En büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini ancak bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hızlı gelişimi ile yakalayabileceğini söyledi

Editör
23.11.2012

 

Ankara’da düzenlenen 29. Bilişim Kurultayı’nda konuşan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız,  Türkiye’nin 2023’de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini ancak bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hızlı gelişimi ile yakalayabileceğini söyledi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız Türkiye’nin 2023’de Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini tutturabilmesinin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün (BİTS) stratejik sektör olarak kabul edilmesi ve zaman geçirmeden bu kabul çerçevesinde politikalar geliştirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Ankara’da düzenlenen olan 29. Bilişim Kurultayı’nda Türkiye E-Dönüşüm ve Bilişim Stratejisini Nasıl Yönetmeli”  başlığı altında düzenlenen oturumda konuşan Cılız, Kurultay’ın  temel argümanının “Atılım İçin Bilişim” olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

TÜBİSAD’ın bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki yerini, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkılarını anlatan ve somut öneriler içerenAtılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” raporunu kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Cılızşunları söyledi:Bilişimin Türkiye ekonomisi ve 2023 hedefleri açısından önemini sürekli olarak vurguluyoruz.

Türkiye geçmiş 50 yılda %4,5; 2001-2007 yılları arasında %6,5 büyüdü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık %8,5 büyüme gerçekleştirilmesi gerekiyor.  Bu hedef de raporumuzda yer alan diğer ülkelerde görüldüğü gibi ancak bilişime gereken önem verilerek yakalanabilir.” 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, hızlı büyüme için rekabet üstünlüğünün yakalanması gerektiğini vurgulayarak, bunun da ancak katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlı olduğuna dikkat çekti.  Günümüz dünyasında ekonomiyi ileri teknolojinin sürüklediğini vurgulayan Cılız, Dünya ticaretinde %14 olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü (BİTS) payının  Türkiye’de sadece %3 olduğunu söyledi. 

Türkiye’de BİTS üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğunu belirten Cılız, buna karşılık BİTS’in ekonomideki yerinin 1960’lı yıllarda Türkiye ile aynı gelişmişlik düzeyinde bulunan ancak teknolojiye yaptığı yatırımla bugün Türkiye’nin ilerisine geçen Singapur ve G. Kore’nin çok gerisinde kaldığına dikkat çekti. 

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üretkenliğin BİTS’de diğer sektörlere göre çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Cılız, Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için, sektöre dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.  

TÜBİSAD’ın Türkiye’de BİTS’in gelişimi için hazırladığı öneriler şöyle sıralanıyor:


  • ¥ BİTS stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir
  • ¥ Sektöre yönelik güçlü yasal alt yapı oluşturulmalıdır
  • ¥ BİTS’e dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir 
  • Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir
  • Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır 
  • BİTS’in iş dünyasına nüfuzu artırılmalıdır 
  • Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir
  • Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır 
  • BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.
  • Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır.

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account