Türkiye Çimento Sektörü 2012 Yılında Yüzde 5 Artış Bekliyor

Editör
12.03.2012

 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 28 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirdiği 54. Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilen Mustafa Güçlü, sektörün 2012 yılı satış beklentisini 2011 yılındaki iç satışların % 4-5 üzerinde artması olarak açıkladı. 

Türk çimento sektöründe 2011 yılında gerçekleşen 55,7 milyon ton iç satışın 52,2 milyon tonu TÇMB üyeleri tarafından yapıldı. Bu miktar 2010 yılında 47,7 milyon tonu TÇMB üyeleri olmak üzere yaklaşık 50 milyon ton düzeyindeydi. İç satışlarda Türkiye bazında % 11, TÇMB üyeleri bazında % 9 düzeyinde artış yaşadı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, sektörün 2012 yılı çimento tüketiminin 58,5 milyon ton civarında olacağını açıkladı.

TÇMB’nin 28 Şubat 2012’de gerçekleşen 54. Genel Kurul’unda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Güçlü, dünyada çimento sektörünün durumu, Türk çimento sektörünün 2011 yılı verilerini ve beklentilerini paylaştı.

2013’te dünya çimento talebi 4 milyar tona ulaşacak

Önemli bazı gelişmiş ülkelerde, yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen dünya çimento üretimi ve tüketiminin arttığını belirten Güçlü, 2008 krizinden ciddi boyutta etkilenen bölgelere ABD, Avrupa Birliği, Japonya, Rusya’yı örnek gösterdi.

Türkiye’ye komşu ülkeler sıkıntı yaşarken dünya tüketiminin ve gelişmesinin artmasının nedeninin Çin olduğunu belirten Mustafa Güçlü şunları söyledi: ‘’Bu büyümenin baş etkeni Çin’dir. 2011 yılında dünyadaki toplam tüketim yaklaşık 3,56 milyar ton olarak gerçekleşti ve bu rakamın %56’sını Çin temsil ediyor.

Bu da yaklaşık 2 milyar ton demek. 2012’de dünya tüketim hacminin 3,78 milyar ton olarak gerçekleşeceği düşünülüyor ve Çin’in payının daha da artacağı %59’lara geleceği 2,22 milyar ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bu gelişmeler çerçevesinde 2013 yılına gelindiğinde dünya talebinin 4 milyar tona ulaşacağı ve yine bu talebin %59’unun Çin tarafından gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.’’

Türk çimento sektörü 2011’de 4 milyar dolar ciro gerçekleştirdi

Türk çimento sektörünün 2011 yılını değerlendiren Mustafa Güçlü, sektörün 4 milyar dolar ciro ve 900 milyon dolar tutarındaki ihracatı, doğrudan ve dolaylı 15.000 kişiye yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. 

2011 yılındaki toplam 68 milyon tonluk üretimin sadece 4,6 milyon tonunun TÇMB üyesi olmayan tesisler tarafından üretildiğini belirten Güçlü “Sektör, 2011 yılında yaklaşık 68 milyon ton üretim gerçekleştirdi.

2010 yılında üretim yaklaşık 66,2 milyon ton düzeyindeydi. Çimento üretiminde 2011 yılında yaşanan küresel ölçekteki ekonomik krize rağmen bir önceki yılın değerlerinin az da olsa ileri taşıyarak korunmuş olması bile önemli bir başarı olarak değerlendirilmelidir.” diye ekledi. 

Satışların 52,2 milyon tonu TÇMB üyeleri tarafından yapıldı

Türk Çimento Sektörünün 2011 yılında 55,7 milyon ton iç satış gerçekleştirdiğini söyleyen Mustafa Güçlü, bu satışların 52,2 milyon tonunun TÇMB üyeleri tarafından yapıldığını belirtti.

Bu miktar 2010 yılında 47,7 milyon tonu TÇMB üyeleri olmak üzere yaklaşık 50 milyon ton düzeyindeydi. İç satışlarda Türkiye bazında % 11, TÇMB üyeleri bazında % 9 düzeyinde artış yaşadı. 

