Akçansa İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Çimento Sektörü ve İSG uzmanlarını bir araya getirdi

Editör
31.10.2012

 

Türk çimento ve hazır beton sektörünün lider şirketlerinden Akçansa tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası (ÇEİS) işbirliği ile düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı sektör temsilcileri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını buluşturdu. 

Çimento ve hazır beton sektörünün lideri Akçansa önderliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 19 Ekim 2012 Cuma günü Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonunda gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez’in yanı sıra YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal’ın açılış konuşmalarını yaptığı konferansa çok sayıda bakanlık yetkilisi ve akademisyen de katıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı kapsamında yeni iş sağlığı ve güvenliği kanununun çimento ve hazır beton sektörüne etkileri değerlendirildi.

Çimento ve Hazır Beton sektörünün önde gelen isimlerinin yanı sıra sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta sektörün iş sağlığı ve güvenliği sorunları ile yeni yasanın bu sorunların çözümüne hizmet edip etmediği gibi konular masaya yatırıldı. Akçansa İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda ayrıca, çimento ve hazır beton tesislerinde sağlık için yapılması gerekenler ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki örnek uygulamalar da aktarıldı. 

Konferans kapsamında Akçansa çalışanları için verilen İş Sağlığı ve Güvenliği ödülleri de sahiplerini buldu. 2011 yılında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdikleri hassasiyet ve örnek davranışları nedeniyle İSG Öncüsü Ödülü’ne layık görülen Selahattin Karaman, Muhammet Tüloğlu ve Ziya Özağır’a ödülleri takdim edildi.

Konferansa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki hassasiyetleri nedeniyle Akçansa, YTÜ ve ÇEİS yetkililerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için geniş kapsamlı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti. 

Haziran ayında yürürlüğe giren yeni iş sağlığı ve güvenliği yasasının önemine vurgu yapan Etyemez, “Hazırlanan yasa ile birlikte bu güne kadarki iş sağlığı ve güvenliği hükümleri ilk kez mevzuatımızda yer almış oldu. İş sağlığı ve güvenliği konusunda kuralcı bir yaklaşımdan ziyade önleyici, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yeni yasada iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kararlara işçilerin katılımının sağlanması hedefleniyor ve İSG yaklaşımı, işverenlerin çalışanlara karşı bir sorumluluğu olarak tanımlanıyor” dedi.

Yasanın çalışanlar kadar işletmelere de yararlı olacağını belirten Halil Etyemez, “Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yalnızca çalışan güvenliği açısından değil işletme verimliliği ve itibar açısından da çok önemli bir konudur. Gayrı Safi Milli Hasılanın 1.3 trilyon düzeyinde olduğu ülkemizde 2011 yılında iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti 52 milyar TL olmuştur.

Yaşamını ve sağlığını kaybedenlerin yakınlarının acılarının ise maddi bir karşılığı yoktur. Sosyal politikalarla desteklenmeyen ekonomik programlar başarısız olur. Bu nedenle sürdürülebilir bir sosyal güvenlik politikasının ve çalışma barışının sağlanması öncelikli hedeflerimizden olmalıdır” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen bir konferansa ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasındaİş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çok fazla insan zarar görüyor. Gerek manevi gerekse maddi boyutuyla bize zarar veren ve hassasiyetle yönetilmesi gereken bir konu.

Bakanlığın bu konudaki çalışmalarının başarılı olması için işverenlerin de konuyu yakından takip etmesi ve desteklemesi gerekli.  AB normlarında bir sosyal güvenlik sisteminin uygulanır hale gelmesi Türkiye için son derece önemli” dedi.

Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal ise İş Sağlığı ve Güvenliği meselesinin özellikle üretim sektörü açısından en öncelikli konu olduğunu belirterek, “Türk Çimento sektörünün lider markası olarak bu konuyu sahiplenmeyi, gündeme taşımayı görev addettik. Bakanlığımızın ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla bu toplantıyı gelecek yıllarda da geleneksel olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Amacımız, konunun taraflarını düzenli olarak bir araya getirerek iş sağlığı ve güvenliği bilimine katkıda bulunmak ve sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine ilişkin farkındalık yaratarak başka sektörlere yol göstermek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nun, gelecekte içeriği ve katılımcıları ile sürekli gelişerek daha kapsamlı bir buluşmaya dönüşmesini umuyoruz. Bu buluşmanın sektörümüzün yöneticileri ile konunun uzmanlarını bir araya getirerek mevcut durumu ve geleceğe dönük olarak yapılması gerekenleri saptamak adına bir fırsat olacağını düşünüyoruz” dedi. 

ÇEİS’ten Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’na İş Sağlığı ve güvenliği Ödülü

ÇEİS İSG Kurulu’nun Türkiye’deki Çimento Üretim Tesisleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda iş sağlığı ve güvenliği performansı en yüksek tesisler belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Akçansa Büyükçekmece Tesisi, Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü”ne layık görüldü.

ÇEİS tarafından yapılan açıklamada Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’nın 2007 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği konusunda en iyi performans gösteren üç tesisten biri olduğu belirtildi.

Dergisi


KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account