40 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan Denizli Alışveriş Merkezi ihalesi 2 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

Editör
21.10.2011

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den devraldığı Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 40 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı.

İhaleye ilişkin duyuru, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre Fon, Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidattan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satacak.

Muhammen bedeli 40 milyon dolar olarak belirlenen Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Denizli 1. Bölge, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, Köycivarı mevkisi, 236 ada, 2 parselde kain 58 bin 853 metrekare arsa vasıflı ve 3 parselde kain 224 bin 512 metrekare ondokuz adet işyeri ve arsası vasıflı gayrimenkuller ve demirbaşlar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan, ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhaleye katılacaklar, Fon'un ilgili hesabına 4 milyon doları teminat olarak yatıracak. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin Fon adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belge, şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 1 Aralık 2011 tarihinde saat 17.00'a kadar ''Satış Komisyonu''na teslim edilecek.

İhale ise, 2 Aralık 2011 tarihinde saat 11.00'da Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Teklifler, peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek. Kurul'un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 9 Aralık 2011 tarihinde aynı yerde yapılacak.

İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben Kurul onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecek. Ancak, ihale bedeli şartnamede belirtilen koşullarla vadeli olarak ödenebilecek.
 

KAYNAK:Dünya Gazetesi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account