Birçok ülke tarafından örnek alınan Türkiye\'ye özel organize sanayi bölgesi modeli, yatırımcılara pek çok avantaj sunuyor. 113 yeni OSB kuruluyor.

Editör
14.10.2010

Birçok ülke tarafından örnek alınan Türkiye'ye özel organize sanayi bölgesi modeli, yatırımcılara pek çok avantaj sunuyor. 113 yeni OSB kuruluyor. OSB'lerin alanı 69 bin hektara ulaşıyor. İşte il il OSB'ler. Ayrıca, önümüzdeki dönemde OSB'lerin sektörel ve bölgesel teşviklerden özel bir pay alabilmesi için lobi çalışmaları yürütülüyor.

Kazakistan, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin Türkiye'yi ilgiyle izleyip bugünlerde model almak istedikleri organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısı 261'e çıkıyor. Yani 113 yeni OSB kuruluyor. Böylece OSB'lerin alanı 69 bin hektara ulaşıyor. Bir yandan faaliyette bulunan 148 OSB içindeki tahsis edilecek yerler, bir yandan yeni OSB'lerdeki arazilerle yatırımcıya altyapı, elektrik, doğalgaz, su, telefon ve atık üniteleri gibi hizmetlerde avantaj sağlanıyor. Aynı zamanda sanayide kümelenme hedefine ulaşılıyor. Sanayiciler organize davranarak sektörel ve bölgesel teşviklerden yeni dönemde özel bir pay alabilmek için lobi çalışmalarını yürütüyorlar. Sanayicinin bürokratik işlemlerden kurtulduğu, altyapı ve diğer maliyetlerini en aza indirdiği OSB'lerin sayısı, OSB'lerin ortaklaşa kurduğu OSB üst kuruluşu (0S-BÜK) ile 261'e çıkıyor. Böylece yeni 113 OSB ile 19 bin 203 hektar alan daha OSB alanı olacak ve toplam alan 69 bin hektar alana çıkacak. Bursa ve izmir'de 13, Kocaeli ve Ankara'da 12, Afyon ve Konya'da 9, istanbul'da 8 OSB olacak. Toplamda 260 OSB'nin 31'i ihtisas OSB'si olarak faaliyet gösterecek. İlk kez Yalova'da bilişim için özel ihtisas OSB kurulacak.

 

AFYON, İZMİR VE ANKARA OSB


Halen faaliyette olan 148 OSB'de de toplam 42 bin 700 adet parselin 32 bin 777 adedi tahsis edildi. Yani mevcut alanda da doluluk oranı yüzde 76 düzeyinde. OSB'ler içinde 39 bin fabrika faaliyette, inşa halinde 3 bin 546 fabrika bulunuyor. OSB'ler içinde kriz ve diğer nedenlerle 4 bin 687 fabrika kapalı durumda. Yine OSB alanı içinde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor. 113 yeni OSB'nin 7'şer tanesi Afyon, izmir ve Ankara'da; 5'er tanesi Denizli ve Konya'da, 4'er tanesi ise Aydın ve Kocae-li'de kurulacak. Yeni OSB'lerin 23'ü yer seçimi aşamasında. Bunlar 3 bin 395 hektar alanı kapsayacak. 30 yeni OSB için kamulaştırma yapılıyor. Bunların alanı ise 5 bin 965 hektar olacak. Planlama aşamasında olan 18 OSB 3 bin 757 hektar alanı kaplayacak. 42 OSB'de ise altyapı inşaatları devam ediyor.

 

OSB NASIL KURULUYOR?


OSB'lerle sanayinin disipline edilmesi, şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Ayrıca birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması ile tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi hedefleniyor. Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi de diğer amaçlar arasında. OSB'ler devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiliyor. Türkiye'de dört tip OSB kurulabiliyor. Bunlar bakanlık kredi desteğiyle kurulan OSB'ler, bakanlık kredi desteğinden yararlanmayan OSB'ler, özel OSB'ler ve tarıma dayalı ihtisas OSB'leri olarak sıralanıyor. Ayrıca, OSB'ler yatırım konularına göre de "karma OSB" ve "ihtisas OSB" olmak üzere ikiye ayrılıyor. OSB'ler, kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi veya OSB'nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, bü-yükşehirlerde ayrıca büyükşehir belediyesinin temsilcilerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü alarak kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydıyla tüzel kişilik kazanıyor. Ancak ihtisas OSB'lerde bunların dışında konusuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküller de kurucular arasına dahil ediliyor.

