“İnşaat sektörü Sürdürülebilir Kalkınmada Stratejik Öneme Sahip”