2011 yılı sonunda çimento ihracatının 12 milyon ton, klinker ihracatının 2,4 milyon ton seviyelerinde gerçekleşerek bir önceki yıla oranla çimento ihracatında %23, klinker ihracatında ise %11 azalma olduğunu kaydeden Güçlü; “Bu azalma önemli oranda dış piyasaların durumundan kaynaklansa da, iç piyasanın ihtiyaçlarına dönük tüketiminin artması sektör açısından önemli bir sorunun önüne geçti.” dedi. 

 Avrupa Pazarı Daralınca Yeni Pazarlar Geliştirildi

Çimento sektörü, küresel kriz ile birlikte Avrupa pazarının daralması nedeniyle ihracatta yeni pazarlar geliştirirken, bu yeni arayışta en önemli bölgelerden biri Batı Afrika olurken Cezayir’de yarattığı hacim ile dikkat çekti.

2009 ve 2010 yıllarında ihracata başlanan Batı Afrika bölgesine sevkiyat, bu yıl da devam ederken Mustafa Güçlü, toplam ihracatın sürdürülebilir şekilde 18-20 milyon ton seviyelerinde ulaşmaması durumunda, fazla kapasite sorununun sektör üzerindeki baskısı ve menfi etkisinin büyüyeceğini belirtti.

Önümüzdeki yıllarda enerji maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin kararların hayati önem taşıdığına değinen Mustafa Güçlü, sürdürülebilir bir büyüme için özellikle altyapı yatırımlarına önem verilmesi gerektiğine de dikkat çekti. 

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü bu konuda şunları söyledi: ‘’ Kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşılması hem inşaat, hem de çimento sektörünün büyümesi açısından altı çizilmesi gereken bir konudur.

 Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, altyapı ve konut açığının önemli boyutlarda olduğu Türkiye'de inşaat sektörünün önü, mukayese edilebilir ekonomik düzeydeki ülkelere göre daha açıktır.”  

Beton Yol ve Bariyer Uygulamalarına öncülük ettik

Beton yol ve bariyer uygulamalarının hem karayolu ağının kalitesini yerli malzeme ile artıracak, hem de sektörün gelişmesine katkı sağlayacak bir uygulama olarak önemine değinen Mustafa Güçlü, TÇMB olarak bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi.

Güçlü “TÇMB olarak son yıllarda Türkiye’de karayollarının kaplanmasında betonun asfalt ile birlikte kullanılması yönünde önemli faaliyetlerde bulunduk. Hatta Türkiye’de örnek beton yol uygulamalarına TÇMB olarak bizzat öncülük ettik.

Bu çalışmalardaki amacımızın öncelikle ülkemizdeki karayolu ağının kalitesini yerli malzeme ile artırmaya dönük olduğunu, aynı oranda da tüketimin artmasına paralel olarak, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacağını bir kez daha vurgulamak isterim.

Betonun Türkiye’nin zor coğrafyalarında kalcı ve dayanıklı yolların yapımında kullanımının çok taraflı yararlar sağlayacağına dönük çabalarımızı sürdüreceğiz.” Mustafa Güçlü, %100 yerli malı olan çimento ile yapılacak beton yolların hem ülke ekonomisi hem de güvenli bir karayolları ağı için önemli bir katma değer sağladığı söyledi.

Hedefimiz ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik

Çimento sektörüne yol gösteren ilkenin, Türkiye’ye daha fazla değer yaratmak için  “Çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik“ olacağını belirten Güçlü ‘’ Çok iyi biliyoruz ki, bir bilimsel gerçek olarak ispatlanan küresel ısınmanın yarattığı tehdit çerçevesinde Çevre ve İklim Değişikliği Mevzuatı yakın gelecekte sektörümüz için de yeni uygulamalar ortaya koyacaktır.

TÇMB, üyelerinin sadece üretim ve satış sorunlarına odaklanan değil, aynı zamanda, toplumumuzun ve tüm insanlığın ortak değeri olan çevrenin korunmasına da odaklanarak önemli ve öncü bir rol üstlenmektedir.”dedi. 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account