 

OSB'NİN AVANTAJLARI

 

OSB'lerin kuruluşunda görev alan oda, belediye ve il özel idaresi gibi kurumların görevleri, OSB'de yer alan sanayicilerin üçte ikisinin üretime geçmesiyle sona eriyor. Bundan sonra OSB katılımcılarının iştirakiyle yapılan genel kurul toplantılarında seçilen yönetim ve denetim kurulları tarafından yönetiliyor. OSB tüzel kişiliği, kendi bütçesi ve gelir kaynakları ile imar planları ve altyapı projelerini yaparak inşasını tamamlıyor. OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin her türlü izin, ruhsat ve bürokratik işlemlerini sonuçlandırıyor. OSB tüzel kişiliklerinin görevleri arasında arazi temini için gerektiğinde kamulaştırma yapmak, yapı ruhsatlarını vermek ve inşaatları denetlemek, yapı kullanma izin belgelerini vermek, işyeri açma ve işletme ruhsatlarını vermek, elektrik üretim tesisleri kurarak veya satın alarak elektrik dağıtımını yapmak, doğalgaz dağıtımını yapmak, su temin ederek dağıtımını yapmak, atık su şebekesini yönetmek ve ortak arıtma tesisini kurmak ve işletmek ile katı atık yönetimi ve genel güvenlik hizmetlerini sağlamak yer alıyor.

 

İL İL OSB'LER

 

ADANA:

2 OSB faaliyet gösteriyor. Adana Hacı Sabancı OSB'de 263 şirket faaliyet gösteriyor. 46'sı ise inşaat halinde. Arsa satış bedelleri 42-60 TL/metrekare. Kozan OSB'de ise gıda (narenciye ve zeytinyağı) ağır-# lıklı sektör. Toplam 78 sanayi parselinden tahsis edilmeyi bekleyen sanayi parsel sayısı 46 olarak belirtiliyor. Arsa satış bedelleri 3 TL/metrekare.

 

ADIYAMAN:

3 OSB faaliyette, biri ise yeni kuruluyor. Adıyaman OSB'de 60 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1.50 TL/metrekare. Adıyaman Besni OSB'de tekstil, deri, gıda ağırlıklı sektörler. Şu anda 4 şirket faaliyet gösteriyor. Adıyaman Gölbaşı OSB'de toplam 32 sanayi parselinden tahsis edilmeyi bekleyen sanayi parsel sayısı 25 olarak belirtiliyor. Arsa satış bedelleri 2-2.60 TL/metrekare.

 

AFYON:

2 OSB faaliyette, 7 OSB ise yeni kuruluyor. Afyonkarahisar OSB'de 278 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 7.50-30 TL/metrekare. Iscehisar Mermer İhtisas OSB'de arsa satış bedelleri ise 6-16 TL/metrekare. Afyonkarahisar Bolvadin, Emirdağ, Afyonkarahisar Dinar, Afyonkarahisar Sandıklı, Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon, Afyonkarahisar Şuhut, Afyonkarahisar Merkez 2 OSB'lerin kurulma aşamaları devam ediyor.

 

AÐRI:

Ağrı OSB kurulma aşamasında. Toplam 115 sanayi parseli tahsis edilecek. Arsa satış bedeli 6TL/metrekare.

 

AKSARAY:

Aksaray OSB'de 104 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15 TL/metrekare.

 

AMASYA

İkisi işletmede ikisi altyapı inşaatları devam eden 4 OSB bulunuyor. Amasya Merzifon'da 27 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 10 TL/metrekare. Amasya OSB'de toplam 34 sanayi parselinden tahsis edilmeyi bekleyen sanayi parsel sayısı 5 olarak belirtiliyor. Arsa satış bedelleri 4 bin TL/metrekare. Amasya Suluova ve Amasya Suluova Besi İhtisas OSB'lerde çalışmalar devam ediyor.

