Yalıtım İle Cari Açık Kapatılabilir

Yazar:Editor
08.02.2012

 

Türkiye’de nihai enerjinin %35’i binalarda kullanılıyor. Yalıtım yapılarak sağlanacak enerji verimliliği ile cari işlemler açığında en az 7 milyar Dolara yakın azalma sağlanabilir.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektöründe, yalıtım malzemelerinin ne kadar önemli olduğu, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin yayınladığı Türkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda bir kez daha ortaya kondu. Rapora göre binalarda enerji verimliliği ile enerji ithalatında düşüş yaşanabilir, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulunabilir.

Yalıtım sektörünün öncü derneği İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi ERDOÐAN, konuyla ilgili olarak: “Yalıtım yapılarak her yıl 6.75 milyar Dolar enerji tasarrufu yapılarak cari işlemler açığının kapatılmasına büyük katkı sağlanabilir. Binaların artık yeşil binalara dönüştürülmesi şart. Ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulup enerjiyi ithal eden değil, ihraç eden bir ülkeye dönüşmesi gerekiyor” dedi.

Enerji verimliliği için yalıtım şart

2010 yılı rakamlarına bakıldığı zaman 71,6 milyar Dolarlık dış ticaret açığının enerji ihtiyacımızın %75’inin ithalatından kaynaklandığı ve bu rakamın 34 milyar Dolara tekabül ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada İZODER kurulduğu günden bu yana enerji verimliliğinin altını çizmekte ve bu konuda ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

2010 yılı verilerine göre  ülkemizde  tüketilen toplam enerjinin %35’i olan 15,8 milyar Dolarlık enerji tüketimi kaydedilmiştir. Bunun %85’lik bölümü, 13.5 milyar Dolar, binaların ısıtma ve soğutmasında kullanılmaktadır. Yalıtım çalışmalarının hızlandırılması durumunda %50’nin üzerinde enerji verimliliğinin yakalanması mümkün. 

%50’nin üzerinde sağlanacak enerji verimliliği ile 6,75 milyar Dolarlık tasarruf sağlanabilir. Enerjiyi ithal eden bir ülke olduğumuz için böylesine bir tasarruf, cari işlemler açığının da en az 7 milyar Dolara yakın azalması anlamına geliyor.

“Rakamların da gösterdiği gibi enerji verimliliğinin cari açık üzerinde yaratacağı etkiyi doğrudan görmek mümkün. Enerji verimliliği konusunda atılmayan her bir adım, ülkemize 7 milyar Doların üzerinde bir yük oluşturmaktadır” diyen Ferdi ERDOÐAN, bu anlamda İZODER’in enerji yalıtımıyla ilgili yürüttüğü çalışmaların önemine de dikkat çekti. 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account