2B arazileri satılabilecek. Raportör 2B için kapıyı araladı. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan orman vasfını kaybetmiş arazilerin (2B) satışına yönelik düzenleme ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldi. Yüksek Mahkeme raportörü, düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu.

Editör
13.10.2010

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan orman vasfını kaybetmiş arazilerin (2B) satışına yönelik düzenleme ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldi. Yüksek Mahkeme raportörü, düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu.

Maliye Bakanlığı’nın yaklaşık 500 bin hektarlık arazinin satışını hedeflediği ‘2B için son söz Anayasa Mahkemesi’nde. Satışlardan elde edilecek gelirin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu ‘2B’ arazileri için Anayasa Mahkemesi önümüzdeki günlerde son kararı verecek. Orman vasfını yitirmiş arazilerin satışı bir önceki AK Parti Hükümeti döneminde gündeme gelmişti. Yasa, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiş ve Anayasa Mahkemesi tarafından da yürürlüğü durdurulmuştu. Satışa yönelik düzenleme geçen yıl Tapu Yasası’na yeniden eklendi. Yasaya göre, 2B arazileri kadastro işlemleri yapılarak Hazine adına tescil edilecekti. CHP, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

“KILIÇ’A SUNULDU”

CHP’nin başvurusunun ilk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, esastan incelemeye başladı ve bir raportör görevlendirdi. Raportör, raporunu tamamlayarak, geçtiğimiz günlerde Başkan Haşim Kılıç ve üyelere sundu. Raporda, Tapu Yasası’nda 2B’lere yönelik düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığı savunuldu, bu nedenle CHP’nin yaptığı başvurunun reddedilmesi istenildi.

KRİTİK KARAR
Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Benzer düzenlemeyi daha önce iptal eden Anayasa Mahkemesi üyeleri, Tapu Yasası’ndaki son kararını önümüzdeki günlerde verecek. Yüksek Mahkeme yasayı iptal ederse orman vasfını kaybetmiş alanların satışı duracak. Heyetten rapor doğrultusunda Anayasa’ya uygunluk kararı çıkarsa, alanlar satılacak.

İŞTE BU HÜKÜMLERİN İPTALİ İSTENİYOR:

“Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, çıkarma işleminin kesinleştiği tarihten itibaren kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez” hükmü. ”Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir” hükmündeki, “fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle” ibaresi. ”Madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır” ibaresi.

Kaynak: GAZETE HABERTÜRK - SİBEL HÜRTAŞ

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account