 

ANKARA:

7'si yeni kurulacak 12 OSB bulunuyor. Ostim OSB'de 4 bin 748 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 500-1.000 TL/metrekare. Ankara İvedik OSB'de 6 bin 103 şirket faaliyet gösteriyor. ASO 1. OSB'de 216 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 125-150 TL/metrekare. Polatlı OSB'de ise arsa satış bedelleri ise 20-40 TL/metrekare. Başkent OSB'de 45 şirket faaliyet gösteriyor. ASO 2 ve 3, Anadolu, Şereflikoçhisar, Çubuk Hayvancılık İhtisas, Beypazarı, Polatlı Ticaret Odası ve Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

ANTALYA:

Biri kurulma aşamasında iki OSB bulunuyor. Antalya OSB'de 144 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 60 TL/metrekare. Antalya Kumluca Gıda İhtisas OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

ARDAHAN:

Ardahan OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

AYDIN:

4'ü kurulma aşamasında 7 tane OSB bulunuyor. Aydın OSB'de 41 şirket faaliyet gösteriyor. Astim OSB'de 84 şirket faaliyet gösteriyor. 1 tanesi ise inşaat halinde. Ortaklar OSB'de toplam 57 sanayi parselinden tahsis edilmeyi bekleyen sanayi parsel sayısı 34 olarak belirtiliyor. Söke, Nazilli, Buharkent, Çine OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

BALIKESİR:

Biri kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Bandırma OSB'de 8 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15 TL/metrekare. Balıkesir OSB'de 44 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1-16 TL/metrekare. Balıkesir 2 OSB'de arsa satış bedelleri 18 TL/metrekare. Gönen Deri İhtisas OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

BARTIN:

Bartın Merkez OSB'de tekstil, plastik, gıda ağırlıklı sektörler faaliyet gösteriyor. Şu anda 26 şirket faaliyet gösteriyor.

 

BATMAN:

Batman OSB'de 32 şirket faaliyet gösteriyor. 13 tanesi ise inşaat halinde.

 

BAYBURT:

Bayburt'ta işletmede olan bir OSB bulunuyor.

 

BİLECİK:

İkisi kurulma aşamasında 6 OSB bulunuyor. Bilecik I. OSB'de 28 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15 TL/metrekare. Bilecik 2 OSB'de arsa satış bedelleri ise 7-15 TL/metrekare. Bozüyük OSB'de 5 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 5 TL/metrekare. Pazaryeri OSB'de arsa satış bedelleri ise 1 TL/metrekare. Osmaneli ve Söğüt OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

BİNGÖL:

Bingöl OSB'nin altyapı inşaatı devam ediyor.

 

BİTLİS:

Bitlis OSB'nin altyapı inşaatı devam ediyor.

 

BOLU:

İkisi hazırlanma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Bolu OSB'de 44 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 35-60 TL/metrekare. Gerede OSB'de arsa satış bedelleri ise 7-11 TL/metrekare. Gerede Deri İhtisas ve Yeniçağa OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

BURDUR:

Biri kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Burdur OSB'de 47 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 22 TL/metrekare. Burdur Bucak OSB'de toplam 76 sanayi parseli tahsis edilecek. Arsa satış bedelleri 12-18 TL/metrekare. Burdur 2 OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

BURSA:

3'ü kurölma aşamasında 13 OSB bulunuyor. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas, Tosab Bursa Tekstil Boyahaneleri, Bursa Deri İhtisas OSB kurulma aşamasında. Nilüfer, İnegöl, Bursa TSO, Güsab Gürsu, Demirtaş, Mustafakemalpaşa, MKP Mermerciler, Kestel, Yenişehir ve Hasanağa (Hosab) OSB'yi barındıran Bursa'da tekstil, orman ürünleri, otomotiv, metal, plastik, kimya, gıda ağırlıklı sektörler. İşletmede olanlardan sadece Bursa TSO OSB'de 3, Mustafakemalpaşa OSB'de 4 sanayi parseli bulunuyor. Arsa bedeli 15 TL/metrekare. Bunun dışında Bursa için yeni OSB'lerdeki tahsisleri beklemek gerekiyor.

 

ÇANAKKALE:

İki OSB bulunuyor. Biga OSB'de arsa satış bedelleri 12-17 TL/metrekare. Çanakkale OSB'de arsa satış bedelleri 25 TL/metrekare.

 

ÇANKIRI:

İkisi kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Çankırı-Korgun OSB'de 15 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15-16 TL/metrekare. Şabanözü (Çankırı) OSB'de 11 sanayi parseli tahsis edilecek. Arsa satış bedelleri 20 TL/metrekare. Kurşunlu Çavundur OSB ve Çerkeş OSB kurulma aşamasında.

 

ÇORUM:

Biri inşaat aşamasında iki OSB bulunuyor. Çorum OSB'de arsa satış bedelleri 22 TL/metrekare.Çorum Sungurlu OSB kurulma aşamasında.

