İş dünyasında inşaat, enerji, turizm, lojistik ve bilişim gibi çeşitli sektörlerdeki süreç yönetimi çalışmalarıyla başarılı projelere imza atan ARGEPLANO Proje Süreç Yönetimi A.Ş. ile Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından kurularak KTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren DYNAMIC ACADEMY arasında “İnşaat Projelerinde Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama ve Süreç Yönetimi” çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı

Editör
10.05.2021

Üniversite sanayi entegrasyonuyla değer üreten projeler geliştirilmesi hedeflenen bu süreçte, DYNAMIC ACADEMY tarafından ürün ve yazılım geliştirme, ulusal ve uluslararası mühendislik hizmetleri, eğitim seminerleri, mesleki ve teknik yayıncılık alanlarında yürütülen faaliyetler ile ARGEPLANO’nun global ölçekteki özel sektör tecrübesi bir araya getirilerek başarılı projeler üretme vizyonuyla kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirilmektedir.

DYNAMIC ACADEMY Bilimsel Alanda Öncü Akademik Faaliyetler Yürütüyor

DYNAMIC ACADEMY; öncelikli olarak mühendislik yapılarının yapısal davranışlarının belirlenmesi, hasar tespiti ve yapı sağlığı izleme alanlarında kullanılan ve yurt dışında farklı şirketler tarafından satışa sunulmuş özel ürün ve yazılımları Türkiye bilim camiasına daha uygun kullanım şartları altında sunmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de mevcut olan en büyük boyutta ve kapasitedeki sarsma masalarından bir tanesi yardımıyla, özel yapıların gerçek deprem performanslarının belirlenmesi, yapısal davranış için farklı tip malzeme veya birleşimlerin uygunluğunun değerlendirilmesi, özel ve kamu kurum, kuruluş veya firmaların ürettiği makine, ürün ve teçhizatlar için titreşim uygunluk testlerinin yapılması üzerine de çalışan DYNAMIC ACADEMY bu konuda Türkiye’deki öncü firmalar arasında yer alma özelliği de taşımaktadır.

ARGEPLANO İş Dünyasında Doğru Planlamayla Sürdürülebilir Başarı Hikayeleri Hedefliyor

ARGEPLANO bir projenin fikir aşamasından itibaren başarıyla sonuçlandırılabilmesi için yapılması gereken tüm çalışmaları en küçük detayına kadar planlayıp projelendirerek, ihtiyaç duyulduğunda akademik destek ile modelleyerek, yatırım stratejisi doğrultusunda proje yönetim sürecini organize etmektedir. Farklı sektörlerden holdingler, sermaye grupları, finans kuruluşları, resmi kurumlar, yerel ve uluslararası yatırımcılar, akademik kurumlar ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılara hedeflenen kapsamda proje süreç yönetimi hizmeti sağlamaktadır.

ARGEPLANO Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Küçük ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DYNAMIC ACADEMY Kurucusu Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, yapı sağlığı izleme sistemiyle ilgili Türkiye’deki özel sektör ve akademi iş birliği kapsamında bir ilki daha gerçekleştirerek bu organizasyonla katma değer üreten çok sayıda proje gerçekleştirmenin heyecanını paylaştıklarını belirttiler.

Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık; “Ülkemizin aktif deprem kuşağı üzerinde yer alması, son yıllarda meydana gelen depremler sonrasında yaşadığımız can ve mal kayıpları ile yakın zamanda olması muhtemel depremler göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ülkemiz için stratejik öneme sahip binalar, köprü, baraj, stadyum, tünel ve tarihi yapıların mevcut yapısal davranışlarının sürekli izlenmesi, hasar tespitlerinin yapılarak deprem olmadan önce gerekli önlemlerin alınması için acil ikaz sistemlerinin kurulması ve depremlerden sonra hızlı hasar tespiti gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamdaki teknolojik ürünlerin ülkemizde üretilmesi, gerekli yazılımların hazırlanarak dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve inşaat başta olmak üzere bütün mühendislik dallarında teknoloji kullanımının yaygınlaşması ortak amacımızdır. Ayrıca, laboratuvarlarımızda gerçek deprem davranışlarını temsil etmek amacıyla sarsma masası deneylerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu farkındalığın ortaya koyulması amacıyla, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, mesleki ve bilimsel kitapların hazırlanmasıyla birlikte bilim akademisyenlerinin ortak platform üzerinde toplanması gerekmektedir. DYNAMIC ACADEMY ise, inşaat mühendisliği başta olmak üzere bütün mühendislik alanlarında bilim ve teknolojik uygulamaların birleştiği uluslararası bir teknoloji ailesidir” diyerek ARGEPLANO ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mimar & İnşaat Yüksek Mühendisi Hayati Küçük; “Ülkemizde özellikle kamu binaları, okul, hastane, havalimanı, terminaller, data merkezleri, askeri binalar, spor salonları gibi yapıların deprem veya başka afetler sonrası durumlarını hızlıca tespit ederek hasar tespitine göre binaları kullanıma açmak, lokal olarak hasarlı noktayı belirleyip güçlendirerek yapıyı kullanılabilir hale getirmek veya tümüyle hasarlı binaların kullanımı engellemek hayati öneme sahip. İnsan hayatını koruma görevimiz başta olmak üzere yapı sağlığı izleme sistemiyle birlikte hem zamandan hem insan kaynağından hem de maliyetten büyük tasarruf sağlanabilecektir.

Yalova’da 1999 depremini yaşamış biri olarak bu felaketin sonrasında nelere şahit olduğumuzu dün gibi hatırlıyorum. Deprem afetini hem yaşayarak tecrübe etmiş hem de eğitimim dolayısıyla teknik bilgisine sahip olarak söyleyebilirim ki burada en önemli konu zaman. Yapı hasar tespitleri ne kadar hızlı yapılırsa o kadar faydalı olacaktır. Bu konuda manuel fiziki tespit yapmaya ne kaynak ne uzman gücü ne de mekan yeterli olabilecektir. Bilişim çağında yaşıyor olmamızdan dolayı özellikle patenti ülkemizde olan yazılımlar kullanılarak yapı sağlığı izleme sistemini yaygınlaştırmanın stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Ulusal çapta öğrenci buluşması İLK-İM konferanslarını düzenleyen öğrenciler tarafından konuşmacı olarak davet edildiğim Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tanıştığımız değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ile birlikte, ülkemizde ilkleri ve enleri gerçekleştirerek, yapı sağlığı izleme sistemini tüm yapılarda kullanılan standart bir uygulama haline getirerek sürdürülebilir bir modelle ülkemizde önemli ve faydalı işlere imza atacağımıza inanıyorum“ diyerek DYNAMIC ACADEMY ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin hayırlı olması temennisiyle sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account