İşte 2B arazilerinin ortalama metrekare fiyatı...

Yazar:Editor
11.05.2012

 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2B Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. 

Şimşek, "2B ile çarpık ve plansız yerleşim yerlerinin düzenlenmesini hedefliyoruz. Geçen yıl itibariyle 2B arazisini kullananlara satış yapılacak. Bu alan hak sahiplerine doğrudan satılacak. 2B arazi satışlarında uygun ödeme koşulları sunulacak. Eğer tamamı peşin ödenirse indirim hakları var. Peşin alamayanlara da faizsiz 3-4 yıl arasında taksitlendirme yapılarak kolaylık sağlanacak" dedi.

Maliye Bakanı Şimşek, hak sahiplerinin 6 ay beklemeden hemen bu hafta itibariyle başvuruda bulunmalarını tavsiye ederek "Yoğunluk yaşanmaması için 6 aylık başvuru süresinin kaçırılmaması gerekiyor. Bir an önce bu sorunu çözmek için adım atmak istiyoruz" dedi. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek;

"2B satışı konusunda vatandaşlarımıza proaktif şekilde ulaşmaya çalışacağız. 30 Ekim 2012'de bitiyor başvuru süresi. Sadece başvuru parası ve nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz. İade hakkından yararlanacaklar için 28 Nisan 2014 tarihinde bitiyor onların süresi. Tapuları iptal edilenlere bedelsiz iade edeceğimizi için onların da hemen başvurmalarını tavsiye ediyorum.Zamanında başvuru olmazsa doğrudan satın alma haklarını kaybedecekler. Buralar 2B vasfını kaybetmiş kadastrosu yapılmış Maliye Bakanlığına devredilmiştir."

Bir alanda kentsel dönüşüm için iki seçenek sözkonusu. Vatandaş ya Maliye Bakanlığı'na ödeyeceği hazine bedelinin TOKİ'ye ödeyerek hak sahipliğinin devam edebileceğini belirtti. Ya da buralarda kentsel dönüşüm için planlar yapılır, o planlar çerçevesinde planlar yapılır. 

YAPILACAK SATIŞ İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR NERELERDE KULLANILACAK? 

Afet riskinin azaltılmasına yönelik bu kaynaklar yüzde 90'a kadar kullanılacak. Gelirler orman küylülerinin desteklenmesi ve yeni orman oluşumunda kullanılacak. Türkiye'de afet riskinin azaltılması alanlarına aktarılacak. 

Maliye Bakanlığı olarak 2010'dan itibaren özel tespit komisyonları oluşturduklarını ifade eden Şimşek, "Parsel parsel bugünkü imar durumuna göre bu değerler tespit edilmiştir. Gereken belgelerin defterdarlık ve mal müdürlüklerine zamanında ulaştırılması gerekiyor"

İŞTE 2B ARAZİLERİNİN ORTALAMA METREKARE FİYATI

Maliye Bakanı Şimşek, tüm Türkiye'de 2B alanlarında ortalama metrekare fiyatının 8,5 lira olduğunu bildirdi. 

Şimşek, yapılan tespitlerde rayiç bedel toplamının 26,5 milyar lira olduğunu belirterek, tamamının peşin ödenmesi durumunda 14,8 milyar lira gelir elde edileceğini söyledi.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ: 31 ARALIK'TAN ÖNCE SATIŞLAR GERÇEKLEŞECEK

Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya, 2B yasası kapsamında 31 Aralık 2011 tarihinden önce taşınmazların kullanıcı olan kişileri muhatap kabul ederek doğrudan satış işlemlerini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in düzenlediği basın toplantısında 2B alanlarının satışını düzenleyen kanun kapsamında uygulama sürecinde yapılacaklar konusunda bilgi verdi.

2B çalışmalarının Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte sürdürüldüğünü kaydeden Kaya, bu çalışmalar kapsamında 410 bin hektar alanda çalışma başlatıldığını söyledi.

İlk etapta 38 ilde 300 bin hektarlık çalışmanın tamamlandığını ve bu çalışmalar sonrasında 203 bin hektar 228 hektarda 457 bin 56 adet parselin hazine adına tescil edildiğini kaydeden Kaya, yollar, dereler, kanal veya özel mülklerde kalan alanların 2B alanları içerisinde hazine adına tescillerinin yapılmadığını söyledi.

İkinci etap olan 17 ildeki çalışmaların halihazırda devam ettiğini belirten Kaya, 110 bin hektarı kapsayan ve daha çok tarımsal nitelikli taşınmazlar olan bu etabın çalışmalarının da 2 ay içerisinde sonuçlandırılacağını bildirdi.

6292 Sayılı 2-B Orman Arazilerinin Satışına İlişkin Mecliste Kabul Edilen Kanun ile hak sahiplerine değişik kolaylıklar ve uzun vadeli ödeme imkanları getirildiğini de dile getiren Abdullah Kaya, 31 Aralık 2011 tarihinde önce taşınmazların kullanıcısı olan kişileri muhatap kabul ederek doğrudan satış işlemlerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kanuni halefiyet ve akdi halefiyet konularında açıklamalarda bulunan Kaya, İdare olarak bunların satışının ilgili müdürlüklere tebliğ edileceğini ve tebliğ edilen bedellerin dava veya itiraz konusu etmeksizin kabul edilmesinin şart olduğunu bildirdi.