 

DENİZLİ:

5'i kurulma aşamasında 7 OSB bulunuyor. Denizli OSB'de 119 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 40 TL/metrekare. Denizli Çardak Özdemir Sabancı OSB'de 9 sanayi parseli tahsis edilecek. Denizli Deri, Denizli Acıpayam Yumrutaş, Denizli Mermer İhtisas, Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas ve Denizli Tavas OSB'ler kurulma aşamasında bulunuyor.

 

DİYARBAKIR:

Biri kurulma aşamasında iki OSB bulunuyor. Diyarbakır OSB'de 104 şirket faaliyet gösteriyor. 8 sanayi parseli tahsis edilecek. Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Süt OSB kurulma aşamasında.

 

DÜZCE:

İki OSB bulunuyor. Düzce OSB'de 43 şirket faaliyet gösteriyor. Düzce 2 OSB'de cam sanayi, ağırlıklı sektör.

 

EDİRNE:

Edirne OSB'de arsa satış bedelleri 3.75 TL/metrekare. Keşan OSB kurulma aşamasında.

 

ELAZIÐ:

İki OSB bulunuyor. Elazığ OSB'de 103 şirket faaliyet gösteriyor. Elazığ Hayvan Ürünleri OSB'de ise entegre hayvan ürünleri üretiliyor.

 

ERZİNCAN:

Erzincan OSB'de arsa satış bedelleri 7 TL/metrekare.

 

ERZURUM:

İkisi kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor Erzurum I. OSB'de 40 şirket faaliyet gösteriyor Erzurum 2 ve Oltu OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

ESKİŞEHİR:

İkisi kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Eskişehir Sanayi Odası OSB'de arsa satış bedelleri 11 TL/metrekare. Sivrihisar OSB ve Beylikova Besi OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

GAZİANTEP:

Biri kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Gaziantep 658 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 12-21 T17metrekare. Gaziantep Besi OSB'de 15 şirket faaliyet gösteriyor. Nizip OSB ise kurulma aşamasında.

 

GİRESUN:

Giresun OSB'de gıda, mobilya ağırlıklı sektör. Şu anda 10 şirket faaliyet gösteriyor.

 

GÜMÜŞHANE:

Gümüşhane OSB'de 2 şirket faaliyet gösteriyor. 41 sanayi parseli tahsis edilecek.

 

HAKKARİ:

Hakkari OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

HATAY: İkisi kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Antakya OSB'de 38 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1-16 TL/metrekare. Hatay Payas OSB'de 20 şirket faaliyet gösteriyor. İskenderun OSB'de 47 şirket faaliyet gösteriyor. İskenderun 2 ve Hatay 75. Yıl OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

İÐDIR:

İğdır OSB kurulma aşamasında bulunuyor.

 

ISPARTA:

İkisi kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. İsparta Deri ve İsparta Yalvaç OSB kurulma aşamasında. İsparta Süleyman Demirel OSB'de ise 39 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 25-31 TL/metrekare.

 

İSTANBUL:

İstanbul'da 8 OSB faaliyet gösteriyor. İkitelli, Tuzla Mermerciler, İstanbul Deri, istanbul Boya ve Vernik, İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri, İstanbul Dudullu, istanbul Tuzla ve Beylikdüzü OSB'lerde 30 bin 573 şirket faaliyet gösteriyor. Tuzla Mermerciler OSB'de 3 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 450-600 TL/metrekare. istanbul Deri OSB'de ise 2 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor.

 

İZMİR:

7'si kurulma aşamasında 13 OSB bulunuyor, izmir Atatürk, izmir Buca (Ege Giyim) ve İzmir Kemalpaşa OSB tamamen dolu. Tire OSB'de 120 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 77 TL/metrekare. 1TOB OSB'de 44 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 82 TL/metrekare. İzmir Aliağa OSB'de 183 tahsis edilecek sanayi parseli bulunuyor. Ödemiş, izmir Bergama, İzmir Pancar, Kınık, Menemen (Plastik), Torbalı ve İzmir Bağyurdu OSB ise kurulma aşamasında.

 

KAHRAMANMARAŞ:

2'si kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Kahramanmaraş OSB'de arsa satış bedelleri 25-35 TL/metrekare. Elbistan ve Türkoğlu OSB ise kurulma aşamasında.

