Bureau Veritas İnşaat Departmanı Operasyon Müdürü Hakkı Erşahin pandemi sürecini ve süreç sonrasını İnşaat & Yatırım'a değerlendirdi

Yazar:Editor
13.07.2020
2664

Covid-19 Pandemi dönemin de İnşaat sektörü nasıl problemler ile karşılaştı ve çözüm önerileriniz nelerdir?

Çin’de başlayan ve dünya gündemini meşgul eden Pandemi süreci, ölçeğine bakılmaksızın maalesef çoğu şirketi etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Bureau Veritas 140 ülkede 1.500 ofis ve 78.000 çalışanı ile takdir edersiniz ki dev bir operasyonel yapıya sahip. Çin merkezli Covid-19 salgını, bu neden ile sadece Türkiye’de değil, global anlamda da etkisini firmamız özelinde hissettirmiştir. Farklı lokasyonlara yayılmış operasyonel yapımız, bu sürecin daha başında farkındalığı yakalamamızı sağlamış ve önlemlerimizi de bu paralelde erkenden almamıza fırsat tanımıştır. 192 yıllık firma kültürümüz ve yapılanmamızın tecrübesi ise bu süreçte bize rehberlik etmiş ve çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak, müşterilerimiz ile çözüm ortaklığımızın artarak devam etmesini sağlamıştır.

Sektörel bazda yapılacak değerlendirmede ise; pandemi süreci dünya ekonomisinde benzeri görülmemiş bir krize yol açtı ki doğal olarak inşaat sektörüde bu süreçten en çok etkilenen alanlardan birisi oldu. İnşaat sektörü toplam aktivite endeksine göz attığımız zaman, 2020 yılında yaşanan rekor seviyelerdeki düşüş, mevcut durumu çok net ifade ediyor. Bu düşüş, ciddi anlamda sektör üzerinde operasyonel ve finansal açıdan etkisini hissettirdi.

İnşaat sektörünü bir bütün olarak ele aldığımızda ise etki faktörü olan bir çok değişkenin mevcut olduğunu görüyoruz. Dünya genelini sarsan bir pandemi süreci ise doğal olarak bu faktörlerin seyrini negatif yöne çok hızlı şekilde çevirebiliyor. Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olan bu sektörün negatif seyredişi ise ister istemez etkisini kademelerde çok güçlü hissettiriyor. Bu nedenledir ki, süreç içerisinde mecburen çoğu proje durma kararı aldı. Devam edebilenler ise ciddi anlamda maliyet kontrolüne giderek, minumum operasyonel yapı ile çalışmaya devam ettiler. Yeni yapılacak yatırımlar üzerinde ise ciddi anlamda korku faktörü göze çarpıyor.

Çözüm önerilerine gelecek olursak; hiç umulmadık bir salgın hastalık etkileri üzerine fikir beyan etmek gerçekten zor. Fakat mevcut durumda çalışan sağlığından ödün vermeden, işlerimize devam etmek ve müşterilerimize bu süreçte destek olabilecek alternatif çözüm önerileri sunmak mevcut konjonktürde bizim stratejimiz. Çözümcül yaklaşımımız ve sunduğumuz alternatifler ile fark yaratıp pandemi sürecini en etkin şekilde atlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca devlet oteritelerinin aldığı önlemleri ve destek süreçlerini ise yakından takip ediyoruz. Etkileşim içerisinde bulunan sektör paydaşlarının bu süreçte bir bütün halinde hareket etmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve iştirakte olduğumuz taraflara da bu zihniyette yaklaşıyoruz.

Pandemi sonrasında inşaat sektörü güçlenecek mi? Yoksa toparlanma süreci sancılı mı olacak?

Negatif etki yaratan pandemi süreci, sağlığa yönelik ve çevresel izolasyon sağlayan projelere olan ilgiyi arttırsada, bu ilgi negatif etkiyi maalesef tersine çeviremedi. İzlenen politikalar ile sektörel canlılık yakalanmaya çalışılıyor. Son 3 aylık sürece baktığımız zaman bir hareketlenme de mevcut diyebiliriz. Özellikle faiz indirimi vb. teşvikler gayrimenkul satışları ile ciddi anlamda etkisini hissettiriyor. Fakat gerçek anlamda bir toparlanma ve güçlenme süreci için yatırımcı ilgisi ve güveni sağlanmalı aksi takdirde alınan önlemler pansuman niteliği sağlayacaktır.

Her ne kadar hafiflemeye başlamış olsada, pandemi sürecinin daha uzun süre sektör üzerindeki baskısını hissettireceği kanaatindeyiz. Fakat tüm sektör oyuncuları, zaruri olarak bu duruma adaptasyon sağlayacaklar ve faaliyetlerine devam edecekler. Faaliyetlerine devam edebilen sektör oyuncuları, proseslerini ve risklerini pandemiye göre şekillendirip, süreç sonunda bu durama tam uyum sağlamış olacaklar, olmakta zorundalar.

Özet olarak şöyle söyleyebiliriz ki pandemi sonrası inşaat sektörü kesinlikle güçlenecek çünkü hiç beklenmedik bir değişkene adapte olmayı öğrenmiş olacak. Toparlanma sürecine gelecek olursak, evet kesinlikle sancılı olacak, mevcut faaliyetlerin alışılmışın dışında bir faktöre göre şekillendirilip sürdürülmesi kolay bir durum değil.

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account