“Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği” Paneli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşti.

Editör
13.06.2012

 

Haziran’da Ankara Rixos Otel’de yapılan panelde, çimento sektörünün enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalar ve sektörün beklentileri konuşuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Türk çimento sektörünün enerji verimliği konusuyla ilgili çalışmalarını peşinen destekliyoruz ve her zaman yanındayız” dedi.   

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, enerji verimliliğinin arttırılması konusunda gerek sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesi, gerekse üretim sistemlerinde verimliliğin arttırılması konularında çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda düzenlenen “Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği” paneli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 12 Haziran’da Ankara’da gerçekleşti.  

Açılış konuşmasını yapan ve Türk çimento sektörünün, ekonomik olarak büyümeye devam ederken çevresel sorumluluğunun bilincinde olarak sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşmasında öncü rol oynadığını belirten Mustafa Güçlü şunları söyledi: “ Ülkemiz, çimento sektöründe Çin Hindistan, ABD ve Japonya ‘nın ardından Dünyada 5. sırada bulunmaktadır.

Avrupa’da ise lider konumdadır. 2011 yılındaki toplam tüketimimiz 55 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar, kişi başına 750kg çimento tüketiminin ifadesidir.

Geçtiğimiz yıl 100.yılını geride bırakan sektör , bu faaliyetlerini 48’i entegre,  19’u öğütme ve paketleme işletmesi olmak üzere toplam 67 tesiste gerçekleştirmektedir. “  

Enerji Bakanlığı sektörün en önemli paydaşıdır

Çimento sektörünün enerji yoğun bir sektör olduğunun altını çizen Mustafa Güçlü sözlerine şunları ekledi:  “Çimento’da enerji tüketimi iki ana noktada gerçekleşir. Üretime hazırlanmış hammaddelerin pişirilmesi sürecinde yani klinker üretiminde kömür ve benzerleri ana unsurdur.

Gerek klinker, gerekse de öğütme evrelerinde ise elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Kömür ve elektrik enerjisinin toplam üretim maliyeti (değişken maliyet) içindeki payı %70’lere varmaktadır.

Sabit maliyetler devreye girdiğinde dahi bu oran %50 dolaylarına gerçekleşmektedir. Bu gerçek, Enerji Bakanlığını çimento sektörünün en önemli paydaşı haline getirmektedir.  

Mustafa Güçlü şöyle devam etti:  “Sektör olarak 10 yılı aşkın süredir Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile yürütülmekte olan çalışmaların, tüm sektörlere örnek olacak kalitede olduğu bilinmektedir.

 Bu gün ulaştığımız noktada, Elektrik konusundaki verimlilik çabaları, “Atık Isı’dan Elektrik Üretimi” aşamasına gelmiştir. Bu nedenle sektör olarak çok mutlu ve gururluyuz. “Atık Isıdan Elektrik Projeleri” inde sektörün en önemli destekçisi olacaktır.

Önemli sabit sermaye yatırımı gerektiren bu projenin tüm sektöre yayılması bu günkü tüketim seviyesi dikkate alındığında yaklaşık 1,5 Milyar kwh enerji tasarrufu sağlayacaktır.  Bu tasarruf Malatya büyüklüğündeki bir ilin elektrik tüketimine eşittir.

Bu tasarrufun gerçekleştirilmesi, sektörün etkin bir biçimde özendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kalemlerinde olduğu gibi atık ısı yolu ile elde edilen elektriğin farklı tarifeden değerlendirilmesi en isabetli yol olarak görülmektedir.”

Çimento sektörü kazandığını yatırıma dönüştürüyor

Türk çimento sektörünün dünyada 5. Sırada yer aldığına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız “Panelin Türkiye’de oluşturmaya çalıştığımız enerji verimliliği ve tasarruf bilincine katkıda bulunacağına inanıyorum.

Kat edecek çok yolumuz var. %20’lere varan bir tasarruf etme imkânımız var. Bu büyümeye mani değildir aksine sıhhatli büyümeye yol açar. Her birimiz için enerji sektörünü değerlendirmek ve verimli kılmak önem kazanıyor.

Bu alanda yapılacak yatırımlar ve her türlü tasarruf Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunacak. Enerjinin en yoğun kullanıldığı çimento sektörü de bu konuda üzerine düşeni yapıyor ve kazandığını tekrar yatırıma dönüştürüyor.

Öyle yatırımlar var ki kendisini 2 ayda da 2 yılda da amorti edebilir. Biz 7-8 yılda amorti eden yatırımları da dikkate alıyor ve destekliyoruz. Türk çimento sektörünün enerji verimliliği konusundaki tüm çalışmalarını peşinen destekliyoruz ve yanınızdayız. ” dedi.

Panele katılımı ve katkılarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a TÇMB Başkanı Mustafa Güçlü tarafından plaket takdim edilmesinin ardından panel oturumuna geçildi. Panelde Batıçim Genel Müdürü Necip Terzibaşıoğlu’nun başkanlığında yapılan panelde; Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, “Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım Projesi –Akçansa Örneği”, Nuh Çimento Fabrika Direktörü Hayrettin Şener, “Çimento Sektörü ve Enerji Verimliliği (Kıyaslamalar, Sonuçlar, İlerleme Seviyesi, Strateji Belgesi”, YEGM Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu “Enerji Mevzuatı ve Çimento Sektörüne Yansımaları”, Adana Çimento Fabrikası Teknik Hizmet Müdürü Mahmut Selekoğlu “Proses Kontrolünde Optimizasyon (Expert Sistem)”, Batısöke Çimento Fabrikası İşletme Müdürü A. Haluk Güner “Verimli Motorlar” ve TÇMB Çevre Uzmanı Beril Şenyurt “Çimento Sektöründe Alternatif Yakıt Kullanımı – Sorunlar” başlıklı birer konuşma yaptılar. 

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account