Ticari gayrimenkulde Stok Azalıyor, Arz Daralıyor!