünü savunan Çankaya, Hürriyet’e şunları söyledi: “TMMOB görüşüne sunulan taslakta Boğaziçi ile ilgili bir düzenleme bulunmuyor.

Ancak hergün neredeyse yeni düzenleme taslağı geliyor. Demek ki, unuttuklarını torbanın içine atıyorlar. Bu madde Boğaziçi’nin imara açılması anlamına geliyor. Torba yasanın belli maddeleri iyi çalışılmış. Ancak çoğu maddenin alelacele yazıldığı belli oluyor. Çok ciddi teknik hatalar var. Sıcak parayı inşaatla canlı tutmak istiyorlar.

Görünen o ki ‘düzenlemeleri bir kere yapalım bir daha uğraşmayalım’ diyorlar. Dönüşüme kaynak yaratmak için tüm engel oluşturan maddeleri yeniden düzenliyorlar. Bu kabul edilebilir birşey değil. Boğaziçi gibi dünyanın en değerli kültürel tarihi mirasını böyle hor kullanmamak gerekir.”

Yeni düzenleme neler getiriyor

5 bin metrekare ve daha büyük parsellerde parselin en az yarısının kamuya düzenleme ortaklık payı olarak terk edilmesi kaydıyla planda şu yerler imara açılıyor:

· Koru

· Mesire yeri

· Spor alanı

· Ağaçlandırılacak alan

· Tarım alanı

· Bostan ve yeşil alan

NELER YAPILABİLECEK

· Konut

· Ticari alan

· Turizm tesisi

· Özel sosyal alan

KAYNAK: Hürriyet Gazetesi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account