2012 yılı 2. çeyreği:Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla satışlar %6 ve özel kalemler öncesi FVÖK %11 arttı

Editör
02.08.2012

 

Tarım çözümlerinde güçlü iş hacmi yakalandı,Çin’deki büyümede önemli ölçüde düşüş yaşandı.

2012 yılının tamamına yönelik görünüm: Hedeflenen satışlar ve kazançlarda artış yakalanacak

Ludwigshafen, Almanya – Yılın 2. çeyreğinde BASF’nin iş faaliyetleri güçlü bir performans gösterdi. Şirket, satışlarını %6 arttırarak 19.5 milyar Euro’ya çıkarttı ve özel kalemler öncesi faaliyetlerden elde ettiği geliri de (FVÖK) 253 milyon Euro’luk bir artışla 2.5 milyar Euro’ya çıktı. Kimyasallar, Plastikler, Performans Ürünleri ve İşlevsel Çözümler segmentlerinden oluşan kimya işinde satış hacimleri azalsa da, Tarım Çözümleri ve Petrol ve Doğalgaz segmentlerindeki güçlü performans en büyük katkıyı sağladı.

2012 yılının ilk yarısında, satışlar önceki yılın aynı dönemine oranla %6 artış göstererek 40.1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. 5 milyar Euro’nun üzerinde gerçekleşen özel kalemler öncesi FVÖK ise 2011 yılının ilk yarısında elde edilen seviyede gerçekleşti.

Şirketin yılın ikinci yarısına ait sonuçlarının sunumu sırasında, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock büyüyen ekonomik risklerle ilgili yorumda bulundu: “Müşterilerimiz dikkatli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor, envanterlerini azaltıyorlar ve düşen hammadde maliyetleri nedeniyle fiyatlarda azalma beklentisi içerisindeler.” Dr. Bock ayrıca, Çin’deki büyüme motorunun hız keserek BASF’nin satışlarında 2012 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de Asya’daki yerel para birimlerinde düşüşe geçmesine neden olduğunu belirtti.

BASF, 2012 yılının tamamına ait öngörüyü teyit etti 

Geçmiş aylardaki ve sipariş defterlerindeki ekonomik gelişmeler, BASF’nin yılın başındaki beklentilerine oranla 2012 yılı global ekonomisine ilişkin beklentileri konusunda daha ihtiyatlı olmasına neden oluyor (önceki tahminler parantez içerisinde verilmektedir):

 

Gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi: %2.3 (%2.7)

Endüstriyel üretim büyümesi: %3.4 (%4.1)

Kimyasal üretim büyümesi: %3.5 (%4.1)

Ortalama Euro/dolar paritesi: 1 Euro = 1.30 dolar

2012 yılı ortalama petrol fiyatı: 110 dolar/varil

BASF, yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında 2012’nin ikinci yarısında talepte bir artış beklemiyor. Bir parça düşen hammadde maliyetleri ile bir şekilde azalma gösterse de, marjlar üzerindeki baskı devam edecek.

Bock, “Amacımız, 2011 yılının ikinci yarısına oranla satışlarımızı ve kazançlarımızı arttırmak. Tahminimiz, özellikle Libya’daki ham petrol üretimimizin yeniden başlamasıyla destekleniyor.

Kimyasal faaliyetlerimizden elde edeceğimiz gelirlerin önceki yıl seviyesine çıkması çok olası değil. Ancak yine de satışlar ve özel kalemler öncesi FVÖK’te 2011 yılının rekor satış rakamlarını aşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Pazarların getirdiği zorlukların ve büyük siyasi ve makroekonomik belirsizliklerin üstesinden gelebilmek için BASF, marjlarını korumak ve değer yaratmak istiyor. Kasım 2011’de ilan edilen ve 2015 yıl sonu itibariyle gelirlere yıllık 1 milyar Euro katkıda bulunması beklenen mükemmeliyet programı STEP tamamen uygulamaya geçti. 

Tedbirler hızlandırılacak ve harcamalar dikkatli bir şekilde analiz edilecek. BASF, ikinci çeyrekte elde ettiği iyi nakit akış gelişmesi ile sergilendiği üzere, işletme sermayesini optimize etmeye devam ediyor.

Şirket özellikle yükselen piyasalarda olmak üzere 2012 yılında işgücünde hafif bir artış planlıyor olsa da, Asya’daki faaliyetlerin tekrar ne zaman düzeleceği hususunda görünürde herhangi bir bilgi olmaması nedeniyle bunu yavaşlatacak.

Segmentlerde ikinci çeyrek faaliyet gelişmeleri

Kimyasal Ürünler segmentinde satışlar özellikle düşük satış hacimleri nedeniyle önceki yılın ikinci çeyreğine oranla bir parça düşüş gösterdi. Zayıflayan taleple birlikte,  2011 yılının üçüncü çeyreğinde buharlı kırma (steam cracker) ürünlerine yönelik tedarik zincirinde gerçekleştirilen optimizasyon da hacimlerdeki bu düşüşe katkıda bulundu. Styrolution Group şirketlerine yapılan satışlar, segmente yönelik satış artışında olumlu bir etkiye sahip oldu. Düşün marjlar ve programlı bakım nedeniyle pek çok fabrikanın kapatılmasının bir sonucu olarak gelirlerde önemli bir azalma yaşandı. 