KARABÜK: Karabük'te işletmede olan bir OSB bulunuyor

 

KARAMAN:

Karaman OSB'de 94 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 7-11 TL/metrekare.

 

KARS:

Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kars 39 şirket faaliyet gösteriyor. Kars Besi OSB ise kurulma aşamasında.

 

KASTAMONU:

Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kastamonu OSB'de arsa satış bedelleri 0.90-6.20 TL/metrekare. Tosya OSB ise kurulma aşamasında bulunuyor.

 

KAYSERİ:

3 OSB bulunuyor. Kayseri OSB'de 845 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 60-90 TL/metrekare. Kayseri incesu OSB'de arsa satış bedelleri 3-20 TL/metrekare. Kayseri Mimar Sinan OSB'de arsa satış bedelleri ise 4-20 TL/metrekare.

 

KIRIKKALE:

Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kırıkkale OSB'de 33 şirket faaliyet gösteriyor. Keskin OSB ise kurulma aşamasında.

 

KIRKLARELİ:

Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Kırklareli OSB'de arsa satış bedelleri 36 TL/metrekare. Asrey inşaat Aslan Özel OSB ise kurulma aşamasında.

 

KIRŞEHİR:

2'si kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Kırşehir OSB'de 37 şirket faaliyet gösteriyor. Kırşehir

Mucur ve Kırşehir Kaman OSB ise kurulma aşamasında.

 

KİLİS:

Kilis OSB'de 16 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 2 TL/metrekare.

 

KOCAELİ:

4'ü kurulma aşamasında 12 OSB bulunuyor. Gebze OSB'de 5, Kocaeli TOSB OSB'de 5, Kocaeli-Gebze Plastikçi-ler OSB'de 1 tahsis edilebilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 300-600 TL/metrekare arasında değişiyor. Kocaeli-Gebze Güzeller, Kocaeli-Gebze Dilovası, Kocaeli-Gebze Arslanbey ve Kocaeli-Gebze Asım Kibar OSB'de ise hiç yer bulunmuyor. Kocaeli-Gebze 6 (Imes), Kocaeli-Gebze 4 (istanbul Makine ve İmalat Sanay-cileri), Kocaeli-Gebze V (Kimya), Kocaeli Alikahya ve Kocaeli-Gebze Kömürcüler OSB ise kurulma aşamasında bulunuyor.

 

KONYA:

5'i kurulma aşamasında 9 OSB bulunuyor. Konya Birinci OSB, Konya OSB, Konya Ereğli OSB'de hiç tahsis edilecek yer bulunmuyor. Beyşehir OSB'de ise 58 tahsis edilebilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 8 TL/metrekare. Akşehir, Seydişehir, Konya Karapınar, Konya Kulu ve Çumra OSB'ler ise kurulma aşamasında.

 

KÜTAHYA:

3'ü kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Kütahya OSB'de 35 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 9 TL/metrekare. Gediz OSB'de 6 şirket faaliyet gösteriyor. Kütahya Merkez 2, Simav ve Tavşanlı OSB ise kurulma aşamasında.

 

MALATYA:

Biri kurulma aşamasında 3 OSB bulunuyor. Malatya 2 OSB'de 160 şirket faaliyet gösteriyor. Malatya Merkez 1 OSB'de arsa satış bedelleri 6 TL/metrekare. Malatya Darende OSB ise kurulma aşamasında.

MANİSA: Biri kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Manisa OSB'de 60 Akhisar OSB'de 68, Salihli OSB'de ise 6 tahsis edilebilecek sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 5-27 TL/metrekare arasında değişiyor. Manisa Turgutlu OSB'de hiç yer bulunmuyor. Kula Deri OSB ise kurulma aşamasında.

 

MARDİN:

Mardin OSB'de 56 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 7 TL/metrekare.

 

MERSİN:

Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Mersin-Tarsus OSB'de 155 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 50-75 TL/metrekare. Silifke OSB ise kurulma aşamasında.

 

MUÐLA:

Milas OSB kurulma aşamasında.

 

MUŞ:

Muş OSB'de tahsis edilecek 33 sanayi parseli bulunuyor.

 

NEVŞEHİR:

Nevşehir Acıgöl OSB kurulma aşamasında.

 

NİÐDE:

Niğde OSB'de arsa satış bedelleri 7-25 TL/metrekare. Niğde Bor Karma OSB'de ise 12.50 TL/metrekare.

