Wilo Yangınla Mücade Pompa Sistemleri ile Binalar Daha Güvenli

Editör
04.10.2011

 

Son yıllarda yangınla mücadele ve önleme bilincinin artması ile birlikte yangın güvenlik sistemleri de giderek daha fazla önem kazanıyor. Yangınla mücadelede kullanılan makine ve ekipmanlar içerisinde sulu söndürme sistemleri önemli bir yer tutuyor.  Bu sistemlerin kalbi konumundaki pompaların doğru seçimi, böylesine büyük ve hayati bir yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri. 

Alman pompa devi WILO, yangınla mücadele uygulamaları için kaliteli, güvenli ve ön montajı yapılmış, kompakt sistemler sunuyor. WILO Türkiye ekibi tarafından geliştirilerek WILO’nun dünya çapındaki uygulamalarında da kullanılan Yangına Mücadele Pompa Sistemleri, bu alanda Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen TS EN 12845 ürün standardı ile konut, işyeri ve endüstriyel binaları daha güvenli kılıyor. 

Elektrik motor tahrikli yangın pompası, dizel motor tahrikli yangın pompası ve jokey pompa sistemi olmak üzere 3 farklı pompa grubu ve kontrol panolarından oluşan çözümleriyle WILO, binaları yangın tehdidine karşı korumaya alıyor. 

WILO YANGINLA MÜCADELE POMPALARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düştüğünde pompa otomatik olarak devreye giriyor. Basınç şalterinden gelen sinyal bilgisi de kontrol panosuna iletiliyor. Böylece yangın pompası, gelen basınç bilgisine göre otomatik olarak çalışıyor ve pano ön yüzeyindeki durdurma anahtarı ile durduruluyor. İsteğe bağlı olarak, sistem basıncı normale geldiğinde, kontrol panosunun otomatik olarak pompayı durdurması da sağlanabiliyor. Yangın hidroforları aynı zamanda pano ön kapağında bulunan düğmeler ile de manuel olarak çalıştırılabiliyor. 

Jokey pompa sistemleri ise yangın hattının her zaman basınç altında tutulması amacıyla kullanılıyor. Bu pompalar aynı zamanda küçük miktarda su tüketimlerini veya tesisatta oluşabilecek kaçakları karşılayarak, ana pompaların gereksiz devreye giriş ve çıkışlarını önlüyor. Jokey pompa, basıncın düşmesi/yükselmesi sonucu basınç şalterinden gelen sinyal ile otomatik olarak çalışmasının ya da durmasının yanı sıra, manuel olarak kontrolü de mümkün. 

“YANGIN POMPASI SEÇERKEN UZMANA DANIŞILMALI” 

WILO Türkiye Eğitim Müdürü Gökhan Uzuner, yangın felaketi ile karşılaşma riskinin azaltılmasında yangın pompalarının seçimi, montajı ve bakımının büyük önem taşıdığını belirterek şu bilgileri veriyor: “Binalarda yangınla mücadele sistemlerini projelendirirken, yönetmeliklere azami duyarlılıkta uymalı ve bunu yapmak için sistem bileşenlerinin hangi amaçla kullanıldıklarını bilmeli veya konusunda uzman kişilere danışılmalıdır. Yangın pompaları, diğer pompa sistemlerine kıyasla çok nadiren kullanılır, hatta yıllarca hiç kullanılmayabilir. Ancak hayati önemi tartışılamayacak kadar yüksektir. Bu nedenle yangınla mücadele pompalarının her zaman çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır. Periyodik bakımlarının yanı sıra haftalık kontrollerinin yapılması gereklidir. Örneğin, her hafta başı ister otomatik kontrol sistemi ile ister manuel olarak çok kısa sürede de olsa birer kez çalıştırılmalı, pompaların tüm bileşenlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli ve herhangi bir aksaklık durumunda derhal müdahale edilmelidir.” 

WILO Hakkında

Dünyanın en büyük pompa sistemleri üreticilerinden biri olan WILO’nun temelleri 1872’ye, Louis Opländer'in bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesine kadar uzanmaktadır. Dünyanın WILO sirkülasyon pompalarıyla ilk tanışması, 1928 yılında oğlu Wilhelm Opländer'in sirkülasyon pompasını icat etmesi ve bu alandaki ilk patenti alarak üretime başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bugün, tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan genel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, insanlığın gereksinim duyduğu pek çok alanda WILO'nun tamamlayıcı özellikte tesisat ekipmanları kullanılmaktadır. Dünyada 50 ülkede 6000’i aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren WILO, Türkiye’deki faaliyetlerine ise 1992’de başlamıştır. WILO Türkiye, merkezi yönetim tarafından, 1997’de “dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri” olarak tescil edilmiştir. Bu tarihten sonra Türkiye gittikçe artan bir hacimde WILO’nun dünyadaki üretim merkezlerine ihracat yapar hale gelmiştir. 2009 yılında alınan yatırım kararı ile sektörün en teknolojik tesisini Türkiye’ye kazandıran WILO, bu sektörde Avrupa’daki LEED Altın Sertifikası’na sahip ilk yeşil binada faaliyet gösteriyor.  

Kaynak: İnşaat & Yatırım Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account