Zincirden kopmak istemeyen ülkeler enerji arz ve talep güvenliğini garanti altına almalı!

Editör
12.12.2011

 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, ‘Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik’ gündemiyle toplandı. 

İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, açılış konuşmasında küresel ekonomik krize dikkat çekerek, “Ülkelerin makro ekonomik performanslarını başarıyla yürütebilmesi, 2020’den itibaren başarılı ülkelerle yeterince başarılı olamayan ülkeler arasındaki kopmayı hızlandıracak.

Bu nedenle aralarında Türkiye’nin bulunduğu önde gelen gelişmekte olan ülkelerin; enerji verimliliği, inovasyon, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda adımlar atmaları gerekiyor” dedi.

İMSAD’ın yürüttüğü EUbuild Projesi kapsamında, 22 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirdiği çalıştayın sonucunda, “Binalarda Enerji Verimliliği için Hükümetlerin İtici Gücüyle Hareket Zamanı” başlıklı deklarasyon, İMSAD ve Balkan ülke temsilcileri tarafından, zirve sırasında tüm katılımcıların ve kamuoyunun önünde törenle imzalandı. 

İMSAD tarafından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sanayisini ortak bir vizyon çevresinde buluşturmak amacıyla düzenlenen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. 

Teması ‘Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik’ olarak belirlenen Zirve kapsamında “2023’e Doğru Gelecek Vizyonu”, “Türk İnşaat Sektörünün Küresel Rekabet Gücü”, “Sürdürülebilirlik” ve “Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı” başlıklı oturumlarda inşaat sektörünün geleceği tartışıldı.  

Zirvede İMSAD tarafından hazırlanan ve hemen hemen ülkemizle aynı durumda olan EUbuild Projesi ortakları; Arnavutluk AB Enerji  Verimliliği Merkezi  (EEC), Bosna Hersek Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF) ve Sırbistan Belgrad Ticaret Odası (BCC) tarafından kabul edilen deklarasyonun imza töreni gerçekleştirildi.   

Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus’ta yurt içi ve yurt dışından birçok uzman ve üst düzey yetkilinin katılımıyla yapılan 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin açılışında konuşan İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, inşaat sanayisinin her yıl tek ve en büyük buluşması olan Zirve’nin artık bir marka haline geldiğini söyledi. 

Bilmaç, “Zirve’de önceki yıllarda olduğu gibi, tüm sektör oyuncularıyla bir araya gelerek geleceğin yaklaşımlarını ortaya koyacağız. Ayrıca sektör temsilcileriyle ortak bir platform oluşturarak 2012 yılı için yeni gündemler oluşturacak, yeni projelere yoğunlaşacağız.

Dernek olarak, binalarda enerji verimliliği için yaptığımız çalışmaları 2010 yılından başlayarak EUbuild EE projemiz kapsamında yürütüyor ve çok önemsiyoruz.

 Bugün ekonomik krizle boğuşan ülkelerin bu krizle başa çıkabilmelerinin bir yolu olarak binalarda enerji verimliliği ile ilgili atacakları adımlar öne çıkıyor.

Ülkemizin çok önemli sorunu olan cari açığa kalıcı çözümüne katkı koyacak bu önemli konunun teşviki için ülkemizde şu anda oluşturulmuş tematik bir program, finansal ve teşvik temelli önlemler ile belki de en önemlisi kamu-özel sektör işbirliğinde güçlü bir koordinatör kurum olmadığına kamuoyunun dikkatini çekmek için bir deklarasyon hazırladık. 

Bu deklarasyon İMSAD tarafından hazırlanmış ve hemen hemen ülkemizle aynı durumda olan EUbuild Projesi ortakları olan Balkan ülkeleri  tarafından da kabul edilmiştir. Başta Hükümetlerimiz olmak üzere herkesi bu konuda ilk adımları atmaya çağırıyoruz” dedi.

İnşaat sektöründe sürdürülebilir projeler büyük önem taşıyor

Küresel krizin dalgalarının dünya ekonomisini vurmaya devam ettiği bir dönemde enerji arz ve talep güvenliğinin ülkeler için bir kat daha fazla önem taşımaya başladığını belirten Bilmaç, sözlerine şöyle devam etti: “Küresel rekabette ülkelerin ayakta durma mücadelesiyle küresel iklim değişikliği ve enerji verimliği başlıkları arasında ‘trade-off’ yaşanan bir süreçten geçiyoruz.

Dünya ticaretinin son 1 yüzyıl içerisinde en zorlu etabı yaşadığı bugünlerde ülkelerin makro ekonomik performanslarını yani büyümeyi, fiyat istikrarını (enflasyon), finansal istikrarını (cari denge) ve mali disiplini (bütçe performansı) başarıyla yürütebilmesi, 2020’den itibaren başarılı ülkelerle yeterince başarılı olamayan ülkeler arasındaki kopmayı hızlandıracak.

Bu nedenle aralarında Türkiye’nin bulunduğu önde gelen gelişmekte olan ülkelerin; enerji verimliliği, inovasyon, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda adımlar atması gerekiyor.”

