Sektörün Büyümesi Kamu ve Özel Sektör yatırımlarına Bağlı