Merkezi ısıtmalı binalarda ısıtma giderleri hakkaniyetli paylaştırılmalı

Editör
19.07.2012

 

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda ısıtma giderlerinin kat malikleri arasında eşitlik ilkesine göre paylaştırılması gerektiğini söyleyen TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik”in uygulamada yaşanan sorunlar ve eksiklikleri nedeni ile mutlaka revize edilmesi gerektiğini ifade etti. 

Enerji Verimliliği Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliğin merkezi ısıtma sistemleri ile ısıtılmakta olan konutlarda gerek bireysel tasarrufun özendirilmesi ve gerekse merkezi ısıtma sistemlerinin konutlarda farklı konfor beklentilerine cevap verebilmesini temin etmeyi hedeflediğini belirten Poyraz, söz konusu yönetmeliğin bu beklentileri cevaplamadığını ifade etti. 

Poyraz, “Isıtma giderlerinin kat malikleri arasında adil bir şekilde pay edilmesi gerekiyor. Isı kayıpları yalnızca binanın dış duvarlarından değil,  aksine binanın tüm kütlesinden kaynaklanıyor.

Bu nedenle hesaplamalar yapılırken dairelerin kuzey, güney, çatı katı, teras altı, çıkma ve bodrum katı gibi konumlarının da dikkate alınması gerektiğini ve binanın söz konusu bölümlerinde yer alan bağımsız bölümlerde mutlaka hakkaniyetli düzeltme katsayılarının kullanılarak, ısı kayıplarının tüm bina kat maliklerine yansıtılması gerektiğini  düşünüyoruz.

Çatı, teras, çıkma, teras altı,  zemin kat ve bodrum üstü döşeme elemanları bağımsız bölüme ait olmayan ve tüm binanın altını ve üstünü örten elemanlardır.

Dolayısıysa buralardan oluşan ısı kayıpları binanın tümü tarafından paylaşılmak durumundadır. Ayrıca, ortak yapılan ve işletilen bir binada bağımsız bölümlerin  konumu ne olursa olsun iç mahal sıcaklığının belirli değerin altına düşürülmesine izin verilmemelidir.

Yönetmelikte özellikle çatı ve zemin dairelerinin mağduriyetleri önlenmeli, bağımsız bölümlerde ölçülen değerlere kesinlikle Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanıldığı gibi uygun düzeltme katsayıları uygulanmalı, bu konuda uluslararası düzeyde kabul görmüş akredite bir yazılım kullanılmalıdır.

 Özellikle yeterli yalıtımı bulunmayan eski binalarda, çatı ve zemin yalıtımı yapılmasının zorunluluğu yönetmelikçe hüküm altına alınmalıdır. Aksi halde aynı binayı kullanan bağımsız bölüm sakinlerinin ilişkilerinin bozulması kaçınılmaz olacaktır” dedi. 

Öte yandan ısı paylaşımı kadar önemli olan bir başka hususun da sıcak su kullanımı olduğuna dikkat çeken Poyraz, sıcak su kullanımında da giderlerin hakkaniyetle paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Bep-Tr. Yazılımı istenen verimi sağlamıyor

Binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanmasında kullanılan Bep-Tr. yazılımında hala beklenen verimin sağlanamadığına da işaret eden Poyraz, Merkezi Isıtma yönetmeliğinin de Bep-Tr. gibi olmaması için mutlaka iyileştirmelerin yapılması ve taleplere kulak verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account