Bu noktaların, stratejik öneme sahip sektörler boyutunda da sürdürülebilir projeleri kalıcı kılmayı gerektirdiğini vurgulayan Bilmaç, “Bu temel gerçek, pek çok sektörden daha ivedi olarak, inşaat sektöründe sürdürülebilir geleceğe yönelik yeni projelerin desteklenmesi ihtiyacını öne çıkarıyor. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin küresel rekabette etkinliğini artıracak inşaat malzemeleri ve yeni inşaat teknolojileri, Türkiye’nin öncelik vermesi gereken hususlar olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin bu alanda ortaya koyacağı başarılar, yerel kaynakların ekonomiye en verimli şekilde kazandırılması, karbon emisyonunu azaltan inşaat malzemelerinde Türkiye’nin daha iddialı bir konuma gelmesi, hem 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi hem de Türk ekonomisinin küresel boyutta kilit bir ülke olması konusunda kritik bir önem arz edecektir” şeklinde konuştu.

“Enerji verimliliğiyle yılda 7 milyar dolar kar edebiliriz”

Bilmaç, inşaat sektörünün, 30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kapsayan bir yapıya sahip olması, yaklaşık 1,3 milyon kişilik çalışan sayısıyla önemli bir istihdam alanı yaratması ve pek çok alt sektörde ‘net ihracatçı’ konumuyla özellikle kriz döneminde cari açığın kapatılmasına büyük katkıda bulunduğunu ifade etti. Bilmaç, “Ülkemizde nihai tüketilen enerjinin yaklaşık %35’i binalarda kullanılıyor. 2010 yılında binalarda 12,8 milyar dolarlık enerji tüketimi kaydedildi.

Oysa enerji tüketiminde %50’nin üzerinde sağlanabilecek bir verimlilik, bu faturanın en az yarı yarıya azalması anlamına geliyor. Bunun ithal edilen enerjiden kesileceği düşünüldüğünde; böyle bir tasarruf, cari işlemler açığının da en az 7 milyar dolara yakın azalması anlamına gelecektir.

İmzaladığımız deklarasyon Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı için bir SWOT analizi olarak kabul edilebilir. Unutmamaliyız ki “Boşa harcanmayan enerji boşa gitmeyen para “ demektir.

Artık tartışmanın zamanı geçmiş ve Hükümetlerin itici gücüyle harekete geçme zamanı gelmiştir. Biz ve imzası olan kurumlar, Binalarda Enerji Verimliliği için kamu, finans ve özel sektör ile, Sivil toplum/ sektör kuruluşları ile, üniversiteler ile, medya ile, tüketicilerle ve tüm ilgili taraflar ile işbirliği yapmaya kararlı ve hazırız. Deklarasyonumuz bir çağrıdır, kısa vadede EUbuild EE Projemizin başarısı ve sonrasında sürdürülebilir bir gelecek için birlik ve dayanışmamızın göstergesidir. Kamuoyuna duyurulur” diye konuştu.

Sektör lideri sanayici kuruluşlar ve derneklerle birlikte 20.000 üreticiye ulaşan bir iletişim ağına sahip bulunan İMSAD’ın, inşaat malzemesi sanayisini her platformda temsil ederek, bu sektörün gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında sürdürülebilir gelişimini hedeflediğini söyleyen Bilmaç, daha sonra şunları kaydetti: “Önde gelen sivil toplum örgütleriyle olan organik bağımız, 38 alt sektörü kapsayan hinterlandımız, inşaat sektörünün geleceğine ışık tutan faaliyet, etkinlik ve raporlarımız, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında köprü kurulmasını sağlayan projelerimizle Türkiye ve Türk insanı için katma değer yaratmaya devam ediyoruz.

Bugün bir araya gelmemize vesile olan Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ni de bu nedenle çok önemsiyoruz. Sektör ve sanayiciler olarak, kaliteli ve rekabet gücü yüksek ürünleri üretmeyi sürdürerek, küresel arenada sektörümüzü daha fazla ülkede temsil etmeyi hedefliyoruz.”

Zirve, İMSAD’ın ilk ‘sıfır karbon’ etkinliği oldu

3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, temasına uygun olarak bu yıl ilk kez ‘sıfır karbon’ etkinlik olarak hayata geçirildi. Bilmaç, bu konuyu da “İMSAD’ın tüm stratejilerinin temelini oluşturacak olan sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ilk somut adımını, bu Zirvemizle atıyoruz.

Bu yıl ilk kez etkinliğimizi karbon salımını ölçümleyerek, ‘sıfır karbon’ olarak gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da faaliyetlerimizi kademeli olarak sıfır karbon olarak planlayacağız” sözleriyle değerlendirdi. Zirve’de günün sonunda hesaplanan emisyonları silmek için Türkiye’de geliştirilen sürdürülebilirlik kriteri yüksek bir projeden karbon kredisi satın alınacak.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.’nin ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ne ayrıca Şekerbank T.A.Ş. Finans Sektörü Sponsoru olarak destek verdi.

Zirve’nin Özel Sponsorları arasında ise İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İMMİB), İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçılar Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği,  Eczacıbaşı Yapı, BASF, Duravit, Koramic Yapı Kimyasalları, Yeşil GYO gibi önde gelen firma ve sivil toplum kuruluşları yer aldı. Etkinliğin Sıfır Karbon Sponsorluğu’nu ise Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık firması üstlendi.  

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account