Konutkredisi.com.tr’nin Türkiye konut kredisi piyasası ile ilgili veri ve analizlerini paylaştığı “Konut Kredisi Piyasasına Bakış Raporu” sektörle ilgili çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Yazar:Editor
10.04.2012

 

Konutkredisi.com.tr Danışmanlık Hizmetleri’nin Türkiye’de konut kredisi talep ve kullandırım verisini analiz ederek üç ayda bir hazırladığı “Konut Kredisi Piyasasına Bakış” raporlarının ikincisi Nisan 2012’de yayınlandı. Konut kredisi trendlerinin ve müşteri profilinin kapsamlı olarak analiz edildiği raporda dikkat çekici birçok sonuç göze çarpıyor:

1. Konut kredisinde faizler geçen yıla göre %37 daha yüksek

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yıllık %9,7 olan ağırlıklı ortalama konut kredisi faizleri, 2012 Mart ayında yıllık %13,4 ile geçtiğimiz yıla göre %37 daha yüksek gerçekleşmiştir.

2. Konut kredilerindeki büyüme ciddi ölçüde yavaşladı

Geçtiğimiz yılın ilk iki ayında yıllık %28 büyüyen konut kredisi hacmi, 2012 Ocak ve Şubat ayları sonunda yıllık bazda %1,4 büyüyebilmiştir.

3. Hanehalkı tasarrufunu destekleyen konut kredileri GSYH’nin %6’sı civarında, gelişmiş ülkelerin oldukça altında seyrediyor

Almanya’da %46, Avrupa Birliği ortalamasında %52 olan konut kredilerinin GSYH’ye oranı, Türkiye’de hala %6 civarında seyretmektedir.

4. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki konut kredisi hacmi düşük olmasına rağmen hızla yükseliyor

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin konut kredisi hacmindeki payı hızla artarken, Türkiye’deki konut kredisi hacminin yaklaşık yarısını oluşturan Marmara Bölgesi’nin toplamdaki payı azalmaktadır.

5. Kişi başına düşen konut kredisi tutarı 3 büyük büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) diğer illerin ortalamasının yaklaşık 4 katıdır. Ancak diğer illerde konut kredileri daha hızlı artmaktadır.

3 büyük ilde kişi başına düşen konut kredisi tutarı 2000 TL iken, diğer illerde bu tutar 550 TL civarındadır. Kişi başına düşen kredi tutarı 2011 yılında 3 büyük ilde %18, diğer illerde %24 artmıştır. 

6. Faiz artışları kredi maliyetlerini yükseltmiştir. Bununla birlikte;

a. Konut kredisi kullanarak ev almak isteyen tüketiciler daha düşük tutarlı evlere yönelmişlerdir.

b. Faiz ödemelerini azaltmak isteyen tüketiciler kısa vadelere talep göstermiş ancak, kullandırılan kredilerde bankalar taksitlerin müşteri gelirleriyle uyumlu olması için vadeleri talebe göre uzun tutmuştur.

c. Talep edilen ve kullandırılan ortalama kredi tutarı azalmıştır.

d. Faiz yükünü azaltmak isteyen tüketiciler peşinat oranlarını artırmışlardır.

“Konut Kredisi Piyasasına Bakış Raporu” hakkında bilgi veren Konutkredisi.com.tr Danışmanlık Hizmetleri kurucu ortağı Onur Tekinturhan, şunları söyledi: “Tüketiciyi tasarrufa yönelten, iç üretimi destekleyen ve ev sahipliği oranını artıran bir finansman aracı olması sebebiyle konut kredilerindeki büyüme Türkiye için büyük önem taşıyor.

2012 yılının faizlerde düşüş trendiyle başlaması ve tüketici talebinin sadece İstanbul, Ankara’da değil ülke genelinde genişliyor olması konut kredilerinin büyümesi açısından sevindirici gelişmeler.

Her ay ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalanan binlerce tüketicinin kredi talep verisi incelenerek hazırlanan analizlerin piyasadaki gelişmelere ışık tutmasını ve sektörün büyümesine destek olan düzenli, güvenilir bir kaynağa dönüşmesini hedefliyoruz.”

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account