 

ORDU:

Ordu Fatsa OSB'de şu anda 9 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 10-60 TL/metrekare.0rdu OSB'de ise 0.30-50 TL/metrekare. Ünye OSB kurulma aşamasında.

 

OSMANİYE:

Osmaniye OSB'de şu anda 60 şirket faaliyet gösteriyor. Kadirli OSB'de şu anda 8 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1-3 TL/metrekare.

 

RİZE:

Rize OSB ve Ardeşen OSB yapım aşamasında bulunuyor.

 

SAKARYA:

Biri kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Sakarya I OSB'de şu anda 59 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 150-225 TL/metrekare. Sakarya 2 OSB'de arsa satış bedelleri 1-35 TL/metrekare. Sakarya 3 OSB'de 21 TL/metrekare. Sakarya Karasu OSB ise kurulma aşamasında.

 

SAMSUN:

İkisi kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Samsun Merkez OSB'de şu anda 79 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 5-25 TL/metrekare. Samsun Kavak OSB ve Samsun Bafra OSB'de arsa satış bedelleri 16 TL/metrekare. Samsun Havza ve Samsun Gıda OSB'ler ise kurulma aşamasında bulunuyor.

 

SİİRT:

Siirt OSB'de tahsis edilecek 76 sanayi parseli bulunuyor. Arsa satış bedelleri 17 TL/metrekare.

 

SİNOP:

Biri kurulma aşamasında 2 OSB bulunuyor. Sinop OSB'de 13 şirket faaliyet gösteriyor. Boyabat OSB ise kurulma aşamasında bulunuyor.

 

SİVAS:

3'ü kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Sivas Merkez I. OSB'de arsa satış bedelleri 2 TL/metrekare. Sivas Merkez 2, Sivas Gemerek ve Şarkışla OSB ise kurulma aşamasında.

 

ŞANLIURFA:

kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Şanlıurfa OSB'de arsa satış bedelleri 1-10 TL/metrekare. Şanlıurfa Viranşehir OSB'de arsa satış bedelleri 8 TL/metrekare. Şanlıurfa 2 ve Şanlıurfa Tarıma Dayalı ihtisas OSB'ler ise kurulma aşamasında.

 

ŞIRNAK:

Şırnak OSB ve Cizre OSB kurulma aşamasında.

 

TEKİRDAÐ:

Biri kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Çerkezköy OSB'de 198 şirket faaliyet gösteriyor. Çorlu Deri OSB'de 70 şirket faaliyet gösteriyor. Hayrabolu OSB'de ise 4 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 3-15 TL/metrekare. Malkara OSB ise kurulma aşamasında.

 

TOKAT:

İkisi kurulma aşamasında 5 OSB bulunuyor. Tokat Merkez OSB'de arsa satış bedelleri 5-10 TL/metrekare. Erbaa OSB ve Turhal OSB'de 10 şirket faaliyet gösteriyor. Zile ve Niksar OSB'ler ise kurulma aşamasında bulunuyor.

 

TRABZON:

3'ü kurulma aşamasında 4 OSB bulunuyor. Trabzon Arsin OSB'de 69 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 60-600 TL/metrekare. Trabzon Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Trabzon Şinik (Akçaabat) OSB'leri ise kurulma aşamasında.

 

TUNCELİ:

Tunceli OSB kurulma aşamasında.

 

UŞAK:

Faaliyette 3 OSB bulunuyor. Uşak Deri (Karma) OSB'de 138 şirket faaliyet gösteriyor. Uşak OSB'de 182 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 15-20 TL/metrekare. Uşak Karahallı OSB'de 4 şirket faaliyet gösteriyor. Tahsis edilecek sanayi parseli ise 75'i buluyor.

 

VAN:

Van OSB'de 47 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 1-15 TL/metrekare.

 

YALOVA:

Yalova Çiçekçilik ve Yalova Bilişim OSB kurulma aşamasında.

 

YOZGAT:

2 OSB faaliyette bulunuyor. Yozgat OSB'de 24 şirket faaliyet gösteriyor. Ayrıca Yozgat Kaleseramik Özel OSB bulunuyor.

 

ZONGULDAK:

Zonguldak Çaycuma OSB'de 24 şirket faaliyet gösteriyor. Zonguldak Ereğli OSB'de 22 şirket faaliyet gösteriyor. Arsa satış bedelleri 22-2.200 TL/metrekare arasında değişiyor. Zonguldak Alaplı OSB ise kurulma aşamasında.

 

Kaynak: Para Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account