Başbakan Erdoğan, 3'üncü Boğaz Köprüsü'yle ilgili inşaat öncesi bürokratik ve teknik çalışmalarının hızla sonuçlandırılması için bir genelge yayımladı

Editör
24.08.2012

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'a inşa edilecek 3'üncü Boğaz Köprüsü'yle ilgili başta kamulaştırma olmak üzere inşaat öncesi çalışmaların hızla sonuçlandırılması için genelge yayımladı.

Genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşları, proje kapsamında gündeme gelecek sorumluluklarını hızla yerine getirmeleri konusunda uyarıldı.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan genelgede Erdoğan şu talimatları verdi: 

-Kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri, işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek biçimde yapılacak. 

-Kamulaştırma ödeneklerinin tamamı, yılın ilk 3 ayında serbest bırakılacak. 

-Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, en kısa sürede sonuçlandırılacak.

-Proje güzergahındaki su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

ARAZİ TAHSİSLERİ HIZLA YAPILACAK

-Proje için gerekli olan Hazine'nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların Karayolları'nın talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye meydan verilmeyecek.

- Proje güzergahında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, DSİ veya il özel idarelerince yapılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecek.

-Proje için çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin talepler ile bu taleplere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacak.

-Proje güzergahında tarihi eser buluntulara rastlanması durumunda, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilecek.

Bu konudaki kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacak.

-3. Boğaz Köprüsünün yapımı sırasında Karayolları'nca talep edilen zamanlarda bölgedeki deniz ve hava trafiğiyle ve uçuş emniyetiyle ilgili talepler ilgili ve yetkili idarelerce zaman geçirilmeksizin yerine getirilecek. 

-Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek.

-Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri bir şekilde tamamlanacak.

KAYNAK: Habertürk


KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account