Anayasa Mahkemesinin düzenlemenin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Editör
17.11.2011

Danıştay 6. Dairesinin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 1. maddesinin ikinci fıkrasına, 5205 sayılı Kanun ile eklenen ''... ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar...'' ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle başvurusunu Anayasa Mahkemesi görüştü.

Davayı görüşen Anayasa Mahkemesi heyeti, ''tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapıların yapı denetimi kapsamı dışında tutulmasına'' olanak sağlayan Kanun hükmünü iptal etti.

Heyet, söz konusu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç ve olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın, Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına 3 Kasım 2011 tarihinde oybirliği ile karar verdi.

Buna göre Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlanana kadar düzenlemenin yürürlüğü durdurulmuş oldu.

Yapı Denetimi Kanunu'na, 5205 sayılı Yapı Denetimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ''Bu Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar'' maddesindeki, ''... ruhsata tabi olmayan yapılar'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''... ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar...'' ibaresi eklenmişti.
 

KAYNAK:Ntvcnbc

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account