Plastik Ürünler segmentindeki satışlar, 2011 yılının ikinci çeyreğinde elde edilen seviyeyi geçti. Satış hacimleri daha düşükken, olumlu kur etkileri sayesinde satış büyümesi yaşandı. Bazı temel ürünlerdeki düşük marjlar ise gelirlerde önemli bir azalmaya neden oldu. 

Performans Ürünleri segmentindeki satışlar, özellikle olumlu kur etkileri neticesinde önceki yılın ikinci çeyreğine oranla bir parça artış sergiledi. Satış hacimleri daha düşük oldu.

Artan hammadde maliyetleri, yüksek satış fiyatları aracılığıyla tam olarak yansıtılamadı. Bu nedenle, düşük marjlar ve hacimler neticesinde gelirler azalma gösterdi.

İşlevsel Çözümler segmentindeki satışlar artış gösterdi. Kore ortak girişimi Heesung Catalysts Corporation’ın %50’sinin dahil edilmesine ek olarak, olumlu kur etkileri de satış büyümesine katkı sağladı.

Özellikle değerli metallerdeki düşük fiyatlarla bu dengelendi. Yüksek hammadde maliyetlerinin de etkisiyle gelirler önceki yılın ikinci çeyreğinde elde edilen seviyeye çıkamadı.

Tarım Çözümleri segmentindeki faaliyetler son derece başarılı oldu. Tüm göstergeler ve bölgelerde satış hacimleri artış gösterdi. Ayrıca, yüksek satış fiyatları ve olumlu kur etkisi de kayda değer satış büyümesine katkıda bulundu. 

Gelirler de bir önceki yılın ikinci çeyreğinde elde edilen seviyenin oldukça üstünde gerçekleşti. 2012 yılının ilk altı ayında elde edilen 833 milyon Euro’luk özel kalemler öncesi FVÖK rakamı da 2011 yılının tamamında elde edilen rakamı (810 milyon Euro) aştı.

Artan hacimler ve yüksek doğalgaz fiyatları, Petrol ve Doğalgaz segmentinde önemli bir satış büyümesi sağladı. Spot işlem pazarlarında artan yüksek talep sayesinde doğalgaz ticaretindeki hacimler artış gösterdi. 

Önceki yıl Şubat ve Ekim ayları arasında Libya’daki üretimin askıya alınmasının ardından, 2012 yılının ikinci çeyreği boyunca Libya’da sürekli olarak ham petrol üretmek mümkün oldu. Bu nedenle vergi öncesi gelirler önceki senenin ikinci çeyreğinde elde edilen rakamların çok üzerinde gerçekleşti. Petrol ve Doğalgaz segmentindeki net gelir düşüş gösterdi. 

Diğer segmentinde ise 1 Ekim 2011 tarihi itibariyle Styrolution ortak girişimine katkıda bulunan stirenli plastik ürünler işinin elden çıkartılmasının neticesinde satışlarda azalma oldu. 

Önceki yılın ikinci çeyreğinde bazı harcamalar meydana gelirken, Diğer segmentindeki gelirler, uzun vadeli teşvik programının düşük karşılıklarının sonucunda artış gösterdi. 

Bölgelerdeki faaliyet gelişmeleri

2012 yılının ikinci çeyreğinde Avrupa’daki satışlar %9 arttı. Tarım Çözümleri ve Petrol ve Doğalgaz segmentlerinin hacimleri önemli bir büyüme sergiledi.

Portföy etkileri nedeniyle satışlar, Kimyasal Ürünler segmentinde önemli bir artış yakaladı. Petrol ve Doğalgaz ve Tarım Çözümleri segmentlerinin sağlamış olduğu yüksek katkı sayesinde, özel kalemler öncesi FVÖK 467 milyon Euro artış göstererek 1.9 milyar Euro’ya çıktı.

Kuzey Amerika’da satışlar, ikinci çeyrekte Amerikan doları üzerinden %15 ve Euro üzerinden %5 düşüş gösterdi. Bunun ana nedeni, 2011 yılının üçüncü çeyreğinde fabrikaların kapatılması ve buharlı kırıcı (steam cracker) ürünlerine yönelik tedarik zincirinin optimizasyonu oldu. Tarım Çözümleri segmentindeki satışlar, yüksek talep sayesinde tüm göstergelerde büyüme gösterdi. 

Petrokimyasal Ürünler bölümündeki düşük marjlar ve fabrika kapatılmasından kaynaklanan yüksek sabit maliyetler nedeniyle gelirler 127 milyon Euro düşerek 330 milyon Euro’ya geriledi.

2011 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Asya Pasifik bölgesindeki satışlar yerel para birimi üzerinden %1 ve Euro üzerinden %9 düşüş gösterdi.

Olumlu kur etkileri, azalan satış fiyatlarını dengeledi. Katalizörler bölümüne ait satışlar, özellikle yüksek satış hacimleri sayesinde önemli bir artış gösterdi.

Başta Petrokimyasal Ürünler bölümü olmak üzere zayıflayan marjlar, gelirlerin 57 milyon Euro düşerek 229 milyon Euro seviyesine gerilemesine neden oldu.

Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki satışlar, yerel para birimi ve Euro üzerinden yaklaşık %1 artış gösterdi. Bitki koruma ürünleri faaliyeti son derece başarılı bir şekilde devam ederken, Katalizörler bölümündeki satışlar düşük hacimler nedeniyle geriledi. Bölgedeki gelirler 30 milyon Euro düşerek 54 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti.

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account