Filli Boya Yalıtım Grubu ve WWF Türkiye İşbirliğiyle Gerçekleştirilen “DAHA İYİ BİR DÜNYA” Projesinin 3. Durağı Erzurum Oldu!

Editör
21.11.2012

 

Mayıs ayında Konya’da başlayan, Bursa’da devam eden “DAHA İYİ BİR DÜNYA” seminerlerinin 3. durağı Erzurum oldu. İklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliği ve ısı yalıtımının öneminin anlatıldığı seminerlerde özellikle şehrin ve Türkiye’nin mevcut durumu da masaya yatırıldı.

 

 

Küresel iklim değişikliği dünyamızı tehdit ediyor. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil 

yakıtların kullanımından açığa çıkan sera gazlarının atmosferde birikmesi iklim ise değişikliğine neden oluyor. Küresel ölçekte ortalama sıcaklık geçtiğimiz yüzyıl içinde 0,7 °C kadar arttı. 2°C'lik artışın ise gezegenimizi geri dönüşü olmayan felaketlere sürükleyeceği öngörülüyor.

Türkiye ise, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla zarar görecek ülkeler arasında yer alıyor. İklim değişikliği Türkiye'yi kuraklık, tarımda ve turizmde gelir kaybı, orman yangınlarında artış, biyolojik çeşitliliğin kaybı olarak etkileyecek.

Tüm bu tehlikelere karşı geç olmadan harekete geçmek adına, Filli Boya Yalıtım Grubu –Capatect markası ve WWF Türkiye, “DAHA İYİ BİR DÜNYA” projesini başlattı. Proje Türkiye’yi adım adım gezerek,  iklim değişikliği ve enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak, Karbon Ayak İzi’mizi azaltmak için ısı yalıtımı başta olmak üzere alabileceğimiz önlemler hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. 

"DAHA İYİ BİR ERZURUM”

Proje kapsamında 3. durak olarak seçilen ilde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Erzurum Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere halk büyük ilgi gösterdi.

WWF Türkiye ve Erzurum Büyükşehir Belediye’sinden yetkililerin açılış konuşmasıyla başlan seminerde,  Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası “Binalarda Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımının Erzurum Ekonomisi Üzerine Etkileri” başlıklı sunumunu yaptı. WWF-Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğihakkında bilgi verirken, Filli Boya Yalıtım yöneticileriBinalarda Enerji Verimliliği ve İyi Uygulama Örneklerihakkında halkı bilgilendirdi.

WWF-Türkiye Hukuk İşleri Müdürü Engin Şenol, yaptığı açılış konuşmasında günümüzde sera gazı emisyonlarının atmosferdeki seviyesinin doğanın kabul edebileceğinin bin katı daha hızlı arttığını vurguladı. Ayrıca bireysel olarak atacağımız adımların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemini anlattı. Şenol, “küresel iklim değişikliği ile mücadelede, hükümetler ve iş dünyasının atması gereken stratejik adımların yanı sıra, bireylere de ciddi sorumluluklar düşüyor.

Enerji ihtiyacını, dolayısıyla sera gazı emisyonlarını azaltmanın kısa vadede en ekonomik ve etkin yolu enerji verimliliğidir. Bu kapsamda Filli Boya ile yürüttüğümüz “Daha İyi Bir Dünya” projesi, küresel iklim değişikliğinin ekosistemler, toplumlar ve ekonomiler için yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekmeyi ve Karbon Ayak İzi’mizi azaltmanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor” dedi.

Toplantıda küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve enerji verimliliği konusunda konuşan WWF-Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Mustafa Özgür Berke, şu yorumda bulundu:“Ülkemizde binalarda %30, sanayide %20, ulaşımda %15 oranında enerji tasarruf potansiyeli bulunuyor. Binalarda tüketilen enerjinin en büyük payı ise ısıtmadan kaynaklanıyor.

Konutlarda toplam enerjinin %70’i ısıtma ve soğutma için tüketiliyor. Bu yüzden ‘yalıtım’ enerji tasarrufu için en önemli araçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Filli Boya Yalıtım Grubu Teknik Pazarlama Yöneticisi Güneş İnan ise yaptığı sunum ile ısı yalıtımı ile sağlanabilecek enerji tasarrufunun önemine rakamlarla dikkat çekti. Ülkemizdeki binaların sadece %10’unun yalıtımlı olduğunu söyleyen İnan, Türkiye’deki tüm binaların ısı yalıtımlı hale getirilmesiyle yılda 15 Milyar TL’ye eşdeğer enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

“Erzurum, iklimi itibarı ile oldukça soğuk, uzun ve sert kışlara sahip. Isı yalıtımı ile Erzurum’da ortalama bir apartman dairesinin yıllık 3100 m3 olan doğalgaz sarfiyatını %52 oranında azalmak mümkün. Daire başı yılda elde edilen tasarruf 1490 TL değerinde 1550 m³ doğalgaza eşdeğerdir.

Küresel iklim değişikliğinin en öncelikli sebebi doğalgaz, kömür, petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan sera gazları olduğu için, ısı yalıtımı ile elde edilen yakıt tasarrufu ile çok önemli miktarlarda sera gazı atmosfere salınmamış oluyor. Erzurum’da ortalama bir apartman dairesinin ısı yalıtımı ile yılda 3.41 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı atmosfere salınmamış oluyor.

Bu, daire başı 616 adet 30 yaşında karaçam ağacının bir yılda soğurduğu karbondioksite eşdeğerdir. Isı yalıtımı yaptırmak ile hem bu sayıda ağaç içeren bir ormanlık alanın atmosfere sağladığı katkıya eşdeğer bir katkı sağlamış oluyor, hem de aile bütçemize ve ülkemizin cari açık ile mücadelesine katkı sağlamış oluyoruz.” dedi.

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account