Mimar Dr Ece Ceylan Baba: “Demokrasi ile yönetilen bir ülkenin en büyük metropolü olan İstanbul’da kentlilere kentsel kararlarda yer alma hakkı tanınmalıdır.”

Yazar:Editor
25.09.2012

Mimar Dr. Ece Ceylan Baba, Tasarım Demokrasisi ve İstanbul başlıklı çalışmasının odağında esas olarak “Etkileşimli Tasarım Süreci” kavramını anlatıyor. Demokratik yönetimlerin metropollerinin, makrodan mikro ölçeğe kadar her aşamasının planlanmasında, kullanıcı katılımı kavramının uygulanmasının ne derece önemli bir şart olduğunu özellikle vurguluyor.

Yalnızca şehir ve bölge planlamacıları, mimarları ve ilgili devlet kurumlarının uzmanlarını değil, kentlilik bilincine sahip olmak isteyen tüm bireyleri ilgilendiren bu değerli çalışma; sağlıklı şehirler için doğru planlama kavramının, tabandan tavana ve tavandan tabana iki yönlü bir yaklaşımla gerçekleştirilebileceğini ve bunun için de öncelikle kentlilik bilincini geliştiren bir eğitimin verilmesi gerektiğini gözlerimizin önüne seriyor.

Küreselleşme kavramının tarihsel gelişimi ve günümüz metropollerinin gelişimi üzerindeki etkileri ile dünyadan doğru ve sağlıklı metropol örneklerinin incelenmesi gibi konunun kavranması açısından son derece yararlı ön bilgileri aktarmasının yanı sıra kitap; İstanbul-Levent olarak seçilen bir pilot bölge üzerinden gerçekleştirilen bir anket ve örnekleme çalışmasıyla mikro ölçekte de örnek bir modelle çalışması gerçekleştiriyor.

  • Tasarım Demokrasisi ve İstanbul, Küreselleşme Sürecinde Yüksek Yapılaşma şu sorular çerçevesinde, konuyu bütün boyutlarıyla sorguluyor ve verdiği cevaplarla örnek çıkarımlar gerçekleştiriyor;
  • Dünya’daki metropoller ve içinde barındırdığı kentli nüfusu ne kadar daha büyüyebilir?
  • İnsanoğlu tarih boyunca teknoloji ve ekonominin izin verdiği ölçüde neden sürekli erk kavramını ön plana çıkaran bir yapılaşma türünü tercih ediyor?
  • Kentler, metropoller daha ne kadar dönüşebilir?
  • Kentli bu dönüşümlerin ve başkalaşmanın neresindedir?
  • Bütün bu gelişmeler ışığında İstanbul’a neler oluyor?

Mimar Dr Ece Ceylan Baba’nın şu sözü ise kuşkusuz bu kitabın en vurucu ve altı çizilmesi gereken ana cümlesini oluşturuyor; “Demokrasi ile yönetilen bir ülkenin en büyük metropolü olan İstanbul’da kentlilere kentsel kararlarda yer alma hakkı tanınmalıdır.”

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account