HAK SAHİPLERİNİN LİSTELERİ İLGİLİ İDARELERDE

Kaya'nın verdiği bilgiye göre, hak sahiplerinin yer aldığı 2B kullanıcı listeleri defterdarlık, mal müdürlükleri, belediyeler, muhtarlıklara gönderilecek ve milliemlak.gov.tr adresinden sorgulama suretiyle ilgili taşınmazla ilgili bilgilere ulaşılabilecek ve ödeyecekleri başvuru bedeli öğrenilebilecek.

Başvurular, illerde ve merkez ilçelerde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapılacak. Başvuru süresi 26 Nisan 2012 tarihinden başlamak üzere 6 ay olacak. Akdi halefler noterde düzenlenecek muvafakatnameyi başvuru sırasında verecekler veya iadeli taahhütlü olarak başvuruda bulunulabilecek.

Başvuru süresi bittikten sonra başlamak üzere 6 ay içinde tüm satışlar gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli olarak belediye mücavir sınır alanları içerisinde 2 bin lira, belediye mücavir alanı dışında bin lira alınacak. Tahsil edilen başvuru bedeli satış bedellerinden mahsup edilecek. Birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda başvuru bedeli her bir kullanıcıdan tahsil edilecek. Kanuni mirasçılar ise tek kullanıcı olarak kabul edilerek başvuru bedeli tek tahsil edilecek.

PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM İMKÂNI

100 liralık bir taşınmaz, tamamı peşin ödenirse 56 liraya, yarısı peşin ödenirse 63 liraya, tamamı taksitle satılırsa 70 liraya satılacak.

Satış bedelinden son 5 yıl içerisinde bir ecri misil tahsil edilmiş ise o da mahsup edilecek. Satış bedelleri belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye mücavir alan sınırları dışında ise 4 yılda 8 eşit taksitle kanuni faizsiz olarak ödenebilecek.

Bu şekilde yüzde 10'unu yani 100 liralık bir taşınmazın 7 lirasını ödeyen bir hak sahibi taşınmazın üzerine ipotek koydurmayı da kabul ederse veya banka teminat mektubu getirirse taşınmazın tapusunu hemen alabilecek. Taksitlerden 2 tanesi aksatılırsa buna rağmen satış işlemi iptal edilmeyecek ve 3'üncü taksitte geçmiş borçlarıyla birlikte ödemek şartıyla taksitler ödenmeye devam edilebilecek. Taşınmazlar satın alındıktan sonra üçüncü kişilere devredilebilecek ve devirden sonra kalan borçlardan tamamen üçüncü kişiler sorumlu olacak.

TAPUDA AYRICA MASRAF ÖDENMEYECEK

Tapular hak sahiplerinin ismine çıkartılacak. Bu işlemler sırasında da tapuda herhangi bir masraf ödenmeyecek.

Hak sahipleri 6 aylık sürede başvuruda bulunmazlar veya başvuruda bulunduktan sonra 3 ay içerisinde peşinat veya ilk taksiti ödemezlerse doğrudan satın alma hakları düşecek. Ödenmeyen ecri misiller varsa bunlar tahsil edilecek, aleyhlerindeki davalar da devam edecek. 

Taşınmazların üzerinde 2003 yılından sonra yapılmış yapılar varsa Hazine'nin olarak işlem yapılacak. İade edilemeyen veya doğrudan satılamayan başka vatandaşlara bu taşınmazlar önerilebilecek veya 3 yıl içerisinde normal ihale ile satılabilecek.

Orman niteliği devam eden, ağaçlandırmak üzere orman idaresine tahsis edilen, kamu hizmetleri için ayrılan, içme veya kullanma suyu havzalarına 300 metrelik bant içerisinde yer alan taşınmazlar doğrudan satış veya iade kapsamında değerlendirilemeyecek. Doğrudan satış hakkından yararlanamayacak hak sahiplerine öncelikle 2B taşınmazları eşdeğer olarak satılabilecek. İade hakkından yararlanamayan hak sahiplerine iade edilemeyen taşınmaz rayicine değer başka bir taşınmaz önerilecek veya rayiç bedeli ödenebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, büyükşehir belediyeleri veya diğer belediyeler 2B alanlarını proje alanı olarak belirlerse bu Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hak sahibine bildirilecek. Hak sahibi bu şekilde devir edilen taşınmazı imar yapıldıktan sonra doğrudan satın alabileceği gibi, Maliye Bakanlığı'na ödeyeceği bedeli proje sahibi idarelere öderse taşınmaz kendisinin olarak kabul edilerek proje alanlarından pay alabilecek.

Bu arada, toplantıda Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''2/B Başvuru Kılavuzu'' da dağıtıldı. Kılavuzda, ''2B nedir, kanunun sağladığı avantajlar nelerdir, başvuruda bulunulmaması durumunda yaptırımlar nelerdir, başvurular nerelere yapılacak, doğrudan satış hakkından kimler yararlanabilecek, doğrudan satın alma hakkı için başvurular ne zaman yapılacak, doğrudan satış hakkından yararlanacaklardan başvuru sırasında istenecek belgeler neler, doğrudan satın alma hakkında başvuru bedeli ne kadar, doğrudan satış işlemlerinde satış bedeli ne kadar, satış bedeli taksitle ödenebilir mi, ödemeler nerelere yapılacak, iade hakkından kimler yararlanabilecek'' gibi bilgiler yer alıyor. 

Kaynak : HaberTürk

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account